Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg

Orter med befintliga instrument: Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "K" gav 128 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
S- Klonazepam LUND (Kemi)   2020-10-01 
U- Klonazepam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Klopentixol, se Zuklopentixol LUND (Kemi)   2010-11-23 
Klopidogrel (Plavix®), se P2Y12-hämning LU/MA (Kemi)   2017-11-06 
Dv- Klorid HG, HM, KD, LU, MA, TR, ÄN (Kemi)   2020-01-21 
P- Klorid SKÅNE (Kemi) 2018-05-18 
U-/tU- Klorid KD, LU, MA (Kemi) 2020-11-05 
X- Klorid SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Klorid NY SKÅNE (Kemi NY) 2021-01-05 
U-/tU- Klorid NY HELSINGBORG (Kemi NY) 2021-01-05 
Klormekvat (CCC), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Klozapin LUND (Kemi) 2020-10-01 
Koagulationsutredning (blödningsutredning) MALMÖ (Kemi) 2020-08-24 
Koagulationsutredning (enstaka analys) MALMÖ (Kemi)   2020-04-27 
Koagulationsutredning (trombosutredning) MALMÖ (Kemi) 2020-11-03 
P- Kobalaminer (B12) SKÅNE (Kemi) 2020-11-05 
P- Kobalaminer (B12) NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-05-25 
U- Kobolt (Co) LUND (AMM)   2020-03-27 
P/S- Kodein STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Kodein, se Opiater LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- Kokain (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Kokain (verifiering) LUND (Kemi) 2020-11-03 
P- Koldioxid KD, LU, MA (Kemi) 2020-11-05 
X- Koldioxid KD, LU, MA, TR (Kemi)   2019-12-18 
P- Koldioxid NY TR (Kemi NY) 2020-11-05 
Kolera (Vibrio cholerae) Odling, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
S-7-OH- Kolestenon STOCKHOLM (Kemi)   2012-04-30 
P- Kolesterol SKÅNE (Kemi) 2020-06-22 
X- Kolesterol SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Kolesterol NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-05-25 
Kolhydratfattigt transferrin, se CDT (Kemi)   2017-12-06 
S- Kolinesteras MALMÖ (Kemi)   2019-07-23 
Kombinerad Legionella- och pneumokockantigen i urin, snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2018-11-21 
Komplement, se komplementfunktion LUND (Imm)   2019-08-22 
Komplementanalys, se C3, C4 LUND (Imm)   2019-08-19 
Komplementanalys, se komplementfunktion LUND (Imm)   2019-08-22 
Komplementfunktion LUND (Imm) 2019-11-22 
Komplementproteiner /analys LUND (IMM)   2018-11-01 
Komplementsystemet, se C3, C4 LUND (Imm)   2019-08-19 
Komplementsystemet, se komplementfunktion LUND (Imm)   2019-08-22 
Kondylom, se Humana papillomvirus (HPV) LUND (Mikrobiologi)    
Konjunktivalsekret Acanthamöba, se Parasiter Acanthamöba LUND (Mikrobiologi)    
Konkrementanalys, se Urinsten GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Kontroll av steriliseringsapparatur, se Autoklaver och hetluftssterilisatorer LUND (Mikrobiologi)    
S- Koppar (Cu) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
tU- Koppar (Cu) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Korionvillibiopsi - prenatal genetisk analys LUND (Genetik) 2019-08-07 
Korstest transplantation LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
fP- Kortikoliberin (CRF) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
P- Kortisol HG, KD, LU, MA (Kemi) 2019-09-25 
  123 << sida 2 av 3 >>