I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "C" gav 161 träffar, här ser du resultat 151-161
  1234 << sida 4 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Cytologi - Mammarsekret Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Pericardvätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Pleuravätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Sputum Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Urin och blåssköljvätska Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytologi - Vulva Klinisk patologi (Patologi)   2018-01-13 
Cytomegalovirus (CMV) DNA kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2016-01-18 
Cytomegalovirus (CMV) DNA påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Cytomegalovirus (CMV) Serologi IgM, IgG LUND (Mikrobiologi) 2018-02-20 
U- Cytostatika LUND (AMM)   2018-02-06 
Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-06-01 
  1234 << sida 4 av 4 >>