Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 148 träffar, här ser du resultat 101-148
  123 << sida 3 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Tri(propylenglykol)diakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Tribinide, se Isoniazid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Trichophyton, Microsporum och Epidermophyton, Se Svamp Dermatofyt DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Trietylenglykoldimetakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
P- Triglycerider (TG) SKÅNE (Kemi) 2020-06-22 
X- Triglycerider (TG) SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Triglycerider (TG) NY SKÅNE (NY) 2021-08-19 
Trilafon, se Perfenazin LUND (Kemi)   2010-11-25 
Trileptal, se S-OH-Karbazepin LUND (Kemi)   2019-10-19 
S- Trimetoprim LUND (Kemi)   2021-03-08 
Trimetylolpropantriakrylat, se Akrylater i Luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Trimonil, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
Trimopan, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Trombelastometri (ROTEM delta) HG, LU, MA (Kemi)   2021-05-21 
Trombingenerering (TGA) MALMÖ (Kemi)   2020-08-20 
P- Trombintid MALMÖ (Kemi)   2020-05-06 
P- Trombocytaggregation enl. Born MALMÖ (Kemi)   2021-05-24 
B- Trombocytaggregation med Multiplate system (sållning) MALMÖ (Kemi)   2018-08-15 
B- Trombocyter SKÅNE (Kemi) 2018-09-05 
Trombocyter medelvolym, se Trc-MPV SKÅNE (Kemi)   2014-10-06 
Trombocyter, aktivering MALMÖ (Klinisk Kemi)   2020-12-15 
B- Trombocyter, citrat, aggregatutredning SKÅNE (Kemi)   2018-09-07 
Trombocyter, i trombocytkoncentrat LUND (Kemi)   2010-11-22 
Trombocyter, ytmarkörer MALMÖ (Klinisk kemi)   2020-12-16 
Trombocytutredning, se Koagulationsutredning MALMÖ (Kemi)   2010-12-15 
Trombotisk trombocytopen purpura, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
P- Troponin I (TnI) NY HG, HM, KD, MA, TR, ÄN (Kemi NY) 2021-08-31 
P- Troponin T (TNT) LA, LU, YS (Kemi) 2021-08-31 
Trycksår/bensår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Trypanosoma, se Parasiter Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
S- Tryptas LUND (Imm)   2021-04-22 
Tryptizol, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- TSH (Tyrotropin) SKÅNE (Kemi) 2020-11-05 
P- TSH (Tyrotropin) NY SKÅNE (NY) 2021-08-17 
TTP, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
TTR, se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Turistdiarré, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Turners syndrom, se Blod, konstitutionell - kromosomanalys LUND (genetik)   2019-08-09 
TWAR, se Chlamydophila pneumoniae LUND (Mikrobiologi)    
Tyfoid - paratyfoid, se Blododling LUND (Mikrobiologi)    
Typning erytrocytantigen, se Fenotypning erytrocytantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
S- Tyreoglobulin (Thgl) MALMÖ (Kemi) 2021-05-06 
S- Tyreoglobulin-ak (Thgl-ak) MALMÖ (Kemi) 2021-03-24 
S- Tyreoideaantikroppar, se Tyreoglobulinantikroppar MALMÖ (Kemi)   2007-04-27 
Tyreoideastimulerande hormon, se TSH (Kemi)   2010-11-22 
P-, U-, Csv- Tyrosin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
S- Tyroxinbindande globulin (TBG) Oslo (Hormonlab)   2020-03-02 
Tysabri STOCKHOLM (Kemi)   201-04-07/ 
  123 << sida 3 av 3 >>