Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "C" gav 170 träffar, här ser du resultat 51-100
  1234 << sida 2 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
CASPR2, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
S- ccK18 MALMÖ (Kemi)   2017-01-18 
CCP, se a-CCP LUND (Imm)   2019-06-20 
CD16/56, se CD-markörer, T-celler, B-celler, NK-celler LUND (Imm)   2016-09-16 
CD19, se CD-markörer, T-celler, B-celler, NK-celler LUND (Imm)   2016-09-16 
CD20, se CD-markörer, T-celler, B-celler, NK-celler LUND (Imm)   2016-09-16 
CD3, se CD-markörer, T-celler, B-celler, NK-celler LUND (Imm)   2016-09-16 
CD34-bestämning LUND (Transplantationsimmunologi)   2015-10-14 
CD8, se CD-markörer, T-celler, B-celler, NK-celler LUND (Imm)   2016-09-16 
CDG, se Transferrin proteoformer LUND (Kemi)   2018-01-29 
CD-markörer, T-celler, B-celler, NK-celler LUND (IMM) 2020-02-10 
CD-sens, se Basofil allergenstimulering LUND (Imm)   2013-12-06 
S- CDT disialo (HPLC) LUND (Kemi) 2019-12-23 
P- CEA (Carcinoembryonalt antigen) LUND (Kemi) 2018-09-05 
X- CEA (Carcinoembryonalt antigen) LUND (Kemi)   2019-12-18 
S- Cefotaxim LUND (Kemi)   2020-02-03 
Celiaki, se Vävnads-transglutaminas-antikroppar (IgA/IgG), a-tTG (IgA/IgG LUND (Imm)   2019-01-08 
CellCept, se Mykofenolat MALMÖ (Kemi)   2011-01-11 
Csv- Celler HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-12-16 
Asc- Celler (Ascitesvätska) HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi)   2016-07-08 
Plv- Celler (Pleuravätska) LU, MA, ÄN (Kemi)   2016-07-08 
Centralstimulantia, se Amfetamin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Centromer ak, se ANA. Ingår i ANA. LUND (Imm)   2016-04-04 
Certican, se Everolimus LUND (Kemi)   2010-11-16 
Certisan, se Everolimus LUND (Kemi)   2010-11-16 
P/S- Ceruloplasmin MALMÖ (Kemi) 2019-12-18 
Cervix: Cervixcytologi och/eller HPV-analys (cellprov, HPV) LUND (Klinisk patologi, Lund) 2019-08-13 
Cervix: Gynekologisk cellprovskontroll (organiserad screening) (cellprov, HPV) LUND (Klinisk patologi, Lund) 2019-08-13 
Chimerism-bestämning LUND (Transplantationsimmunologi)   2019-06-17 
P- Chitotriosidas MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae LUND (Mikrobiologi) 2019-02-04 
Chlamydia, se även Chlamydophila LUND    
Chlamydophila pneumoniae DNA-påvisning (TWAR) LUND (Mikrobiologi) 2018-12-05 
Chlamydophila pneumoniae Serologi IgM, IgG (TWAR) LUND (Mikrobiologi)   2020-01-07 
Chlamydophila psittaci DNA-påvisning Nedre luftvägar LUND (Mikrobiologi) 2018-12-06 
Cipramil, se Citalopram LUND (Kemi)   2017-12-08 
S- Ciprofloxacin LUND (Kemi)   2020-02-03 
Cisordinol, se Zuklopentixol LUND (Kemi)   2010-11-15 
S- Citalopram LUND (Kemi) 2020-01-30 
Citodon, se Opiater (kodein) och Paracetamol (Kemi)   2015-08-14 
tU- Citrat (Citronsyra) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P-, U-, Csv- Citrullin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
P- CK (Kreatinkinas) HG, KD, LU, MA (Kemi) 2018-02-01 
P- CK MB (Kreatinkinas isoenzym MB) KD, LU, MA (Kemi) 2018-07-11 
CK-iso, se CK MB (Kemi)   2014-04-02 
CKMB, se CK MB (Kemi)   2014-04-02 
CK-MB, se CK MB (Kemi)   2014-04-02 
Claforan, se Cefotamix GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Clomipramin, se Klomipramin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Clostridium difficile Odling och toxin A & B påvisning LUND (Mikrobiologi) 2020-02-24 
  1234 << sida 2 av 4 >>