Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "P" gav 134 träffar, här ser du resultat 101-134
  123 << sida 3 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Prograf, se Takrolimus (Kemi)   2011-01-13 
S- Proinsulin STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
P- Prokalcitonin (PCT) HG, KD, LU, MA (Kemi) 2018-10-15 
S- Prokollagen-III-peptid GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- Prolaktin LU/MA (Kemi) 2018-09-05 
P-, U-, Csv- Prolin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Pro-LL-37 STOCKHOLM (Immunologi/transfusionsmedicin)   2018-06-01 
Properdin (Plasmaprotein) LUND (IMM)   2018-11-01 
Prostaglandin D2-syntas, se Trace protein MALMÖ (Kemi)   2015-09-11 
Prostaglandin D2–syntes, se Trace protein MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Prostaglandin-D-syntas, se Trace protein MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Prostatasekret Odling, se Genitalia Odling LUND (Mikrobiologi)    
Csv- Protein LU, MA, TR, YS (Kemi) 2019-02-07 
P- Protein (total) MALMÖ (Kemi)   2018-02-22 
Csv- Protein 14-3-3 SOLNA (Folkhälsomyndigheten)   2016-07-06 
P- Protein C (enzym) MALMÖ (Kemi) 2018-10-19 
U- Protein HC/Kreatinin index, se Protein HC/Kreatinin kvot MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
U- Protein HC/Kreatinin kvot MALMÖ (Kemi) 2016-03-09 
P- Protein S, fritt (lig) MALMÖ (Kemi) 2018-10-19 
U- Proteiner, se S/U-proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
S/U- Proteinprofil MALMÖ (Kemi) 2017-09-08 
Protoporfyrin, se Porfyrin STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- PSA (Prostataspecifikt antigen) SKÅNE (Kemi) 2018-09-05 
P- PTH (Paratyrin) HG, KD, LU, MA (Kemi) 2018-10-15 
X- PTH (Paratyrin) HG, KD, LU, MA (Kemi)   2019-02-12 
P- PTHrP (PTH-related peptide) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Puri-nethol, se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2010-12-03 
PWM (B och T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion LUND (KMI)   2005-02-18 
P- Pyridoxal-5-fosfat (Pyridoxin) GÖTEBORG (Kemi)   2018-04-05 
Pyridoxin, se Pyridoxal-5-fosfat GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Pyrimetanil, se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Pyrrolidinnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Erc- Pyruvatkinas GÖTEBORG (Kemi)   2015-05-26 
Påssjuka, se Parotitvirus LUND (Mikrobiologi)    
  123 << sida 3 av 3 >>