Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "L" gav 82 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Asc- Laktat HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2015-02-19 
Csv- Laktat HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-12-16 
P- Laktat HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-12-05 
Plv- Laktat HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2015-02-19 
S- Laktoferrin (Wieslab AB)   2016-05-04 
fPt- Laktosbelastning KD/LU (Kemi) 2015-03-20 
Lambda/Kreatinin index, se Lambda/Kreatinin kvot MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
U- Lambda/Kreatinin kvot MALMÖ (Kemi) 2016-03-09 
Lambda-kedja fri, se Fria lätta Ig-kedjor MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Lamictal, se Lamotrigin LUND (Kemi)   2010-11-23 
P- Lamotrigin LUND (Kemi) 2018-01-08 
Lanacrist, se Digoxin (Kemi)   2010-12-03 
Lanoxin, se Digoxin (Kemi)   2010-12-03 
Lanvis, se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2010-12-03 
Lassafeber, se viral hemorragisk feber, (VHF) MALMÖ (Kemi)   2016-06-17 
S- LD (laktatdehydrogenas) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2015-09-09 
X- LD (laktatdehydrogenas) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-05-18 
LD iso, se LD-isoezymer STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
LDH-elfores, se LD-isoenzymer STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
S- LD-isoenzymer STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
P- LDL-Kolesterol SKÅNE (Kemi) 2017-09-08 
Ledvätska - För analys inom Klinisk kemi sök på respektive analysnamn, albumin, glukos, kristaller, leukocyter SKÅNE (Kemi)   2014-09-09 
Ledvätska Borrelia, se Borrelia DNA LUND (Mikrobiologi)    
Ledvätska Odling och mikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Legionella DNA-påvisning Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi)   2017-07-05 
Legionella Kontrollodling (Vatten) LUND (Mikrobiologi) 2013-04-03 
Legionella- och pneumokockantigen i urin, kombinerat snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2017-10-15 
Legionella odling - Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi) 2016-08-24 
Legionella serologi LUND (Mikrobiologi)   2011-09-19 
Lehydan, se Fenytoin (Kemi)   2010-12-08 
Lepheton, se Opiater (etylmorfin) LU/MA (Kemi)   2015-08-14 
Leponex, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
P-, U-, Csv- Leucin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
B- Leukocyter SKÅNE (Kemi) 2017-08-30 
Ledv- Leukocyter HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2014-09-10 
Leukocyter i trombocytkoncentrat LUND (Kemi)   2010-11-23 
B- Leukocyter, isolering av STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Leukocyter, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Lever antikroppar, se Autoimmun hepatit antikroppar LUND (Imm)   2018-03-19 
S- Levetiracetam LUND (Kemi) 2017-12-01 
LGI1, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
P- LH (Lutropin) LU/MA (Kemi) 2017-06-08 
Likvor Bakterie-DNA, se Bakterie 16S rDNA LUND (Mikrobiologi)    
Likvor Borrelia, se Neuroborrelia/Borrelia Serologi LUND (Mikrobiologi)    
Likvor Mykobakterier, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
Likvor Odling och mikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Likvor Syfilis, se Syfilis Serologi LUND (Mikrobiologi)    
Likvor/ascites - kromosomanalys LUND (Genetik) 2016-07-13 
P- Lipas STOCKHOLM (Kemi)   2010-12-23 
Lipidelfores, se Lipoproteinfraktioner med elekrofores STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
  12 << sida 1 av 2 >>