Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "I" gav 86 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
IA-2A, se Ö-cell (Kemi)   2014-03-26 
iAMP21 LUND (Genetik) 2019-08-07 
Idotrim, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Csv/P- IEF (Isoelektrisk fokusering) MALMÖ (Kemi)   2017-11-27 
Ifosfamid, se Cytostatika LUND (AMM)   2013-11-07 
IgA (anti-IgA) IgG LUND (Imm)   2016-04-05 
P- IgA (Immunglobulin A) MALMÖ (Kemi) 2016-06-29 
Csv/P- Ig-band, se IEF MALMÖ (Kemi)   2015-03-11 
P/S- IgD (Immunglobulin D) MALMÖ (Kemi)   2018-11-19 
S- IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2018-06-21 
S- IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2018-06-21 
IgE ftalsyraanhydrid, se IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE hexahydroftalsyraanhydrid, se IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE Hexametylendiisocyanat, se IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE Metylendifenyldiisocyanat, se IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE metyltetrahydroftalsyraanhydrid, se IgE (specifika antikroppar) mot organiska syraanhydrider (OSA) LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE specifika ak, se Specifikt IgE mot allergen LUND (Imm)   2017-05-16 
IgE Toluendiisocyanat, se IgE (specifika antikroppar) mot isocyanater LUND (AMM)   2013-04-18 
IgE, se Immunglobulin IgE (total IgE) LUND (Imm)   2017-05-16 
S- IGF 1 (Insulinlik tillväxtfaktor 1) MALMÖ (Kemi) 2019-02-01 
S- IGF BP 3 (Insulinlik tillväxtfaktor-bindare 3) MALMÖ (Kemi) 2018-11-23 
IGF1, se IGF 1 MALMÖ (Kemi)   2013-11-20 
IGF-1, se IGF 1 MALMÖ (Kemi)   2013-11-20 
S- IgG (Immunglobulin G) MALMÖ (Kemi) 2016-06-29 
Csv- IgG index, se IEF MALMÖ (Kemi)   2017-07-05 
Csv/P- IgG oligoklonal band, se IEF MALMÖ (Kemi)   2015-03-11 
IgG subklasser LUND (IMM)   2019-11-22 
U- IgG/Kreatinin index, se IgG/Kreatinin kvot MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
U- IgG/Kreatinin kvot MALMÖ (Kemi) 2016-03-09 
IgG-antikroppar mot Aquaporin-4 (AQP4) LUND (Imm)   2016-04-05 
S- IgM (Immunglobulin M) MALMÖ (Kemi) 2016-06-29 
Iktorivil, se Bensodiazepiner (klonazepam) LU/MA (Kemi)   2017-12-07 
IL28B GÖTEBORG (Virologi)   2013-11-26 
IL-28B, se IL28B GÖTEBORG (Virologi)   2011-09-15 
S- Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Imazalil, se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Immungloblin, se Ig LUND (Kemi)   2010-11-23 
Csv- Immunglobulin G (IgG), se IEF MALMÖ (Kemi)   2017-07-05 
Immunglobulin IgE (total IgE) LUND (IMM) 2017-05-16 
Immunglobuliner, IgG IgA IgM LUND (IMM) 2018-10-09 
S- Imovane, se Zopiklon LUND (Kemi)   2017-12-07 
Imurel, se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2010-12-03 
S- Infliximab (Remicade) STOCKHOLM (Immunologi/Transfusion)   2016-10-27 
Influensa-virus A & B RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2019-11-04 
Influensa-virus A & B Serologi LUND (Mikrobiologi)   2018-02-19 
Influensavirus, se även Luftvägsvirus utvidgad och Luftvägsvirus utvidgad FilmArray LUND (Mikrobiologi)    
S- Inhibin B MALMÖ (Kemi)   2018-07-12 
Inositol, se Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Insulin MALMÖ (Kemi) 2019-01-23 
S- Insulin fritt GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
  12 << sida 1 av 2 >>