I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 128 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
M2, LKM, LC1, SLA/LP ak LUND (IMM)   2016-05-10 
P- Magnesium (Mg) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2018-01-02 
U-/tU- Magnesium (Mg) KD, LU, MA (Kemi) 2016-04-26 
X- Magnesium (Mg) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi)   2016-05-18 
Makroamylas, se S-Isoamylas (Makro) MALMÖ (Kemi)   2015-11-12 
B- Malaria diagnostik, infärgning och kvantifiering MALMÖ (Kemi)   2012-10-17 
Malignt melanom - molekylär analys med NGS LUND (Patologi)   2017-07-05 
Malonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2017-12-06 
Mandelat, se VMA MALMÖ (Kemi)   2011-01-17 
Mandelsyra, se VMA MALMÖ (Kemi)   2011-01-17 
U- Mangan (Mn) LUND (AMM)   2017-04-24 
Lkc-alfa- Mannosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Maskägg KRISTIANSTAD (Kemi)   2011-01-26 
MBL (mannan-bindande lektin) LUND (IMM)   2016-08-23 
MBL-producerande Pseudomonas aeruginosa, se MRB LUND (Mikrobiologi)   2015-05-26 
Erc- MCH SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
Rtc- MCH SKÅNE (Kemi)   2016-06-29 
Erc- MCHC SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
MCP/CD46 LUND (Imm)   2018-01-10 
Erc- MCV SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
U- MDA, se Amfetaminer LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- MDMA, se Amfetaminer LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- Medikinet, se Metylfenidat STOCKHOLM (Farmakologi)   2018-01-11 
Meningitagens DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Meningokocker DNA-påvisning, se Meningitagens DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Meningokocker, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Mepiquat (MQ), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
U- Meprobamat STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Merkaptopurin, se TGN HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Meronem, se Meropenem GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Meropenem GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
MERS MALMÖ (Kemi)   2016-06-17 
Metabol utredning STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Metadon LUND (Kemi) 2017-12-07 
U- Metadon (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Metadon (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
L- Metaller på filter LUND (AMM)   2017-04-24 
U- Metamfetamin, se Amfetamin LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
P- Metanefriner, se Metoxykatekolaminer STOCKHOLM (Kemi)   2011-03-16 
tU- Metanefriner, se Metoxykatekolaminer LUND (Kemi)   2016-01-29 
P- Metanol, se Alkoholer KD/LU (Kemi)   2017-07-05 
S- Metformin LUND (Kemi)   2014-09-16 
B- Methemoglobin (MetHb) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-01-16 
Methionine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
P-, U-, Csv- Metionin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
S- Metotrexat LUND (Kemi) 2017-04-03 
Metotrexat, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
P- Metoxikatekolaminer LUND (Kemi)   2017-12-28 
tU- Metoxykatekolaminer LUND (Kemi) 2016-03-21 
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
  123 << sida 1 av 3 >>