Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 122 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylendianilin, se Isocyanat/aminmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyletylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
P/S- Metylfenidat STOCKHOLM (Farmakologi)   2012-01-26 
U- Metylfenidat, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
Metylhexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylhexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Metylmalonat (MMA) LUND (Kemi) 2021-09-28 
Metylmalonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2017-12-06 
Metyltetrahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
MG-test, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
S- Mianserin LUND (Kemi) 2021-03-08 
MIC-bestämning LUND (KMI) 2006-07-04 
U- Midazolam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
B- Mikrofilaria LUND (Mikrobiologi)   2019-11-25 
Mikrofilaria, se Parasiter Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
P/S-beta2 Mikroglobulin MALMÖ (Kemi) 2021-07-05 
Mikroskopi, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
Miller-Dieker syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning (ersätter tidigare array och exom) LUND (Genetik)   2020-02-28 
S- Mirtazapin LUND (Kemi) 2021-03-08 
U- Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2021-06-30 
Mitokondrie antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
Mitokondrie antikroppar, se även Autoimmun hepatit antikroppar LUND (Imm)   2018-03-21 
Mitotan, se o,p´-DDD GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Mix Allergi (nötter, föda, gräs, träd, djur, mögel, örter, gnagare, kvaster, mm), se Mix, panel (IgE) LUND (Imm)   2016-04-04 
Mix allergi, Panel allergi(IgE) LUND (IMM)   2017-05-16 
M-komponent, se S/U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
MMF, se Mykofenolat MALMÖ (Kemi)   2011-01-11 
Mogadon, se Nitrazepam LUND (Kemi)   2017-12-07 
Molekylär analys av GIST med NGS LUND (Klinisk patologi)   2018-04-29 
Molekylär analys av hjärntumörer med NGS LUND (Klinisk patologi)   2019-11-21 
Molekylär analys av kolorektalcancer med NGS LUND (Klinisk patologi)   2018-04-29 
Molekylär analys av lungcancer med NGS LUND (Klinisk patologi)   2018-04-29 
Molekylär analys av malignt melanom med NGS LUND (Klinisk patologi)   2018-04-29 
Molekylär analys av övriga neoplasier med NGS LUND (Klinisk patologi)   2018-04-29 
Mono DAT, se DAT / monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2015-10-16 
Csv- Monoaminmetaboliter (HVA, 5-HIAA, HMPG) MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Csv- Monoaminmetaboliter i likvor hos barn MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Monocyter, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
Mononucleos, se Mononukleos LUND (Mikrobiologi)    
Mononukleos (EBV), se Epstein-Barr virus (EBV) och Mononukleos snabbtest LUND (Mikrobiologi)    
Mononukleos snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2017-04-10 
Monosomi 5/5q- LUND (Genetik) 2019-08-07 
Monosomi 7/7q- LUND (Genetik) 2019-08-07 
Monospot, se Mononukleos snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)    
Morbillivirus Realtids-PCR LUND (Mikrobiologi)   2021-09-30 
Morbillivirus Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi) 2020-01-13 
P/S- Morfin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Morfin, se Opiater LUND (Kemi)   2021-06-09 
  123 << sida 2 av 3 >>