Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "A" gav 162 träffar, här ser du resultat 101-150
  1234 << sida 3 av 4 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
Anafranil, se Klomipramin LUND (Kemi)   2017-12-08 
ANCA, (anti-neutrofilt cytoplasma antikropp) Immunologi LUND (IMM) 2024-03-12 
Androgener, se Steroidmönster STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
S- Androstendion (ASD) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2023-12-05 
Angina vincentii Mikroskopi Mikrobiologi LUND (Mikrobiologi)   2021-06-23 
Ankotil, Ancotil, se Flucytosin UPPSALA (Klinisk kemi och farmakologi)   2023-11-22 
Anti Müllerskt hormon, se Anti-Mülleriskt hormon MALMÖ (Kemi)   2010-11-29 
Anti Xa aktivitet Heparin, se Heparin/LMH antiXa LU, MA (Kemi)   2014-03-28 
Anti Xa aktivitet LMWH, se Heparin/LMH antiXa LU, MA (Kemi)   2014-03-28 
Antibiotika, se Amikacin LUND (Kemi)   2010-11-15 
Antibiotika, se Tobramycin (Kemi)   2014-03-27 
Antibiotika, se Vankomycin (Kemi)   2014-03-27 
anti-C1q, se C1q antikroppar Digital, Komplement Specialistremiss LUND   2024-04-18 
antifaktor Xa, se Heparin/LMH antiXa MALMÖ (Kemi)   2023-11-17 
anti-IgA, se IgA Digital, Immunologi LUND (Imm)   2024-04-18 
Antikroppar mot MAG(myelinassocierat glykoprotein) Immunologi LUND (IMM)   2016-04-05 
Antikroppsidentifiering Blodgruppering m m (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Antikroppsscreening Blodgruppering m m (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Antikroppsutredning, se Antikroppsidentifiering Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-03-18 
anti-MAG, se Antikroppar mot MAG LUND (IMM)   2015-02-20 
S- Anti-Mülleriskt hormon Plus (AMH) Digital, Special Malmö MALMÖ (Kemi) 2024-03-21 
Anti-neuronala antikroppar(Hu, Ri, Yo, Ma2/Ta, CV2, Amphiphysin, Tr, PCA-2) Immunologi LUND (IMM)   2016-04-05 
P- Antitrombin (IIa) Digital, Rutin/akut 1 HG, KD, LU, MA (Kemi) 2024-02-09 
S- Antitrypsin (alfa-1-anitrypsin) Digital, Special Lund LUND (Kemi) 2024-02-02 
anti-tTg, se IgA-antikroppar mot vävnadstransglutaminas(tTG)  Immunologi LUND (Imm)   2019-01-08 
Anti-Xa aktivitet Heparin, se Heparin/LMH antiXa Allmän LU, MA (Kemi)   2014-03-28 
Anti-Xa aktivitet LMWH, se Heparin/LMH antiXa Allmän LU, MA (Kemi)   2014-03-28 
APC-resistens genotyp, se DNA Faktor V LUND (Kemi)   2024-01-29 
P- Apixaban Allmän LU, MA (Kemi) 2023-03-21 
Apo (a), se Lipoprotein (a) STOCKHOLM (Kemi)   2022-05-17 
APO-A1, se Apolipoprotein A1 (Kemi)   2014-03-27 
APO-B, se Apolipoprotein B (Kemi)   2014-03-27 
Apodorm, se Nitrazepam LUND (Kemi)   2017-12-07 
P- Apolipoprotein A1 (Apo A1) NY Digital, Rutin/Akut HG, KD, LU, MA, TR (Kemi 2023-11-20 
P- Apolipoprotein B (Apo B) NY Digital, Rutin/Akut HG, KD, LU, MA, TR (Kemi 2023-11-20 
P- Apolipoprotein B/Apolipoprotein A1 kvot (Apo B/Apo A1) NY Digital, Rutin/Akut HG, KD, LU, MA, TR (Kemi   2023-11-20 
Apozepam, se Diazepam LUND (Kemi)   2015-08-11 
APTT, se APT-tid (Kemi)   2014-03-27 
P- APT-tid (aktiverad partiell tromboplastin) Digital, Rutin/Akut 1 SKÅNE (Kemi) 2024-02-12 
Arginin, se Aminosyror Se P-Aminosyror. LUND (Kemi)   2024-01-23 
S- Aripiprazol Läkemedel LUND (Kemi) 2024-04-15 
X- ASAT (Aspartataminotransferas) Allmän SKÅNE (Kemi)   2022-03-21 
P- ASAT (Aspartataminotransferas) NY Digital, Rutin/Akut SKÅNE (Kemi) 2023-11-09 
ASCA (anti S. cerevisiae ak) Immunologi LUND (IMM)   2024-03-12 
Ascites - kromosomanalys Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Ascites Odling, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Asparagin, se Aminosyror Se P-Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Asparaginsyra, se aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Aspargin, se Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
Asparginsyra, se Aminosyror LUND (Kemi)   2024-01-23 
  1234 << sida 3 av 4 >>