Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 105 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Hepatit B virus (HBV) alla markörer och Hepatit D virus (HDV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2024-03-26 
Hepatit C virus (anti-HCV) screeningtest Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Hepatit C virus (HCV) resistensbestämning GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2021-09-22 
Hepatit C virus (HCV) RNA Kvantifiering Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Hepatit C virus (HCV) sekvensering och typning Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Hepatit E virus RNA-påvisning och serologi GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2022-08-09 
S- Hepcidin Digital, Special Lund LUND (Kemi)   2023-12-05 
Hepsidin, se Hepcidin LUND (Kemi)   2017-11-16 
Hermolepsin, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
Heroin, se Opiater LUND (Kemi)   2021-06-09 
Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi) 2024-03-25 
Herpes simplex virus (HSV) Serologi (antikroppspåvisning) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Herpes simplex-virus (HSV) typ 1, typ 2, se även Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-16 
Herpes zoster, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
Hexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Lkc- Hexosaminidas A + B Se direktlänk. STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
tU- HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat) Special 3 LUND (Kemi) 2024-01-23 
S- HIA-5 (Hydroxiindolacetat, 5-, S) Se direktlänk. STOCKHOLM (Kemi)   2023-10-26 
Histidin, se Aminosyror Se P-Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Histologi - Immunofluorescens hud Patologi MALMÖ (Patologi)   2024-02-01 
Histon antikroppar Immunologi LUND (IMM)   2024-03-12 
P- HIT-Assay aggregometri HIT-diagnostik MALMÖ (Kemi)   2021-05-24 
P- HIT-PF4-H IgG screen HIT-diagnostik MALMÖ (Kemi)   2022-11-22 
HK ATP-ase antikroppar (parietalcellsantigen) Immunologi LUND (IMM)   2024-03-20 
HLA-antikroppar Remiss för transplantationsimmunologi LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
B- HLA-B27 Flödescytometri/Konsult MALMÖ (Kemi)   2023-04-14 
B- HLA-B27, se - HLA-typning sjukdomsassociation LUND   2021-02-15 
HLA-DR, se CD-markörer  Immunologi LUND (Imm)   2016-04-04 
B- HLA-typning sjukdomsassociation Transplantationsimmunologi LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
HLA-typning transplantation Transplantationaimmunologi LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
P- Homocystein NY Digital, Rutin/akut HG, HM, KD, LU, MA, TR, EN ( 2023-11-20 
HPA, trombocytantigen Se provtagning. Lund (Transplantationsimmunologi)   2020-05-25 
HPA, trombocytantikroppar LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HSP-70 (heat shock protein) antikroppar Immunologi LUND (IMM)   2019-03-15 
HTLV-I/II virus Screening analys Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Hud antikroppar, IgG Immunologi LUND (IMM)   2024-03-12 
Hud: stansbiopsi för Alopeci-utredning Patologi LU, MA (Patologi)   2024-02-01 
Human epididymis protein 4, se HE4 LUND (Kemi)   2016-08-04 
Humana papillomvirus (HPV) DNA Hudtyper Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2023-03-17 
Humana papillomvirus (HPV) DNA typbestämning Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2022-11-30 
Humana papillomvirus (HPV) DNA-SK PCR Serologi/ Virologi LUND (Mikrobiologi)   2021-10-20 
Humant herpes virus 6 (HHV6), se Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-16 
Humant immunbristvirus (HIV) Screening analys Serologi LUND (Mikrobiologi) 2023-08-21 
Humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1) RNA-analys Kvantitativ Serologi LUND (Mikrobiologi) 2024-04-04 
Humant immunbristvirus typ 2 (HIV-2) RNA-analys Kvantitativ Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2024-04-10 
Huntingtons sjukdom Konsultationsremiss eller Genetik laboratorieremiss allmän LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
HUS, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
tU- HVA (4-Hydroxi-3-Metoxihomovanillinsyra) Se direktlänk. MÖLNDAL (Neurokemi)   2021-05-05 
tU- HVA (Homovanillat) Se direktlänk. STOCKHOLM (CMMS)   2018-03-28 
  123 << sida 2 av 3 >>