I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "A" gav 168 träffar, här ser du resultat 51-100
  1234 << sida 2 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Plv- Albumin (pleuravätska) HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi)   2016-01-25 
Albumin (remsa), se Testremsa (Kemi)   2014-03-26 
Albumin/Kreatinin index (Alb/Krea index), se Albumin/Kreatinin kvot HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi)   2014-03-26 
U- Albumin/Kreatinin kvot (Alb/Krea kvot) HG, KD, ÄN (Kemi) 2016-05-04 
U- Albumin/Kreatinin kvot (Alb/Krea kvot) LU/MA (Kemi) 2016-05-04 
Csv- Albuminkvot MALMÖ (Kemi)   2017-02-16 
Albuminkvot, se IEF MALMÖ (Kemi)   2017-07-05 
U- Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Aldosteron MALMÖ (Kemi) 2017-06-30 
tU- Aldosteron STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
F- Alfa1-Antitrypsin (Feces) Umeå (Kemi)   2016-04-07 
Alfa-1-antitrypsinbrist-utredning MALMÖ (Kemi)   2017-03-21 
P-, U-, Csv- alfa-Aminobutyrat, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
alfa-aminosmörsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
alfa-thalassemia, alfathalassemi, alfa thalassemia, alfa-talassemia, alfatalassemi, alfatalassemia, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
P- Alkoholer (P-Etanol, P-Metanol, P-Aceton, P-Isopropanol) KD/LU (Kemi) 2017-03-15 
Allergi, se IgE specifika ak LUND (Imm)   2011-12-08 
P- ALP (Alkaliskt fosfatas) SKÅNE (Kemi) 2017-03-26 
X- ALP (Alkaliskt fosfatas) SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
S- ALP iso (Alkaliskt fosfatas isoenzymer) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
S- Alprazolam LUND (Kemi) 2017-12-07 
U- Alprazolam, se Bensodiazepiner (Kemi)   2015-08-11 
S Aluminium GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Alvedon, se Paracetamol (Kemi)   2014-03-26 
U- Amatoxin STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
B- Amfetamin LINKÖPING (Rättskemi)   2014-02-06 
U- Amfetamin (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Amfetamin (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
P- Amikacin LUND (Kemi) 2017-09-26 
Aminolevulinat kvalitativt (ALA-kval), se ALA-U-5 MALMÖ (Kemi)   2014-03-26 
Erc- Aminolevulinatdehydratas (ALAD) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Csv- Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
P- Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
U- Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
S- Amiodaron LUND (Kemi) 2017-12-07 
S- Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-03 
Ammoniak, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-15 
P- Ammoniumjon HG, KD, LU, MA (Kemi)   2017-09-25 
X- Ammoniumjon LUND (Kemi)   2016-05-18 
Amnionvätska (prenatal) - kromosomanalys och QF-PCR/FISH LUND (Genetik) 2016-10-07 
Amnionvätska (prenatal) - känd kromosomavvikelse / ärftlig LUND (Genetik) 2016-10-24 
Amnionvätska, spektrofotometri MALMÖ (Kemi)   2014-03-27 
AMPA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
Amplifiering av 12q15 (MDM2) LUND (Genetik) 2016-07-12 
Amylas pankreas, se Pankreasamylas (Kemi)   2014-03-27 
S- Amylas, iso (makro), se S-Isoamylas (Makro) MALMÖ (Kemi)   2015-11-12 
S- Amylas, isoenzym, se S-Isoamylas (Makro) MALMÖ (Kemi)   2015-11-12 
Amyloid A, se SerumAmyloid A (S-SAA) MALMÖ (Kemi)   2015-08-27 
Amöba, se Parasiter LUND (Mikrobiologi)   2015-01-09 
ANA (anti-nukleära ak) LUND (IMM) 2016-03-31 
  1234 << sida 2 av 4 >>