Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 131 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Hepatit C virus (HCV) resistensbestämning GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2021-09-22 
Hepatit C virus (HCV) RNA Kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2021-02-04 
Hepatit C virus (HCV) sekvensering och typning LUND (Mikrobiologi) 2021-04-16 
Hepatit E virus RNA-påvisning och serologi GÖTEBORG (Mikrobiologi)   2022-08-09 
S- Hepcidin LUND (Kemi)   2023-05-03 
Hepsidin, se Hepcidin LUND (Kemi)   2017-11-16 
Hermolepsin, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
U- Heroin, se Opiater LUND (Kemi)   2021-06-09 
Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2023-03-01 
Herpes simplex virus (HSV) Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi) 2023-02-28 
Herpes simplex-virus (HSV) typ 1, typ 2, se även Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-16 
Herpes zoster, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
Hexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Lkc- Hexosaminidas A + B STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
tU- HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat) MALMÖ (Kemi) 2022-12-02 
P-, U-, Csv- Histidin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Histologi - Elektronmikroskopi LUND (Patologi)   2020-03-24 
Histologi - Immunofluorescens hud MALMÖ (Patologi)   2021-05-28 
Histon antikroppar LUND (IMM)   2020-02-11 
Histopatologi - Appendix HG, KD, LU, MA (Patologi)   2022-02-22 
Histopatologi - Biopsi mage/tarm HG, KD, LU, MA (Patologi)   2022-02-22 
Histopatologi - Biopsi och TUR urinblåsa HG, KD, MA (Patologi)   2023-04-21 
Histopatologi - Bröstpreparat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-04-03 
Histopatologi - Cystektomi, urinblåsa HG, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Färska preparat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2022-02-22 
Histopatologi - Gallblåsa HG, KD, LU, MA (Patologi)   2022-02-22 
Histopatologi - Gynekologi: skrap, abortmaterial och biopsi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-04-04 
Histopatologi - Hud: stansbiopsi, curettage, shave HG, KD, LU, MA (Patologi)   2022-02-22 
Histopatologi - Hudexcision HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-05-25 
Histopatologi - Hysterektomi- och tubar-/ovarial-preparat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-04-04 
Histopatologi - Koniseringspreparat, amputat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-04-04 
Histopatologi - Lobektomi- och pulmektomipreparat LUND (Patologi)   2022-02-22 
Histopatologi - Lymfom, lymfkörtlar för lymfomutredning HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Magsäcksresektat LUND (Patologi)   2023-05-26 
Histopatologi - Mellannål, vaccumbiopsi och stansbiopsi bröst HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-04-03 
Histopatologi - Mellannålsbiopsi prostata HG, KD, MA (Patologi)   2023-05-25 
Histopatologi - Muskelbiopsi LUND (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Nefrektomipreparat HG, KD, MA (Patologi)   2023-04-21 
Histopatologi - Polyper och slemhinneresektat med resektionsrand HG, KD, LU, MA (Patologi)   2022-02-22 
Histopatologi - Preparat för fryssnitt under pågående operation HG, KD, LU, MA (Patologi)   2022-02-22 
Histopatologi - Prostatektomi HG, KD, MA (Patologi)   2023-05-25 
Histopatologi - Sentinel node bröst HG, KD, LU, MA (Patologi)   2023-04-03 
Histopatologi - Spottkörtlar HG, KD, LU, MA (Patologi)   2022-02-22 
Histopatologi - TUR prostata HG, KD, MA (Patologi)   2023-05-25 
P- HIT-Assay aggregometri MALMÖ (Kemi)   2021-05-24 
HIT-PAGIA, ersätts med HIT-PF4-H IgG screen, Provtagning se HIT-PF4-H IgG screen MALMÖ (Kemi)   2022-11-08 
P- HIT-PF4-H IgG screen MALMÖ (Kemi)   2022-11-22 
HK ATP-ase antikroppar (parietalcellsantigen) LUND (IMM)   2020-02-14 
HLA-antikroppar LUND (Transplantationsimmunologi) 2020-12-15 
  123 << sida 2 av 3 >>