Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "S" gav 101 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Spinal muskelatrofi (SMA), analys av SMN1 och SMN2 LUND 2020-03-31 
Spinocerebellär ataxi typ 1,2,3,6,7 LUND (Genetik) 2019-08-07 
Sporanox, se Itrakonazol STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Sporprover, se Autoklaver och hetluftssterilisatorer LUND (Mikrobiologi)    
Springmask, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
Sputum, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
Sputum, se Svamp LUND (Mikrobiologi)    
Sputum, trachealsekret, bronkialsekret, se Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi)    
B- SR (ej Westergren) SKÅNE (Kemi)   2016-03-29 
S-SAA, se SerumAmyloid A MALMÖ (Kemi)   2015-08-27 
Stafylokock-toxin, DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2020-03-27 
P- Standardbikarbonat HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2014-06-17 
Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi) 2020-03-27 
Sterilkontroll av injektionslösningar etc. LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Steroidmetaboliter, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
tU- Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Steroidprofil, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Stesolid, se Bensodiazepiner (diazepam) LU/MA (Kemi)   2017-12-07 
sTfR, se Transferrinreceptor löslig (sTfR) MALMÖ (Kemi)   2015-01-28 
S- Stilnoct, se Zolpidem LUND (Kemi)   2017-12-07 
Streptokocker grupp B (GBS) Odling LUND (Mikrobiologi) 2020-03-31 
Streptokocker serologi, se AST resp. DNas B.  LUND (Imm)   2013-04-12 
U- Styrenmetaboliter (mandelsyra, fenylglyoxylsyra) LUND (AMM)   2020-03-26 
S- Suboxone GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
U- Suboxone, se Buprenorfin LU/MA (Kemi)   2018-01-17 
fP- Substans P (SP) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
S- Subutex GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
U- Subutex, se Buprenorfin LU/MA (Kemi)   2018-01-17 
S- Sulfametoxazol LUND (Kemi)   2020-02-03 
Surmontil, se Trimipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Suxinutin, se Etosuximid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Svalgodling LUND (Mikrobiologi) 2018-03-16 
Svamp Cryptococcus antigenpåvisning LUND (Mikrobiologi)   2018-06-25 
Svamp Dermatofyt DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2020-03-20 
Svamp Mikroskopi LUND (Mikrobiologi) 2020-03-27 
Svamp Odling Djupa mykoser LUND (Mikrobiologi) 2020-03-27 
Svamp Odling Hudskrap, hår och naglar LUND (Mikrobiologi) 2020-03-27 
Svamp Odling Ytliga mykoser LUND (Mikrobiologi) 2020-03-27 
Svamp Pneumocystis jiroveci DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2018-12-06 
Svamp-antigen (Beta-glukan) GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2018-09-24 
Pt- Svett-test (Macroduct med kloridmätning) KD/LU (Kemi)   2020-03-27 
Pt- Svett-test (Nanoduct med konduktivitetsmätning) HG/MA (Kemi)   2020-03-27 
Syfilis Serologi Screening LUND (Mikrobiologi) 2016-05-26 
Syfilis Serologi TPPA LUND (Mikrobiologi) 2019-04-17 
Syfilis Serologi Wassermanns reaktion (WR) LUND (Mikrobiologi) 2019-04-04 
Syfilis Serologi VDRL LUND (Mikrobiologi) 2019-04-04 
Syntetiska cannabinoider, se Spice STOCKHOLM (Farmakologi)   2013-11-20 
U- Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2020-03-26 
Syrabas, se Blodgaser (Kemi)   2012-03-28 
Sårodling, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
  123 << sida 2 av 3 >>