I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "P" gav 133 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
U- Petidin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
S- PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2017-04-24 
U- pH (Vätejonaktivitet) MALMÖ (Kemi)   2013-11-14 
pH, se blodgaser HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-05-08 
U- pH, se Testremsa (Kemi)   2013-06-12 
PHA (T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion  LUND (Imm)   2013-04-12 
Phadiatop (katt,hund,häst,timotej, björk,gråbo,kvalster,mögel) LUND (IMM)   2017-05-17 
P- Piperacillin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Piperidinnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Pi-typning (alfa1-Antitrypsin klassning av fenotyp) MALMÖ (Kemi) 2016-06-07 
P- PK (INR) (protrombinkomplex) SKÅNE (Kemi) 2014-04-01 
PK(INR), se PK (INR) (Kemi)   2011-12-12 
PKU fenylketonuri Stockholm (Kemi)   2016-10-11 
S- PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Plapp, se PLAP GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- Plasma-Hemoglobin (Hb) MALMÖ (Kemi)   2015-03-10 
Pleuraexsudat - kromosomanalys LUND (Genetik) 2016-07-13 
Pleuravätska Odling och mikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Pneumocystis jiroveci DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2017-07-24 
Pneumokockantigen i likvor Snabbtest HG, KD, LU, MA (Kemi)   2017-01-31 
Pneumokocker Pc-nedsatta LUND (Mikrobiologi) 2016-08-24 
Pneumokocker serologi LUND (IMM)   2016-04-04 
PNH (paroxysmal nocturnal hematuri) LUND (Patologi)   170616/ECA 
pO2, se Blodgaser (Kemi)   2012-03-28 
Poliovirus, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
U- Porfobilinogen (PBG) MALMÖ (Kemi)   2014-03-25 
Erc- Porfobilinogendeaminas (PBGD) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Erc- Porfyrin STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
F- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin kval STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
F- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Porfyriutredning STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Post mortem inkl. intrauterin fosterdöd (kromosomanalys, FISH, molekylärgenetik) LUND (Genetik) 2017-01-13 
PP, se Pankreatisk polypeptid MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
PR3 (Proteinas 3) Capture antikroppar LUND (IMM)   2016-08-23 
PR3 (Proteinas 3) antikroppar LUND (IMM) 2016-09-16 
PRA, se Renin MALMÖ (Kemi)   2010-11-12 
Pradaxa, se Dabigatran MALMÖ (Kemi)   2015-11-16 
Prader-Willi/Angelman syndrom LUND (Genetik) 2017-05-29 
Prasugrel (Efient®), se P2Y12-hämning LU/MA (Kemi)   2015-12-08 
Prealbumin, se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
P/S- Pregabalin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
tU- Pregnantriol STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
PRL, se Prolaktin (Kemi)   2011-01-12 
P- Progesteron LU/MA (Kemi) 2017-01-27 
Prograf, se Takrolimus (Kemi)   2011-01-13 
  123 << sida 2 av 3 >>