Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "A" gav 169 träffar, här ser du resultat 51-100
  1234 << sida 2 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Plv- Albumin (pleuravätska) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi)   2018-09-20 
Albumin (remsa), se Testremsa (Kemi)   2014-03-26 
Albumin/Kreatinin index (Alb/Krea index), se Albumin/Kreatinin kvot HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi)   2014-03-26 
U- Albumin/Kreatinin kvot (Alb/Krea kvot) HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi) 2019-03-04 
Csv- Albuminkvot MALMÖ (Kemi)   2017-12-28 
Albuminkvot, se IEF MALMÖ (Kemi)   2017-07-05 
U- Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Aldosteron MALMÖ (Kemi)   2019-09-25 
tU- Aldosteron STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
F- Alfa1-Antitrypsin (Feces) Umeå (Kemi)   2016-04-07 
Alfa-1-antitrypsinbrist-utredning MALMÖ (Kemi)   2017-03-21 
P-, U-, Csv- alfa-Aminobutyrat, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
alfa-aminosmörsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
alfa-Galaktosidas-antikroppar GÖTEBORG   2019-02-08 
alfa-thalassemia, alfathalassemi, alfa thalassemia, alfa-talassemia, alfatalassemi, alfatalassemia, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
P- Alkoholer (P-Etanol, P-Metanol, P-Aceton, P-Isopropanol) KD/LU (Kemi) 2019-06-20 
Allergi, se specifikt IgE mot allergen LUND (Imm)   2019-06-17 
P- ALP (Alkaliskt fosfatas) SKÅNE (Kemi) 2020-01-27 
X- ALP (Alkaliskt fosfatas) SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
S- ALP iso (Alkaliskt fosfatas isoenzymer) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
S- Alprazolam LUND (Kemi) 2020-01-28 
U- Alprazolam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
S Aluminium GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Alvedon, se Paracetamol (Kemi)   2014-03-26 
AMA, se mitokondrie antikroppar LUND (Imm)   2018-03-15 
U- Amatoxin STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
B- Amfetamin LINKÖPING (Rättskemi)   2014-02-06 
U- Amfetamin (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Amfetamin (verifiering) LUND (Kemi) 2019-12-23 
P- Amikacin LUND (Kemi) 2018-01-08 
X- Amikacin LUND (Kemi)   2019-12-18 
Aminolevulinat kvalitativt (ALA-kval), se ALA-U-5 MALMÖ (Kemi)   2014-03-26 
Erc- Aminolevulinatdehydratas (ALAD) STOCKHOLM (CMMS)   2019-02-20 
Csv- Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2019-09-25 
P- Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2019-09-25 
U- Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2019-09-25 
S- Amiodaron LUND (Kemi) 2020-01-28 
S- Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-03 
Ammoniak, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-15 
P- Ammoniumjon HG, KD, LU, MA (Kemi) 2019-03-27 
X- Ammoniumjon LUND (Kemi)   2019-12-18 
Amnionvätska - prenatal genetisk analys LUND (Genetik) 2019-08-07 
Amnionvätska, spektrofotometri MALMÖ (Kemi)   2014-03-27 
AMPA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
Amplifiering av 12q15 (MDM2) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Amylas pankreas, se Pankreasamylas (Kemi)   2014-03-27 
S- Amylas, iso (makro), se S-Isoamylas (Makro) MALMÖ (Kemi)   2015-11-12 
S- Amylas, isoenzym, se S-Isoamylas (Makro) MALMÖ (Kemi)   2015-11-12 
Amyloid A, se SerumAmyloid A (S-SAA) MALMÖ (Kemi)   2015-08-27 
Amöba, Amoeba, se Parasiter LUND (Mikrobiologi)    
  1234 << sida 2 av 4 >>