I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 123 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Hermolepsin, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
U- Heroin, se Opiater LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2017-05-23 
Herpes simplex virus (HSV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2012-12-27 
Herpes zoster, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)    
Hexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexametylendiisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Lkc- Hexosaminidas A + B STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
tU- HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat) MALMÖ (Kemi) 2016-04-07 
P-, U-, Csv- Histidin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Histologi - Elektronmikroskopi LUND (Patologi)   2018-01-13 
Histologi - Immunofluorescens hud MALMÖ   2018-01-13 
Histon antikroppar LUND (IMM)   2016-04-04 
Histopatologi - Appendix Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Biopsi mage/tarm Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Biopsi och TUR urinblåsa Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Bröstpreparat Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Cystektomi Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Färska preparat Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Gallblåsa Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Grovnål, mellannål och stansbiopsi bröst Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Gynekologi: skrap, abortmaterial och biopsi Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Hud: stansbiopsi, curettage, shave Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Hudexcision Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Hysterektomi- och tubar-/ovarial-preparat Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Koniseringspreparat, amputat Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Lobektomi- och pulmektomipreparat Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Lymfom, lymfkörtlar för lymfomutredning Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Magsäcksresektat Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Mellannålsbiopsi prostata Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Muskelbiopsi LUND (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Nefrektomipreparat Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Polyper och slemhinneresektat med resektionsrand Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Preparat för fryssnitt under pågående operation Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Prostatektomi Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Sentinel node bröst Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - Spottkörtlar Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Histopatologi - TUR prostata Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
P- HIT-Assay aggregometri MALMÖ (Kemi)   2017-09-06 
P- HIT-PAGIA MALMÖ   2015-03-09 
HIV Screening analys LUND (Mikrobiologi) 2018-01-31 
HIV-1 RNA-analys Kvantitativ LUND (Mikrobiologi) 2018-01-31 
HIV-2 RNA-analys Kvantitativ LUND (Mikrobiologi)   2018-01-31 
HK ATP-ase antikroppar (parietalcellsantigen) LUND (IMM)   2016-04-04 
HLA-A,B, DR LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HLA-antikroppar, panelreaktiva LUND (Transplantationsimmunologi)   2017-10-26 
B- HLA-B27 LUND (Transplantationsimmunologi)   2016-02-03 
B- HLA-B27 MALMÖ (Flödescytometri)   2017-09-14 
HLA-Cw,DQ,DP LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
  123 << sida 2 av 3 >>