Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg

Orter med befintliga instrument: Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Trelleborg, Ystad

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 150 träffar, här ser du resultat 101-150
  123 << sida 3 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Tri(propylenglykol)diakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Tribinide, se Isoniazid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Trichophyton, Microsporum och Epidermophyton, Se Svamp Dermatofyt DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Trietylenglykoldimetakrylat, se Akrylater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
P- Triglycerider (TG) SKÅNE (Kemi) 2020-06-22 
X- Triglycerider (TG) SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Triglycerider (TG) NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-06-22 
Triklorfenoxiättiksyra (2,4,5-T), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Triklorfenoxiättiksyra (2,4,6-T), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Triklorpyridinol (TCP), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Trilafon, se Perfenazin LUND (Kemi)   2010-11-25 
Trileptal, se S-OH-Karbazepin LUND (Kemi)   2019-10-19 
S- Trimetoprim LUND (Kemi)   2020-06-23 
Trimetylolpropantriakrylat, se Akrylater i Luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Trimonil, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
Trimopan, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Trombelastometri (ROTEM delta) HG, LU, MA (Kemi)   2020-04-21 
Trombingenerering (TGA) MALMÖ (Kemi)   2020-08-20 
P- Trombintid MALMÖ (Kemi)   2020-05-06 
P- Trombocytaggregation enl. Born MALMÖ (Kemi)   2019-11-13 
B- Trombocytaggregation med Multiplate system (sållning) MALMÖ (Kemi)   2018-08-15 
B- Trombocyter SKÅNE (Kemi) 2018-09-05 
Trombocyter medelvolym, se Trc-MPV SKÅNE (Kemi)   2014-10-06 
B- Trombocyter, citrat, aggregatutredning SKÅNE (Kemi)   2018-09-07 
Trombocyter, i trombocytkoncentrat LUND (Kemi)   2010-11-22 
Trombocyter, ytmarkörer och aktivering MALMÖ (Klinisk kemi)   2013-10-10 
Trombocytutredning, se Koagulationsutredning MALMÖ (Kemi)   2010-12-15 
Trombotisk trombocytopen purpura, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
P- Troponin I (TnI) NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-05-25 
P- Troponin T (TNT) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2020-04-16 
Trycksår/bensår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Trypanosoma, se Parasiter Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
S- Tryptas LUND (Imm)   2017-05-16 
Tryptizol, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- TSH (Tyrotropin) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2019-11-27 
P- TSH (Tyrotropin) NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-05-25 
TTP, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
TTR, se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Turistdiarré, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Turners syndrom, se Blod, konstitutionell - kromosomanalys LUND (genetik)   2019-08-09 
TWAR, se Chlamydophila pneumoniae LUND (Mikrobiologi)    
Tyfoid - paratyfoid, se Blododling LUND (Mikrobiologi)    
Typning erytrocytantigen, se Fenotypning erytrocytantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
S- Tyreoglobulin (Thgl) MALMÖ (Kemi) 2018-08-15 
S- Tyreoglobulin-ak (Thgl-ak) MALMÖ (Kemi) 2020-03-27 
S- Tyreoideaantikroppar, se Tyreoglobulinantikroppar MALMÖ (Kemi)   2007-04-27 
Tyreoideastimulerande hormon, se TSH (Kemi)   2010-11-22 
P-, U-, Csv- Tyrosin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
S- Tyroxinbindande globulin (TBG) Oslo (Hormonlab)   2020-03-02 
Tysabri STOCKHOLM (Kemi)   201-04-07/ 
  123 << sida 3 av 3 >>