Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 128 träffar, här ser du resultat 101-128
  123 << sida 3 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
HLA-DQ2/DQ8 (riskmarkör för celiaki) Lund   2020-02-07 
HLA-DR, se CD-markörer  LUND (Imm)   2016-04-04 
P- Homocystein HG, HM, KD, LU, MA, TR, ÄN (Kemi) 2020-03-12 
HPA, trombocytantigen LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HPA, trombocytantikroppar LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HSP-70 (heat shock protein) antikroppar LUND (IMM)   2019-03-15 
HTLV-I/II virus Screening analys LUND (Mikrobiologi) 2018-01-31 
Hud antikroppar, IgG LUND (IMM)   2016-04-04 
Hud: stansbiopsi för Alopeci-utredning LU, MA (Patologi)   2020-01-16 
Human epididymis protein 4, se HE4 LUND (Kemi)   2016-08-04 
Humana papillomvirus (HPV) DNA typbestämning LUND (Mikrobiologi) 2020-03-27 
Humana papillomvirus (HPV) DNA-FAP PCR LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Humana papillomvirus (HPV) DNA-SK PCR LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Humant immunbristvirus (HIV) Screening analys LUND (Mikrobiologi) 2018-01-31 
Humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1) RNA-analys Kvantitativ LUND (Mikrobiologi) 2019-11-26 
Humant immunbristvirus typ 2 (HIV-2) RNA-analys Kvantitativ LUND (Mikrobiologi)   2019-11-26 
Humant metapneumovirus LUND (Mikrobiologi)   2019-11-01 
Huntingtons sjukdom LUND (Genetik) 2019-08-07 
HUS, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
tU- HVA (4-Hydroxi-3-Metoxihomovanillinsyra) MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
tU- HVA (Homovanillat) STOCKHOLM (CMMS)   2018-03-28 
Hydrogenisocyanat (isocyansyra), se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Hydroxi progesteron, se Hydroxiprogesteron MALMÖ (Kemi)   2011-01-11 
S-7-alfa Hydroxi-4-cholesten-3-on STOCKHOLM (Kemi)   2012-04-30 
S-17- Hydroxiprogesteron LUND (Kemi) 2019-12-05 
P-3- Hydroxybutyrat (Hydroxysmörsyra) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Hyperdiploidi LUND (Genetik) 2019-08-07 
Hörselgångssekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)    
  123 << sida 3 av 3 >>