Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "K" gav 131 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
U- Klonazepam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
Klopentixol, se Zuklopentixol LUND (Kemi)   2010-11-23 
Klopidogrel (Plavix®), se P2Y12-hämning LU, MA (Kemi)   2017-11-06 
Dv- Klorid KD, LU (Kemi)   2021-08-31 
P- Klorid SKÅNE (Kemi) 2018-05-18 
U-/tU- Klorid LUND (Kemi) 2021-08-31 
X- Klorid SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
Dv- Klorid NY HG, HM, MA, TR, ÄN (Kemi NY)   2021-08-31 
P- Klorid NY SKÅNE (NY) 2021-08-17 
U-/tU- Klorid NY HG, KD, MA, ÄN (NY) 2021-08-31 
S- Klozapin LUND (Kemi) 2021-10-20 
Koagulationsutredning (blödningsutredning) MALMÖ (Kemi) 2021-09-02 
Koagulationsutredning (enstaka analys) MALMÖ (Kemi)   2021-09-02 
Koagulationsutredning (trombosutredning) MALMÖ (Kemi) 2021-09-02 
P- Kobalaminer (B12) SKÅNE (Kemi) 2020-11-05 
P- Kobalaminer (B12) NY SKÅNE (NY) 2021-08-17 
U- Kobolt (Co) LUND (AMM)   2021-03-11 
P/S- Kodein STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Kodein, se Opiater LUND (Kemi)   2021-06-09 
U- Kokain (screen) LUND (Laboratoriemedicin Bas) 2021-06-09 
U- Kokain (verifiering) LUND (Kemi) 2020-11-03 
P- Koldioxid LUND (Kemi) 2021-08-31 
X- Koldioxid KD, LU, MA, TR (Kemi)   2019-12-18 
P- Koldioxid NY KD, MA, TR (Kemi NY) 2021-08-31 
Kolera (Vibrio cholerae) Odling, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
S-7-OH- Kolestenon STOCKHOLM (Kemi)   2012-04-30 
P- Kolesterol SKÅNE (Kemi) 2020-06-22 
X- Kolesterol SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Kolesterol NY SKÅNE (NY) 2021-08-17 
Kolhydratfattigt transferrin, se CDT (Kemi)   2017-12-06 
S- Kolinesteras MALMÖ (Kemi)   2021-06-24 
Kombinerad Legionella- och pneumokockantigen i urin, snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2021-07-16 
Komplement, se komplementfunktion LUND (Imm)   2019-08-22 
Komplementanalys, se C3, C4 LUND (Imm)   2019-08-19 
Komplementanalys, se komplementfunktion LUND (Imm)   2019-08-22 
Komplementfunktion LUND (Imm) 2019-11-22 
Komplementproteiner /analys LUND (IMM)   2018-11-01 
Komplementsystemet, se C3, C4 LUND (Imm)   2019-08-19 
Komplementsystemet, se komplementfunktion LUND (Imm)   2019-08-22 
Kondylom, se Humana papillomvirus (HPV) LUND (Mikrobiologi)    
Konjunktivalsekret Acanthamöba, se Parasiter Acanthamöba LUND (Mikrobiologi)    
Konkrementanalys, se Urinsten GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Kontroll av steriliseringsapparatur, se Autoklaver och hetluftssterilisatorer LUND (Mikrobiologi)    
S- Koppar (Cu) GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
tU- Koppar (Cu) GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
Korionvillibiopsi - prenatal genetisk analys LUND (Genetik) 2021-05-31 
Korstest transplantation LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
fP- Kortikoliberin (CRF) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
P- Kortisol HG, KD, LU, MA (Kemi) 2019-09-25 
Saliv- Kortisol LUND (Kemi)   2017-05-16 
  123 << sida 2 av 3 >>