I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 131 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylendianilin, se Isocyanat/aminmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylendifenyldiisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyletylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
P/S- Metylfenidat STOCKHOLM (Farmakologi)   2012-01-26 
U- Metylfenidat STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Metylhexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylhexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylklorfenoxiättiksyra (MCPA), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Metylmalonat (MMA) LUND (Kemi) 2017-04-03 
Metylmalonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2015-09-28 
Metylmetaakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyltetrahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Mexiletin LUND (Kemi) 2014-07-04 
Mexitil, se Mexiletin LUND (Kemi)   2010-11-23 
MG-test, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
S- Mianserin LUND (Kemi) 2016-01-13 
MIC-bestämning LUND (KMI) 2006-07-04 
B- Mikrofilaria KRISTIANSTAD (Kemi)   2014-11-24 
P/S-beta2 Mikroglobulin MALMÖ (Kemi) 2015-01-29 
Mikroskopi, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
Miller-Dieker syndrom LUND (Genetik) 2016-07-12 
Pt- Minirintest KRISTIANSTAD (Kemi) 2015-11-12 
S- Mirtazapin LUND (Kemi) 2014-07-07 
Mitokondrie antikroppar LUND (IMM) 2016-05-10 
Mitotan, se o,p´-DDD GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Mix Allergi (nötter, föda, gräs, träd, djur, mögel, örter, gnagare, kvaster, mm), se Mix, panel (IgE) LUND (Imm)   2016-04-04 
Mix allergi, Panel allergi(IgE) LUND (IMM)   2017-05-16 
M-komponent, se S/U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
MMF, se Mykofenolat MALMÖ (Kemi)   2011-01-11 
Mogadon, se Nitrazepam LUND (Kemi)   2010-11-23 
Mono DAT, se DAT / monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2015-10-16 
mono-(2-etyl-5-carboxipentyl)ftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-(4-metyl-7-carboxiheptyl)ftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-(4-metyl-7-hydroxiloctyl)ftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-(4-metyl-7-oxooctyl)ftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-5-OH-etylhexylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-5-oxo-etylhexylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
Csv- Monoaminmetaboliter (HVA, 5-HIAA, HMPG) MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Csv- Monoaminmetaboliter i likvor hos barn MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
mono-benzylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-butylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
Monocyter, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
mono-etylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-etylhexylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
Mononucleos, se Mononukleos LUND/MALMÖ Mikrobiologi   2015-05-26 
Mononukleos (EBV), se Epstein-Barr virus och Mononukleos snabbtest LUND (Mikrobiologi)   2015-05-26 
  123 << sida 2 av 3 >>