Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Malmö, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "K" gav 128 träffar, här ser du resultat 101-128
  123 << sida 3 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Saliv- Kortisol (MS), Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-09 
Kortisolmetaboliter, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-12-15 
S- Kortison, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
Saliv- Kortison, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
KP, se Porfyrin STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Dv(perit)- Kreatinin HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2019-04-26 
P- Kreatinin SKÅNE (Kemi) 2020-06-22 
U-/tU Kreatinin LU, MA (Kemi) 2021-06-18 
X- Kreatinin SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Kreatinin NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-11-12 
U-/tU Kreatinin NY HG, KD, ÄN (Kemi NY) 2021-06-18 
Ledv- Kristaller HG, KD, LU (kemi)   2020-01-08 
U- Krom (Cr) LUND (AMM)   2021-03-11 
Krom-EDTA, se Cr-EDTA undersökning MALMÖ (Klin Fys)   2007-04-27 
S- Kromogranin A MALMÖ (Kemi)   2021-03-24 
S- Kryoglobulin MALMÖ (Kemi)   2021-01-11 
F- Kryptosporidium LUND (Mikrobiologi)   2019-11-25 
B- Kvicksilver (Hg) LUND (AMM)   2021-03-11 
U- Kvicksilver (Hg) LUND (AMM)   2021-03-11 
X- Kärnförande celler (ascites, perikard, pleura) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-05-05 
Asc- Kärnförande celler (Ascitesvätska) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-05-05 
Dv(p)- Kärnförande celler (Dialysvätska, peritonealdialys) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-01-15 
Plv- Kärnförande celler (Pleuravätska) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-05-05 
Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2015-10-08 
Köldantikroppar, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
Köldtiter, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
Könsbestämning, oklart kön LUND (Genetik) 2019-08-07 
Körtelfeber, se Epstein-Barr virus (EBV) LUND (Mikrobiologi)    
  123 << sida 3 av 3 >>