Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "C" gav 167 träffar, här ser du resultat 151-167
  1234 << sida 4 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Cytologi - Finnålspunktat EBUS Klinisk patologi (Patologi)   2019-02-08 
Cytologi - Finnålspunktat, insänt Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Gallgång, borstprov Klinisk patologi (Patologi)   2018-09-06 
Cytologi - Glaskropp och ögonsköljvätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Likvor Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Mammarsekret Klinisk patologi (Patologi)   2019-02-08 
Cytologi - Pericardvätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Pleuravätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Sputum Klinisk patologi (Patologi)   2019-02-08 
Cytologi - Urin FISH LUND (Klinisk patologi)   181019/EC 
Cytologi - Urin och blåssköljvätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-10-19 
Cytologi - Vulva Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytomegalovirus (CMV) DNA kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2016-01-18 
Cytomegalovirus (CMV) DNA påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Cytomegalovirus (CMV) Serologi IgM, IgG LUND (Mikrobiologi) 2018-02-20 
U- Cytostatika LUND (AMM)   2018-06-21 
Cytostatika på yta LUND (AMM)   2018-03-22 
  1234 << sida 4 av 4 >>