Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "S" gav 104 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Sem- Spermier KRISTIANSTAD (Kemi)   2013-12-19 
U- Spice metaboliter STOCKHOLM (Farmakologi)   2013-11-14 
Spinal muskelatrofi (SMA), analys av SMN1 och SMN2 LUND 2021-01-08 
Spinocerebellär ataxi typ 1,2,3,6,7 LUND (Genetik) 2019-08-07 
Sporanox, se Itrakonazol STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Sporprover, se Autoklaver och hetluftssterilisatorer LUND (Mikrobiologi)    
Springmask, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
Sputum, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
Sputum, se Svamp LUND (Mikrobiologi)    
Sputum, trachealsekret, bronkialsekret, se Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi)    
B- SR (ej Westergren) SKÅNE (Kemi)   2020-08-20 
S-SAA, se SerumAmyloid A MALMÖ (Kemi)   2015-08-27 
Stafylokock-toxin, DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2021-02-22 
P- Standardbikarbonat HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2014-06-17 
Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi) 2020-10-19 
Sterilkontroll av injektionslösningar etc. LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Steroidmetaboliter, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
tU- Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Steroidprofil, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Stesolid, se Bensodiazepiner (diazepam) LUND (Kemi)   2021-06-09 
sTfR, se Transferrinreceptor löslig (sTfR) MALMÖ (Kemi)   2015-01-28 
S- Stilnoct, se Zolpidem LUND (Kemi)   2017-12-07 
Streptococcus agalactiae (GBS, Grupp B streptokocker), se Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-15 
Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), se även Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-15 
Streptokocker grupp B (GBS) Odling LUND (Mikrobiologi) 2021-04-15 
Streptokocker serologi, se AST resp. DNas B.  LUND (Imm)   2013-04-12 
U- Styrenmetaboliter (mandelsyra, fenylglyoxylsyra) LUND (AMM)   2021-03-11 
U- Suboxone, se Buprenorfin LUND (Kemi)   2021-06-09 
S- Subutex GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
U- Subutex, se Buprenorfin LUND (Kemi)   2021-06-09 
S- Sulfametoxazol LUND (Kemi)   2021-03-08 
Surmontil, se Trimipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Suxinutin, se Etosuximid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Svalgodling LUND (Mikrobiologi) 2021-06-23 
Svamp Cryptococcus antigenpåvisning LUND (Mikrobiologi)   2018-06-25 
Svamp Dermatofyt DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2021-08-18 
Svamp Mikroskopi LUND (Mikrobiologi) 2021-07-09 
Svamp Odling Djupa mykoser LUND (Mikrobiologi) 2021-07-09 
Svamp Odling Hudskrap, hår och naglar LUND (Mikrobiologi) 2021-07-09 
Svamp Odling Ytliga mykoser LUND (Mikrobiologi) 2021-07-09 
Svamp Pneumocystis jiroveci DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2018-12-06 
Svamp-antigen (Beta-glukan) GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2020-09-25 
Pt- Svett-test (Macroduct med kloridmätning) KD, LU (Kemi)   2021-08-17 
Pt- Svett-test (Nanoduct med konduktivitetsmätning) HG, MA (Kemi)   2020-03-27 
Syfilis PCR GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2021-06-16 
Syfilis Serologi (antikroppspåvisning) Screening LUND (Mikrobiologi) 2016-05-26 
Syfilis Serologi (antikroppspåvisning) TPPA LUND (Mikrobiologi) 2019-04-17 
Syfilis Serologi (antikroppspåvisning) Wassermanns reaktion (WR) LUND (Mikrobiologi) 2019-04-04 
Syfilis Serologi (antikroppspåvisning) VDRL LUND (Mikrobiologi) 2019-04-04 
Syntetiska cannabinoider, se Spice STOCKHOLM (Farmakologi)   2013-11-20 
  123 << sida 2 av 3 >>