Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg

Orter med befintliga instrument: Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 128 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Hepatit C virus (anti-HCV) screeningtest LUND (Mikrobiologi) 2021-02-04 
Hepatit C virus (HCV) RNA Kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2021-02-04 
Hepatit C virus (HCV) sekvensering och typning LUND (Mikrobiologi) 2021-02-04 
S- Hepcidin LUND (Kemi)   2020-08-20 
Hepsidin, se Hepcidin LUND (Kemi)   2017-11-16 
Hermolepsin, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
U- Heroin, se Opiater LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2020-02-17 
Herpes simplex virus (HSV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2020-01-14 
Herpes zoster, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
Hexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Lkc- Hexosaminidas A + B STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
tU- HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat) MALMÖ (Kemi) 2020-06-29 
P-, U-, Csv- Histidin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Histologi - Elektronmikroskopi LUND (Patologi)   2020-03-24 
Histologi - Immunofluorescens hud MALMÖ (Patologi)   2018-01-13 
Histon antikroppar LUND (IMM)   2020-02-11 
Histopatologi - Appendix HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Biopsi mage/tarm HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Biopsi och TUR urinblåsa HG, KD, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Bröstpreparat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Cystektomi, urinblåsa HG, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Färska preparat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Gallblåsa HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Grovnål, mellannål och stansbiopsi bröst HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Gynekologi: skrap, abortmaterial och biopsi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2020-07-30 
Histopatologi - Hud: stansbiopsi, curettage, shave HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Hudexcision HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Hysterektomi- och tubar-/ovarial-preparat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2020-07-30 
Histopatologi - Koniseringspreparat, amputat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2020-07-31 
Histopatologi - Lobektomi- och pulmektomipreparat LUND (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Lymfom, lymfkörtlar för lymfomutredning HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Magsäcksresektat LUND (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Mellannålsbiopsi prostata HG, KD, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Muskelbiopsi LUND (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Nefrektomipreparat HG, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Polyper och slemhinneresektat med resektionsrand HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Preparat för fryssnitt under pågående operation HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Prostatektomi HG, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Sentinel node bröst HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Spottkörtlar HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - TUR prostata HG, KD, MA (Patologi)   2019-10-08 
P- HIT-Assay aggregometri MALMÖ (Kemi)   2018-05-18 
P- HIT-PAGIA MALMÖ   2015-03-09 
HK ATP-ase antikroppar (parietalcellsantigen) LUND (IMM)   2020-02-14 
HLA-antikroppar LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
B- HLA-B27 MALMÖ (Kemi)   2020-09-10 
B- HLA-B27, se - HLA-typning sjukdomsassociation LUND   2021-02-15 
HLA-DQ2/DQ8 (riskmarkör för celiaki) Lund   2020-02-07 
  123 << sida 2 av 3 >>