I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "K" gav 113 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
S- Klozapin LUND (Kemi) 2014-07-04 
Koagulationsutredning (blödningsutredning) MALMÖ (Kemi)   2017-05-10 
Koagulationsutredning (enstaka analys) MALMÖ (Kemi)   2017-05-10 
Koagulationsutredning (trombosutredning) MALMÖ (Kemi)   2017-05-10 
P- Kobalaminer (B12) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2013-09-24 
U- Kobolt (Co) LUND (AMM)   2017-04-24 
P/S- Kodein STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Kodein, se Opiater (Kemi)   2015-08-11 
U- Kokain (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Kokain (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
P- Koldioxid LU/MA (Kemi) 2015-04-13 
X- Koldioxid LU/MA (Kemi)   2016-05-18 
Kolera (Vibrio cholera) Odling LUND (Mikrobiologi) 2015-05-19 
S-7-OH- Kolestenon STOCKHOLM (Kemi)   2012-04-30 
P- Kolesterol SKÅNE (Kemi) 2017-02-13 
X- Kolesterol SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
Kolhydratfattigt transferrin, se CDT (Kemi)   2010-11-17 
S- Kolinesteras MALMÖ (Kemi)   2014-03-19 
Kolorektalcancer - molekylär analys med NGS LUND (Patologi)   2017-05-15 
Komplementproteiner /analys LUND (IMM)   2016-08-23 
Kondylom, se Papillomvirus (HPV) DNA-påvisning/ typning LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Konjunktivalsekret Acanthamöba, se Parasiter Acanthamöba LUND (Mikrobiologi)   2013-11-07 
Konjunktivalsekret, se Ögonsekret LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Konkrementanalys, se Urinsten GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Kontroll av steriliseringsapparatur, se Hetluftssterilisator, Ångautoklav LUND (Mikrobiologi) 2016-01-29 
S- Koppar (Cu) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
tU- Koppar (Cu) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Korionvillusbiopsi (prenatal) - kromosomanalys och QF-PCR/FISH LUND (Genetik) 2016-07-13 
Korionvillusbiopsi (prenatal) - känd kromosomavvikelse/ärftlig LUND (Genetik) 2016-07-13 
Kornealskrap Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Korstest (T/B-lymfocyter) Allogen Organtransplantation LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
Korstest (T/B-lymfocyter) Allogen Stamcellstransplantation LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
Korstest (T/B-lymfocyter) Rejektionsutredning LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
fP- Kortikoliberin (CRF) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
P- Kortisol HG, KD, LU, MA (Kemi) 2017-01-20 
Saliv- Kortisol LUND (Kemi)   2017-05-16 
U- Kortisol LUND (Kemi) 2014-09-16 
P- Kortisol efter ACTH-stimulering (Synacthen-test) KRISTIANSTAD (Kemi)   2016-01-22 
Kortisolmetaboliter, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-12-15 
U- Kotinin LUND (AMM)   2017-04-24 
KP, se Porfyrin STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, NGS-analys LUND (Patologi)   2017-05-15 
Dv(perit)- Kreatinin HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2016-01-14 
P- Kreatinin SKÅNE (Kemi) 2014-04-25 
U-/tU Kreatinin HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi) 2016-03-21 
X- Kreatinin SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
Ledv- Kristaller HG, KD, LU, ÄN (kemi)   2014-09-11 
U- Krom (Cr) LUND (AMM)   2017-04-24 
Krom-EDTA, se Cr-EDTA undersökning MALMÖ (Klin Fys)   2007-04-27 
S- Kromogranin A MALMÖ (Kemi)   2017-01-11 
  123 << sida 2 av 3 >>