Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi har under 2020-2022 successivt bytt instrument på alla laboratorier i Skåne. För mer information kring det genomförda bytet: Läs mer om instrumentbytet

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "S" gav 104 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Sem- Spermier KRISTIANSTAD (Kemi)   2013-12-19 
U- Spice metaboliter STOCKHOLM (Farmakologi)   2013-11-14 
Spinal muskelatrofi (SMA), analys av SMN1 och SMN2 LUND 2021-01-08 
Spinocerebellär ataxi typ 1,2,3,6,7 LUND (Genetik) 2019-08-07 
Sporanox, se Itrakonazol STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Sporprover, se Autoklaver och hetluftssterilisatorer LUND (Mikrobiologi)    
Springmask, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
Sputum, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
Sputum, se Svamp LUND (Mikrobiologi)    
Sputum, trachealsekret, bronkialsekret, se Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi)    
B- SR (ej Westergren) SKÅNE (Kemi)   2022-06-16 
S-SAA, se SerumAmyloid A MALMÖ (Kemi)   2015-08-27 
Stafylokock-toxin, DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2021-02-22 
P- Standardbikarbonat HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi)   2014-06-17 
Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi) 2022-04-08 
Steroidmetaboliter, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
tU- Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Steroidprofil, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Stesolid, se Bensodiazepiner (diazepam) LUND (Kemi)   2021-06-09 
sTfR, se Transferrinreceptor löslig (sTfR) MALMÖ (Kemi)   2015-01-28 
S- Stilnoct, se Zolpidem LUND (Kemi)   2017-12-07 
Streptococcus agalactiae (GBS, Grupp B streptokocker), se Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-15 
Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), se även Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-15 
Streptokocker grupp B (GBS) Odling LUND (Mikrobiologi) 2021-04-15 
Streptokocker serologi, se AST resp. DNas B.  LUND (Imm)   2013-04-12 
Strongyloides, se Parasiter Protozoer och maskägg i faeces- Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2022-07-05 
U- Styrenmetaboliter (mandelsyra, fenylglyoxylsyra) LUND (AMM)   2021-11-09 
U- Suboxone, se Buprenorfin LUND (Kemi)   2021-06-09 
S- Subutex GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
U- Subutex, se Buprenorfin LUND (Kemi)   2021-06-09 
S- Sulfametoxazol LUND (Kemi)   2022-03-04 
Surmontil, se Trimipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Suxinutin, se Etosuximid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Svalgodling LUND (Mikrobiologi) 2021-06-23 
Svamp Cryptococcus antigenpåvisning LUND (Mikrobiologi)   2018-06-25 
Svamp Dermatofyt DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2021-08-18 
Svamp Mikroskopi LUND (Mikrobiologi) 2021-07-09 
Svamp Odling Djupa mykoser LUND (Mikrobiologi) 2021-12-10 
Svamp Odling Hudskrap, hår och naglar LUND (Mikrobiologi) 2022-03-28 
Svamp Odling Ytliga mykoser LUND (Mikrobiologi) 2021-07-09 
Svamp Pneumocystis jiroveci DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2018-12-06 
Svamp-antigen (Beta-glukan) GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2020-09-25 
Pt- Svett-test (Macroduct med kloridmätning) KD, LU (Kemi)   2021-08-17 
Pt- Svett-test (Nanoduct med konduktivitetsmätning) HG, MA (Kemi)   2020-03-27 
Syfilis PCR, se Treponema pallidum (syfilis) DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2022-06-15 
Syfilis Serologi (antikroppspåvisning) Screening LUND (Mikrobiologi) 2016-05-26 
Syfilis Serologi (antikroppspåvisning) TPPA LUND (Mikrobiologi) 2019-04-17 
Syfilis Serologi (antikroppspåvisning) Wassermanns reaktion (WR) LUND (Mikrobiologi) 2019-04-04 
Syfilis Serologi (antikroppspåvisning) VDRL LUND (Mikrobiologi) 2019-04-04 
Syntetiska cannabinoider, se Spice STOCKHOLM (Farmakologi)   2013-11-20 
  123 << sida 2 av 3 >>