Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 142 träffar, här ser du resultat 101-142
  123 << sida 3 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
X- Triglycerider (TG) SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
Triklorfenoxiättiksyra (2,4,5-T), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Triklorfenoxiättiksyra (2,4,6-T), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Triklorpyridinol (TCP), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Trilafon, se Perfenazin LUND (Kemi)   2010-11-25 
Trileptal, se S-OH-Karbazepin LUND (Kemi)   2019-10-19 
S- Trimetoprim LUND (Kemi)   2020-02-03 
Trimetylolpropantriakrylat, se Akrylater i Luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Trimonil, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
Trimopan, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Trombelastometri (ROTEM delta) HG, LU, MA (Kemi)   2017-12-06 
Trombingenerering (TGA) MALMÖ (Kemi)   2016-03-03 
P- Trombocytaggregation enl. Born MALMÖ (Kemi)   2019-11-13 
B- Trombocytaggregation med Multiplate system (sållning) MALMÖ (Kemi)   2018-08-15 
B- Trombocyter SKÅNE (Kemi) 2018-09-05 
Trombocyter medelvolym, se Trc-MPV SKÅNE (Kemi)   2014-10-06 
B- Trombocyter, citrat, aggregatutredning SKÅNE (Kemi)   2018-09-07 
Trombocyter, i trombocytkoncentrat LUND (Kemi)   2010-11-22 
Trombocyter, ytmarkörer och aktivering MALMÖ (Klinisk kemi)   2013-10-10 
Trombocytutredning, se Koagulationsutredning MALMÖ (Kemi)   2010-12-15 
Trombotisk trombocytopen purpura, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
P- Troponin T (TNT) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2018-02-05 
Trycksår/bensår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Trypanosoma, se Parasiter Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
S- Tryptas LUND (Imm)   2017-05-16 
Tryptizol, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- TSH (Tyrotropin) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2019-11-27 
P- TT (Dabigatran) MALMÖ (Kemi) 2019-02-28 
TTP, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
TTR, se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Turistdiarré, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Turners syndrom, se Blod, konstitutionell - kromosomanalys LUND (genetik)   2019-08-09 
TWAR, se Chlamydophila pneumoniae LUND (Mikrobiologi)    
Tyfoid - paratyfoid, se Blododling LUND (Mikrobiologi)    
Typning erytrocytantigen, se Fenotypning erytrocytantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
S- Tyreoglobulin (Thgl) MALMÖ (Kemi) 2018-08-15 
S- Tyreoglobulin-ak (Thgl-ak) MALMÖ (Kemi) 2020-03-27 
S- Tyreoideaantikroppar, se Tyreoglobulinantikroppar MALMÖ (Kemi)   2007-04-27 
Tyreoideastimulerande hormon, se TSH (Kemi)   2010-11-22 
P-, U-, Csv- Tyrosin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
S- Tyroxinbindande globulin (TBG) Oslo (Hormonlab)   2020-03-02 
Tysabri STOCKHOLM (Kemi)   201-04-07/ 
  123 << sida 3 av 3 >>