I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "C" gav 161 träffar, här ser du resultat 101-150
  1234 << sida 3 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Coombs test, se DAT/monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-25 
Copegus, se Ribavirin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Cordarone, se Amiodaron LUND (Kemi)   2017-12-07 
Coronavirus Realtids-PCR LUND (Mikrobiologi)   2017-04-03 
Corticotropin releasing factor, se CRF STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Cortisol, se Kortisol (Kemi)   2014-04-03 
Coxsackie A och B virus, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
P/S- C-peptid LU/MA (Kemi) 2017-08-29 
51- Cr-EDTA undersökning MALMÖ (Klin Fys)   2007-04-27 
Cri du chat syndrom LUND (Genetik) 2016-07-12 
Cross Laps, se CrossLaps LUND (Kemi)   2010-11-16 
P- CrossLaps LUND (Kemi)   2016-10-18 
P- CRP (Afinion) HM, LA, TR, ÄN (Kemi) 2018-02-19 
P- CRP (C-reaktivt protein) SKÅNE (Kemi) 2014-04-03 
Cryptococcus neoformans Antigenpåvisning LUND (Mikrobiologi)   2016-11-23 
Csv (cerebrospinalvätska), Likvor - För analys inom Klinisk kemi sök på respektive analysnamn, albumin, celler, glukos, IEF, laktat, protein, spektrofotometri m.fl. SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
CSV (cerebrospinalvätska), se Likvor LUND (Mikrobiologi)    
Csv-Spektro, prelsvar, se Csv Spektrofotometri HG, KD, LU, MA (Kemi)   2017-05-19 
Csv-Spektro, slutsvar, se Csv Spektrofotometri HG, KD, LU, MA (Kemi)   2017-05-19 
Curadon, se Paracetamol (Kemi)   2014-04-03 
CVK/CDK mfl., se Kateter/spetsar Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Cyklofosfamid, se Cytostatika LUND   2013-11-07 
B Cyklosporin (CyA) LU/MA (Kemi) 2017-06-15 
B- Cyklosporin A (MS) LUND (Kemi) 2017-12-27 
Cymevene, se Ganciklovir STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
CYP2C19, se Genotypning CYP STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
CYP2C9, se Genotypning CYP STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Cystatin C, se eGFRmedel relativ HG, KD, LU, MA (Kemi)   2017-07-05 
Cystein, se Cystin MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
Lkc- Cystin STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
tU- Cystin MALMÖ (Kemi)   2017-06-12 
U- Cystin (kval) MALMÖ (Kemi)   2014-03-13 
P-, U-, Csv- Cystin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Cystinpenicillamin disulfid, se tU-Cystin MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
Cystinthioladisulfid, se tU-Cystin MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
Cystisk fibros (CF) Odling, se Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi)    
Cystisk fibros, CF LUND (Genetik)   2017-03-17 
Cystor och maskägg, se Parasiter KRISTIANSTAD (Kemi)   2011-03-18 
Cystor och maskägg, se Parasiter Protozoer och maskägg i faeces - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
Cytarabin, se Cytostatika på yta LUND   2017-05-24 
Cytokeratin 18 fragment, se ccK18 MALMÖ (Kemi)   2013-04-04 
Cytologi - Ascites Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Bronk, borstprov Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Bronksköljvätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Buksköljvätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Finnålspunktat EBUS Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Finnålspunktat, insänt Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Gallgång, borstprov Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Glaskropp och ögonsköljvätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Likvor Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
  1234 << sida 3 av 4 >>