Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "A" gav 169 träffar, här ser du resultat 101-150
  1234 << sida 3 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
ANA (anti-nukleära ak) LUND (IMM) 2019-01-09 
U- Anabola androgena steroider STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Anafranil, se Klomipramin LUND (Kemi)   2017-12-08 
ANCA, (anti-neutrofilt cytoplasma antigen) LUND (IMM) 2016-03-31 
Androgener, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
S- Androstendion (ASD) LUND (Kemi) 2019-09-25 
Angina vincentii Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2016-08-24 
Ankotil, Ancotil, se Flucytosin UPPSALA (Mikrobiologi)   2007-08-21 
Anti Müllerskt hormon, se Anti-Mülleriskt hormon MALMÖ (Kemi)   2010-11-29 
Anti Xa aktivitet Heparin, se Heparin/LMH antiXa LU/MA (Kemi)   2014-03-28 
Anti Xa aktivitet LMWH, se Heparin/LMH antiXa LU/MA (Kemi)   2014-03-28 
Antibiotika, se Amikacin LUND (Kemi)   2010-11-15 
Antibiotika, se Tobramycin (Kemi)   2014-03-27 
Antibiotika, se Vankomycin (Kemi)   2014-03-27 
anti-C1q, se C1q antikroppar LUND   2011-11-02 
anti-IgA, se IgA LUND (Imm)   2013-07-02 
Antikroppar mot MAG(myelinassocierat glykoprotein) LUND (IMM)   2016-04-05 
Antikroppsidentifiering Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Antikroppsscreening Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Antikroppsutredning, se Antikroppsidentifiering Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-03-18 
anti-MAG, se Antikroppar mot MAG LUND (IMM)   2015-02-20 
S- Anti-Mülleriskt hormon Plus (AMH) MALMÖ (Kemi) 2018-07-11 
Anti-neuronala antikroppar(Hu, Ri, Yo, Ma2/Ta, CV2, Amphiphysin, Tr, PCA-2) LUND (IMM)   2016-04-05 
P- Antitrombin (FIIa) MALMÖ (Kemi) 2018-11-05 
P- Antitrombin (IIa) HG, KD, LU, MA (Kemi) 2019-10-14 
S- Antitrypsin (alfa-1-anitrypsin) MALMÖ (Kemi) 2017-11-08 
anti-tTg, se IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas(tTG)  LUND (Imm)   2019-01-08 
Anti-Xa aktivitet Heparin, se Heparin/LMH antiXa LU/MA (Kemi)   2014-03-28 
Anti-Xa aktivitet LMWH, se Heparin/LMH antiXa LU/MA (Kemi)   2014-03-28 
APC-resistens genotyp, se DNA Faktor V MALMÖ (Kemi)   2010-11-29 
P- Apixaban LU/MA (Kemi) 2018-10-12 
Apo (a), se Lipoprotein (a) LUND (Kemi)   2010-11-15 
APO-A1, se Apolipoprotein A1 (Kemi)   2014-03-27 
APO-B, se Apolipoprotein B (Kemi)   2014-03-27 
Apodorm, se Nitrazepam LUND (Kemi)   2017-12-07 
P- Apolipoprotein A1 (Apo A1) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2018-09-07 
P- Apolipoprotein B (Apo B) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2019-10-28 
P- Apolipoprotein B/Apolipoprotein A1 kvot (Apo B/Apo A1) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2014-12-01 
Apozepam, se Diazepam LUND (Kemi)   2015-08-11 
APTT, se APT-tid (Kemi)   2014-03-27 
P- APT-tid (aktiverad partiell tromboplastin) SKÅNE (Kemi) 2019-10-18 
P- APTT-LA MALMÖ (Kemi)   2014-03-27 
Arabinitol, se Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Arabinitol, se D/L Arabinitolkvot LUND (Mikrobiologi)    
Arcanobacterium, se Fusobacterium/Arcanobacterium DNA LUND (Mikrobiologi)    
P-, U-, Csv- Arginin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
P/S- Aripiprazol GÖTEBORG (Farmakologi)   2016-10-04 
P- ASAT (Aspartataminotransferas) SKÅNE (Kemi) 2018-09-07 
X- ASAT (Aspartataminotransferas) SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
ASCA (anti S. cerevisiae ak) LUND (IMM)   2016-03-31 
  1234 << sida 3 av 4 >>