I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "S" gav 96 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
S- S 100 B HG, LU, MA (Kemi) 2014-01-31 
S100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-25 
P- Salicylat HG, KD, LU, MA (Kemi) 2013-05-28 
Salmonella serologi LUND (IMM) 2016-04-04 
Sandimmun, se Cyklosporin (Kemi)   2010-12-02 
S- Sarcolemma antikroppar LUND (IMM)   2007-08-24 
Saroten, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Screening av irreguljära blodgruppsantikroppar, se antikroppsscreening Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-25 
SEA (T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion  LUND (Imm)   2013-04-12 
U- Sediment HG, KD, ÄN (Kemi)   2017-05-19 
U- Sediment Lund (Njurmottagningen) LUND (Njurmottagningen)   2017-05-19 
U- Sediment Malmö (Njurmottagningen) MALMÖ (Njurmottagningen)   2017-05-19 
fPt- Sekretintest, gastrin LUND (Kemi)   2015-08-05 
S- Selen GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Seminalanalyser MALMÖ (Kemi)   2012-11-15 
Serepax, se Oxazepam LUND (Kemi)   2010-11-24 
P- Serin MALMÖ (Kemi) 2011-01-13 
U- Serin/Krea MALMÖ (Kemi) 2011-01-13 
Seroquel, se Quetiapin LUND (Kemi)   2010-11-24 
Seroscand, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2010-11-25 
S- Serotonin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Serotonin, se HIA-5 (nedbrytningsprodukt av Serotonin) MALMÖ (Kemi)   2011-10-11 
Seroxat, se Paroxetin LUND (Kemi)   2010-11-24 
S- Sertralin LUND (Kemi) 2014-07-03 
P/S- SerumAmyloid A (S-SAA) MALMÖ (Kemi)   2015-01-28 
P- SHBG (Könshormonbindande globulin) MALMÖ (Kemi) 2013-10-10 
U- Sialinsyra, fri och total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Sickle cell anemi, Sicklecellanemi, Sickel-cellanemi, se B-HbS, HbF; se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Sinussekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Siqualone, se Flufenazin LUND (Kemi)   2010-11-24 
B- Sirolimus LUND (Kemi) 2014-09-18 
Sjögrens Syndrom MALMÖ (Cytometri)   2016-10-03 
Sjögrens Syndrom, se ENA och ANA LUND (Imm)   2015-10-16 
Smith-Magenis syndrom LUND (Genetik) 2016-07-15 
Snabb-PCR influensa-virus A och B samt RSV HG, KD, LU, MA (Kemi)   2016-11-22 
Sobril, se Oxazepam LUND (Kemi)   2010-11-24 
fP- Somatostatin STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Somatotropt hormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
Sorbitol, se Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
SP, se Substans P STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Spasmofen, se Opiater (kodein och morfin) (Kemi)   2015-08-14 
Specifikt IgE mot allergen LUND (IMM) 2017-05-16 
Csv- Spektralkurva, se Spektrofotometri HG, KD, LU, MA (kemi)   2016-06-09 
Csv- Spektrofotometri HG, KD, LU, MA (kemi)   2016-12-16 
Sem- Spermier KRISTIANSTAD (Kemi)   2013-12-19 
P- Spice STOCKHOLM (Farmakologi)   2013-11-14 
U- Spice metaboliter STOCKHOLM (Farmakologi)   2013-11-14 
  12 << sida 1 av 2 >>