I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 145 träffar, här ser du resultat 101-145
  123 << sida 3 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Triklorpyridinol (TCP), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Trilafon, se Perfenazin LUND (Kemi)   2010-11-25 
Trileptal, se OH-Karbazepin LUND (Kemi)   2010-11-25 
P/S- Trimetoprim STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Trimetylolpropantriakrylat, se Akrylater i Luft LUND (AMM)   2013-04-18 
P/S- Trimipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Trimonil, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
Trimopan, se Trimetoprim STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Trombelastometri (ROTEM delta) HG, LU, MA (Kemi)   2015-12-03 
Trombingenerering (TGA) MALMÖ (Kemi)   2014-04-01 
B- Trombocytadhesivitet MALMÖ (Kemi)   2015-08-19 
B- Trombocytaggregation (helblod) MALMÖ (Kemi)   2012-09-19 
B- Trombocytaggregation med multiplate system (sållning) MALMÖ (Kemi)   2013-05-17 
B- Trombocyter SKÅNE (Kemi) 2016-06-29 
Trombocyter medelvolym, se Trc-MPV SKÅNE (Kemi)   2014-10-06 
B- Trombocyter, citrat, aggregatutredning SKÅNE (Kemi)   2014-04-09 
Trombocyter, i trombocytkoncentrat LUND (Kemi)   2010-11-22 
Trombocyter, ytmarkörer och aktivering MALMÖ (Cytometri)   2013-10-10 
Trombocytutredning, se Koagulationsutredning MALMÖ (Kemi)   2010-12-15 
Trombotisk trombocytopen purpura, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
P- Troponin T (TNT) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2014-01-14 
Trycksår/bensår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Trypanosoma, se Parasiter Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2015-01-09 
S- Tryptas LUND (Imm)   2017-05-16 
Tryptizol, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- TSH (Tyrotropin) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2013-10-10 
TSST-1 Stafylokocker Toxinpåvisning LUND (Mikrobiologi)   2017-05-10 
TSST-1 Stafylokocktoxin antikroppar LUND (IMM)   2016-05-20 
P- TT (Dabigatran) MALMÖ (Kemi) 2015-11-16 
tTG, se IgA-antikroppar mot tissue-transglutaminas(tTG) LUND (IMM)   2017-05-17 
TTP, se ADAMTS13 MALMÖ (Kemi)   2014-08-14 
TTR, se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Turners syndrom: sök på Blod, konstitutionell - kromosomanalys LUND (genetik)   2017-01-23 
TWAR, se Chlamydophila pneumoniae LUND (Mikrobiologi)   2015-01-23 
Tyfoid - paratyfoid, se Blododling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Tymelyt, se Desipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
S- Tymidinkinas (TK) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Typning erytrocytantigen, se Fenotypning erytrocytantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
S- Tyreoglobulin (Thgl) MALMÖ (Kemi) 2016-03-15 
S- Tyreoglobulin-ak (Thgl-ak) MALMÖ (Kemi) 2016-03-15 
S- Tyreoideaantikroppar, se Tyreoglobulinantikroppar MALMÖ (Kemi)   2007-04-27 
Tyreoideastimulerande hormon, se TSH (Kemi)   2010-11-22 
P-, U-, Csv- Tyrosin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
S- Tyroxinbindande globulin (TBG) Oslo (Hormonlab)   2016-02-29 
Tysabri STOCKHOLM (Kemi)   201-04-07/ 
  123 << sida 3 av 3 >>