Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi har under 2020-2022 successivt bytt instrument på alla laboratorier i Skåne. För mer information kring det genomförda bytet: Läs mer om instrumentbytet

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "C" gav 170 träffar, här ser du resultat 151-170
  1234 << sida 4 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Cytologi - Bronk, borstprov LUND (Patologi)   2021-05-25 
Cytologi - Bronksköljvätska LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Buksköljvätska LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Finnålspunktat EBUS LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Finnålspunktat, insänt LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Gallgång (choledochus), borstprov LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Glaskropp och ögonsköljvätska LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Likvor LUND (Patologi)   2021-05-28 
Cytologi - Mammarsekret LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Pericardvätska LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Pleuravätska LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Sputum LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Urin FISH LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Urin och blåssköljvätska LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytologi - Vulva LUND (Patologi)   2022-02-22 
Cytomegalovirus (CMV) DNA kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2022-05-19 
Cytomegalovirus (CMV) DNA påvisning LUND (Mikrobiologi) 2019-11-01 
Cytomegalovirus (CMV) Serologi (antikroppspåvisning) IgM, IgG LUND (Mikrobiologi) 2018-02-20 
Cytomegalovirus (CMV), se även Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2021-04-16 
Cytostatika på yta LUND (AMM)   2021-03-04 
  1234 << sida 4 av 4 >>