I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 127 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylendianilin, se Isocyanat/aminmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylendifenyldiisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyletylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
P/S- Metylfenidat STOCKHOLM (Farmakologi)   2012-01-26 
U- Metylfenidat STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Metylhexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylhexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylklorfenoxiättiksyra (MCPA), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Metylmalonat (MMA) LUND (Kemi) 2017-04-03 
Metylmalonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2015-09-28 
Metylmetaakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyltetrahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
MG-test, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
S- Mianserin LUND (Kemi) 2016-01-13 
MIC-bestämning LUND (KMI) 2006-07-04 
B- Mikrofilaria KRISTIANSTAD (Kemi)   2014-11-24 
P/S-beta2 Mikroglobulin MALMÖ (Kemi) 2015-01-29 
Mikroskopi, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
Miller-Dieker syndrom LUND (Genetik) 2016-07-12 
Pt- Minirintest KRISTIANSTAD (Kemi) 2015-11-12 
S- Mirtazapin LUND (Kemi) 2014-07-07 
Mitokondrie antikroppar LUND (IMM) 2016-05-10 
Mitotan, se o,p´-DDD GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Mix Allergi (nötter, föda, gräs, träd, djur, mögel, örter, gnagare, kvaster, mm), se Mix, panel (IgE) LUND (Imm)   2016-04-04 
Mix allergi, Panel allergi(IgE) LUND (IMM)   2017-05-16 
M-komponent, se S/U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
MMF, se Mykofenolat MALMÖ (Kemi)   2011-01-11 
Mogadon, se Nitrazepam LUND (Kemi)   2010-11-23 
Mono DAT, se DAT / monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2015-10-16 
mono-(2-etyl-5-carboxipentyl)ftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-(4-metyl-7-carboxiheptyl)ftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-(4-metyl-7-hydroxiloctyl)ftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-(4-metyl-7-oxooctyl)ftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-5-OH-etylhexylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-5-oxo-etylhexylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
Csv- Monoaminmetaboliter (HVA, 5-HIAA, HMPG) MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Csv- Monoaminmetaboliter i likvor hos barn MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
mono-benzylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-butylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
Monocyter, se Diff (Kemi)   2010-11-17 
mono-etylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
mono-etylhexylftalat, se Ftalater LUND (AMM)   2013-04-18 
Mononucleos, se Mononukleos LUND (Mikrobiologi)   2015-05-26 
Mononukleos (EBV), se Epstein-Barr virus (EBV) och Mononukleos snabbtest LUND (Mikrobiologi)   2015-05-26 
Mononukleos snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2017-04-10 
Monosomi 5/5q- LUND (Genetik) 2016-07-14 
Monosomi 7/7q- LUND (Genetik) 2016-07-14 
  123 << sida 2 av 3 >>