Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "X" gav 4 träffar, här ser du resultat 1-4
  << sida 1 av 1 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Xanor, se Bensodiazepiner (alprazolam) LU/MA (Kemi)   2017-12-07 
Xarelto, se Rivaroxaban LU/MA (Kemi)   2017-11-06 
Xeplion, se Paliperidon LUND (Kemi)   2019-11-25 
X-test, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
  << sida 1 av 1 >>