Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 128 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Hepatit C virus (HCV) sekvensering och typning LUND (Mikrobiologi) 2020-03-27 
S- Hepcidin LUND (Kemi)   2019-10-18 
Hepsidin, se Hepcidin LUND (Kemi)   2017-11-16 
Hermolepsin, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
U- Heroin, se Opiater LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2020-02-17 
Herpes simplex virus (HSV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2020-01-14 
Herpes zoster, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
Hexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexametylendiisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Lkc- Hexosaminidas A + B STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
tU- HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat) MALMÖ (Kemi) 2020-02-24 
P-, U-, Csv- Histidin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Histologi - Elektronmikroskopi LUND (Patologi)   2020-03-24 
Histologi - Immunofluorescens hud MALMÖ (Patologi)   2018-01-13 
Histon antikroppar LUND (IMM)   2020-02-11 
Histopatologi - Appendix HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Biopsi mage/tarm HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Biopsi och TUR urinblåsa HG, KD, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Bröstpreparat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Cystektomi, urinblåsa HG, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Färska preparat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Gallblåsa HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Grovnål, mellannål och stansbiopsi bröst HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Gynekologi: skrap, abortmaterial och biopsi HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Hud: stansbiopsi, curettage, shave HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Hudexcision HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Hysterektomi- och tubar-/ovarial-preparat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Koniseringspreparat, amputat HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Lobektomi- och pulmektomipreparat LUND (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Lymfom, lymfkörtlar för lymfomutredning HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Magsäcksresektat LUND (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Mellannålsbiopsi prostata HG, KD, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Muskelbiopsi LUND (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Nefrektomipreparat HG, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Polyper och slemhinneresektat med resektionsrand HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Preparat för fryssnitt under pågående operation HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Prostatektomi HG, MA (Patologi)   2019-10-08 
Histopatologi - Sentinel node bröst HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Spottkörtlar HG, KD, LU, MA (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - TUR prostata HG, KD, MA (Patologi)   2019-10-08 
P- HIT-Assay aggregometri MALMÖ (Kemi)   2018-05-18 
P- HIT-PAGIA MALMÖ   2015-03-09 
HK ATP-ase antikroppar (parietalcellsantigen) LUND (IMM)   2020-02-14 
HLA-A,B, DR LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HLA-antikroppar, panelreaktiva LUND (Transplantationsimmunologi)   2017-10-26 
B- HLA-B27 LUND (Transplantationsimmunologi)   2016-02-03 
B- HLA-B27 MALMÖ (Kemi)   2019-06-20 
HLA-Cw,DQ,DP LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
  123 << sida 2 av 3 >>