Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "K" gav 117 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Dv- Klorid HG, HM, KD, LU, MA, TR, ÄN (Kemi)   2020-01-21 
P- Klorid SKÅNE (Kemi) 2018-05-18 
U-/tU- Klorid HG, KD, LU, MA (Kemi) 2018-04-26 
X- Klorid SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
Klormekvat (CCC), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Klozapin LUND (Kemi) 2020-01-28 
Koagulationsutredning (blödningsutredning) MALMÖ (Kemi)   2019-10-01 
Koagulationsutredning (enstaka analys) MALMÖ (Kemi)   2019-10-01 
Koagulationsutredning (trombosutredning) MALMÖ (Kemi)   2019-10-01 
P- Kobalaminer (B12) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2018-10-15 
U- Kobolt (Co) LUND (AMM)   2020-03-27 
P/S- Kodein STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Kodein, se Opiater LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- Kokain (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Kokain (verifiering) LUND (Kemi) 2019-12-23 
P- Koldioxid KD, LU, MA, TR (Kemi) 2019-03-01 
X- Koldioxid KD, LU, MA, TR (Kemi)   2019-12-18 
Kolera (Vibrio cholerae) Odling, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
S-7-OH- Kolestenon STOCKHOLM (Kemi)   2012-04-30 
P- Kolesterol SKÅNE (Kemi) 2017-02-13 
X- Kolesterol SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
Kolhydratfattigt transferrin, se CDT (Kemi)   2017-12-06 
S- Kolinesteras MALMÖ (Kemi)   2019-07-23 
Kombinerad Legionella- och pneumokockantigen i urin, snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2018-11-21 
Komplement, se komplementfunktion LUND (Imm)   2019-08-22 
Komplementanalys, se C3, C4 LUND (Imm)   2019-08-19 
Komplementanalys, se komplementfunktion LUND (Imm)   2019-08-22 
Komplementfunktion LUND (Imm) 2019-11-22 
Komplementproteiner /analys LUND (IMM)   2018-11-01 
Komplementsystemet, se C3, C4 LUND (Imm)   2019-08-19 
Komplementsystemet, se komplementfunktion LUND (Imm)   2019-08-22 
Kondylom, se Humana papillomvirus (HPV) LUND (Mikrobiologi)    
Konjunktivalsekret Acanthamöba, se Parasiter Acanthamöba LUND (Mikrobiologi)    
Konkrementanalys, se Urinsten GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Kontroll av steriliseringsapparatur, se Autoklaver och hetluftssterilisatorer LUND (Mikrobiologi)    
S- Koppar (Cu) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
tU- Koppar (Cu) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Korionvillibiopsi - prenatal genetisk analys LUND (Genetik) 2019-08-07 
Korstest (T/B-lymfocyter) Allogen Organtransplantation LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
Korstest (T/B-lymfocyter) Allogen Stamcellstransplantation LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
Korstest (T/B-lymfocyter) Rejektionsutredning LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
fP- Kortikoliberin (CRF) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
P- Kortisol HG, KD, LU, MA (Kemi) 2019-09-25 
Saliv- Kortisol LUND (Kemi)   2017-05-16 
U- Kortisol LUND (Kemi) 2018-10-12 
P- Kortisol efter ACTH-stimulering (Synacthen-test) KRISTIANSTAD (Kemi)   2018-02-20 
Kortisolmetaboliter, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-12-15 
U- Kotinin LUND (AMM)   2020-03-20 
KP, se Porfyrin STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Dv(perit)- Kreatinin HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2019-04-26 
  123 << sida 2 av 3 >>