Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "L" gav 81 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Asc- Laktat HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2015-02-19 
Csv- Laktat HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-12-16 
P- Laktat HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2018-08-14 
Plv- Laktat HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2015-02-19 
S- Laktoferrin (Wieslab AB)   2016-05-04 
fPt- Laktosbelastning LUND (Kemi) 2019-05-17 
Lambda/Kreatinin index, se Lambda/Kreatinin kvot MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
U- Lambda/Kreatinin kvot MALMÖ (Kemi) 2016-03-09 
Lambda-kedja fri, se Fria lätta Ig-kedjor MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Lamictal, se Lamotrigin LUND (Kemi)   2010-11-23 
P- Lamotrigin LUND (Kemi) 2019-12-03 
Lanacrist, se Digoxin (Kemi)   2010-12-03 
Lanoxin, se Digoxin (Kemi)   2010-12-03 
Lanvis, se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2010-12-03 
Lassafeber, se viral hemorragisk feber, (VHF) MALMÖ (Kemi)   2016-06-17 
S- LD (laktatdehydrogenas) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2019-02-11 
X- LD (laktatdehydrogenas) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2019-02-12 
LD iso, se LD-isoezymer STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
LDH-elfores, se LD-isoenzymer STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
S- LD-isoenzymer STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
P- LDL-Kolesterol SKÅNE (Kemi) 2018-09-07 
Ledvätska - För analys inom Klinisk kemi sök på respektive analysnamn, albumin, glukos, kristaller, leukocyter SKÅNE (Kemi)   2014-09-09 
Ledvätska Borrelia, se Borrelia DNA LUND (Mikrobiologi)    
Ledvätska Odling och mikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Legionella DNA-påvisning Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi) 2019-10-28 
Legionella odling - Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi) 2019-01-28 
Legionella serologi LUND (Mikrobiologi)   2011-09-19 
Lehydan, se Fenytoin (Kemi)   2010-12-08 
Lepheton, se Opiater (etylmorfin) LU/MA (Kemi)   2015-08-14 
Leponex, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
P-, U-, Csv- Leucin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
B- Leukocyter SKÅNE (Kemi) 2017-08-30 
Ledv- Leukocyter HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2018-11-01 
Leukocyter i trombocytkoncentrat LUND (Kemi)   2010-11-23 
B- Leukocyter, isolering av STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Leukocyter, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Lever antikroppar, se Autoimmun hepatit antikroppar LUND (Imm)   2018-03-19 
S- Levetiracetam LUND (Kemi) 2019-12-06 
LGI1, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
P- LH (Lutropin) LU/MA (Kemi) 2018-10-15 
Likvor Bakterie-DNA, se Bakterie 16S rDNA LUND (Mikrobiologi)    
Likvor Borrelia, se Neuroborrelia/Borrelia Serologi LUND (Mikrobiologi)    
Likvor Mykobakterier, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
Likvor Odling och mikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Likvor Syfilis, se Syfilis Serologi LUND (Mikrobiologi)    
Likvor Virus, se resp virusanalys LUND (Mikrobiologi)    
Likvor/ascites - kromosomanalys LUND (Genetik) 2019-08-07 
P- Lipas STOCKHOLM (Kemi)   2010-12-23 
Lipidelfores, se Lipoproteinfraktioner med elekrofores STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
P- Lipoprotein (a) [Lp(a)] LUND (Kemi) 2018-10-05 
  12 << sida 1 av 2 >>