Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 117 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
U- Metylfenidat, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
Metylhexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylhexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Metylmalonat (MMA) LUND (Kemi) 2023-03-28 
Metylmalonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2017-12-06 
Metyltetrahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
MG-test, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
S- Mianserin LUND (Kemi) 2023-03-02 
MIC-bestämning LUND (KMI) 2006-07-04 
U- Midazolam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
B- Mikrofilaria LUND (Mikrobiologi)   2019-11-25 
Mikrofilaria, se Parasiter Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
S-beta2 Mikroglobulin MALMÖ (Kemi) 2023-03-28 
Mikroskopi, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
Miller-Dieker syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning (ersätter tidigare array och exom) LUND (Genetik)   2020-02-28 
S- Mirtazapin LUND (Kemi) 2023-02-27 
U- Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2022-12-13 
Mitokondrie antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
Mitokondrie antikroppar, se även Autoimmun hepatit antikroppar LUND (Imm)   2018-03-21 
Mitokondriella sjukdomar, mtDNA, genetisk diagnostik, DNA- STOCKHOLM (Kemi)   2023-01-26 
Mitotan, se o,p´-DDD GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Mix Allergi (nötter, föda, gräs, träd, djur, mögel, örter, gnagare, kvaster, mm), se Mix, panel (IgE) LUND (Imm)   2016-04-04 
M-komponent, se S/U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
MMF, se Mykofenolat MALMÖ (Kemi)   2011-01-11 
Mogadon, se Nitrazepam LUND (Kemi)   2017-12-07 
Molekylär analys av GIST med NGS LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av hjärntumörer med NGS LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av kolorektalcancer med NGS LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av lungcancer med NGS LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av malignt melanom med NGS LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Molekylär analys av övriga neoplasier med NGS LUND (Klinisk patologi)   2023-05-30 
Monkeypoxvirus (apkoppor) DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2022-09-16 
Mono DAT, se DAT / monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2015-10-16 
Csv- Monoaminmetaboliter (HVA, 5-HIAA, HMPG) MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Csv- Monoaminmetaboliter i likvor hos barn MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Monocyter, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
Mononucleos, se Mononukleos LUND (Mikrobiologi)    
Mononukleos (EBV), se Epstein-Barr virus (EBV) och Mononukleos snabbtest LUND (Mikrobiologi)    
Mononukleos snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2017-04-10 
Monosomi 5/5q- LUND (Genetik) 2019-08-07 
Monosomi 7/7q- LUND (Genetik) 2019-08-07 
Monospot, se Mononukleos snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)    
Morbillivirus Realtids-PCR LUND (Mikrobiologi)   2023-02-27 
Morbillivirus Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi) 2023-02-27 
P/S- Morfin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Morfin, se Opiater LUND (Kemi)   2021-06-09 
Morfolinnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Mottagar-givartest, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
MPO antikroppar (myeloperoxidas ak) LUND (IMM) 2022-11-09 
  123 << sida 2 av 3 >>