I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 97 träffar, här ser du resultat 51-97
  12 << sida 2 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Hermolepsin, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
U- Heroin, se Opiater (Kemi)   2015-08-11 
Herpes simplex virus (HSV) DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2017-05-23 
Herpes simplex virus (HSV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2012-12-27 
Herpes zoster, se Varicella-zoster virus LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Hetluftssterilisator - Kontroll LUND (Mikrobiologi) 2011-03-17 
Hexahydroftalsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexahydroftalsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Hexametylendiisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Lkc- Hexosaminidas A + B STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
tU- HIA-5 (5-HIA) (5-Hydroxyindolacetat) MALMÖ (Kemi) 2016-04-07 
P- Histidin MALMÖ (Kemi) 2011-04-13 
U- Histidin/Krea MALMÖ (Kemi) 2011-04-13 
Histon antikroppar LUND (IMM)   2016-04-04 
P- HIT-Assay aggregometri MALMÖ (Kemi)   2014-06-24 
P- HIT-PAGIA MALMÖ   2015-03-09 
HIV virus Serologi och Antigenpåvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-05-30 
HIV-1 virus RNA-påvisning kvantitativ LUND (Mikrobiologi) 2012-12-05 
HK ATP-ase antikroppar (parietalcellsantigen) LUND (IMM)   2016-04-04 
HLA-A,B, DR LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HLA-antikroppar, panelreaktiva LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
B- HLA-B27 LUND (Transplantationsimmunologi)   2016-02-03 
B- HLA-B27 MALMÖ (Cytometri)   2017-03-15 
HLA-Cw,DQ,DP LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HLA-DR, se CD-markörer  LUND (Imm)   2016-04-04 
P- Homocystein HG, KD, LU, MA, TR, ÄN (Kemi) 2016-06-17 
HPA, trombocytantigen LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HPA, trombocytantikroppar LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-08 
HSP-70 (heat shock protein) antikroppar LUND (IMM)   2016-04-04 
HTLV virus I och II Serologi LUND (Mikrobiologi) 2011-05-02 
Hud antikroppar, IgG LUND (IMM)   2016-04-04 
Human epididymis protein 4, se HE4 LUND (Kemi)   2016-08-04 
Humana papillomvirus (HPV) Aptima högrisk HPV-test LUND (Mikrobiologi) 2015-05-19 
Humana papillomvirus (HPV) DNA typbestämning LUND (Mikrobiologi) 2015-05-19 
Humana papillomvirus (HPV) DNA-FAP PCR LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Humana papillomvirus (HPV) DNA-SK PCR LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Humant metapneumovirus LUND (Mikrobiologi)   2016-11-22 
Huntingtons sjukdom LUND (Genetik) 2016-07-13 
tU- HVA (4-Hydroxi-3-Metoxihomovanillinsyra) MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
tU- HVA (Homovanillat) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Hydrogenisocyanat (isocyansyra), se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
Hydroxi progesteron, se Hydroxiprogesteron MALMÖ (Kemi)   2011-01-11 
S-7-alfa Hydroxi-4-cholesten-3-on STOCKHOLM (Kemi)   2012-04-30 
S-17- Hydroxiprogesteron (17-OH-Prog) MALMÖ (Kemi) 2014-10-27 
P-3- Hydroxybutyrat (Hydroxysmörsyra) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Hyperdiploidi LUND (Genetik) 2016-07-13 
Hörselgångsekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
  12 << sida 2 av 2 >>