Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 129 träffar, här ser du resultat 101-129
  123 << sida 3 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Mononukleos (EBV), se Epstein-Barr virus (EBV) och Mononukleos snabbtest LUND (Mikrobiologi)    
Mononukleos snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2017-04-10 
Monosomi 5/5q- LUND (Genetik) 2016-07-14 
Monosomi 7/7q- LUND (Genetik) 2016-07-14 
Monospot, se Mononukleos snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)    
Morbillivirus Realtids-PCR LUND (Mikrobiologi)   2016-01-29 
Morbillivirus Serologi LUND (Mikrobiologi) 2013-06-20 
P/S- Morfin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Morfin, se Opiater LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Morfolinnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Mottagar-givartest, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
MPO antikroppar (myeloperoxidas ak) LUND (IMM) 2016-09-16 
Trc- MPV SKÅNE (Kemi)   2018-09-05 
MRB, Multiresistenta bakterier LUND (Mikrobiologi) 2016-04-04 
Multipel endokrin neoplasi (MEN1, MEN2) STOCKHOLM (Genetik)   2011-04-13 
Muskelspecifikt tyrosinkinas-ak (IgG) LUND (Imm)   2016-04-05 
Mycoplasma genitalium RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2017-03-27 
Mycoplasma pneumoniae DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2017-07-05 
Mycoplasma pneumoniae IgG och IgM LUND (Mikrobiologi) 2014-12-15 
Myeloisk genpanel (NGS) LUND (Genetik)   2017-04-27 
Myelom (FISH) LUND (Genetik) 2016-07-14 
Myelombiobank LUND (Genetik) 2017-02-10 
Mykobakterier LUND (Mikrobiologi) 2017-04-18 
P- Mykofenolat MALMÖ (Kemi) 2018-09-10 
Mykofenolsyra (MPA), se Mykofenolat MALMÖ (Kemi)   2011-01-11 
S-anti- Mülleriskt hormon, se Anti-Mülleriskt hormon MALMÖ (Kemi)   2010-11-29 
P- Myoglobin HG, KD, LU, MA (Kemi) 2018-05-29 
U- Myoglobin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Mässling, se Morbillivirus LUND (Mikrobiologi)    
  123 << sida 3 av 3 >>