Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "P" gav 135 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
U- Petidin STOCKHOLM (Kemi)   2019-02-20 
S- PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2020-03-20 
pH (Pleuravätska, Ascites), se Blodgaser HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2018-09-19 
U- pH (Vätejonaktivitet) MALMÖ (Kemi)   2013-11-14 
pH, se blodgaser HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-05-08 
U- pH, se Testremsa (Kemi)   2013-06-12 
PHA (T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion  LUND (Imm)   2013-04-12 
Phadiatop och andra allergenmixar LUND (IMM)   2020-03-31 
Phenylalanine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
S- Piperacillin LUND (Kemi)   2020-02-03 
Piperidinnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Pi-typning (alfa1-Antitrypsin klassning av fenotyp) MALMÖ (Kemi) 2019-12-18 
P- PK (INR) (protrombinkomplex) SKÅNE (Kemi) 2019-10-04 
PK(INR), se PK (INR) (Kemi)   2011-12-12 
PKU fenylketonuri Stockholm (Kemi)   2016-10-11 
PKU fenylketonuri, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
S- PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Plapp, se PLAP GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- Plasma-Hemoglobin (Hb) LUND (Kemi)   2018-05-21 
Pleuraexsudat - kromosomanalys LUND (Genetik) 2019-08-07 
Pleuravätska Odling och mikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Pneumokockantigen i likvor Snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2018-11-21 
Pneumokock-antikroppar (IgG, multiplexanalys) LUND (IMM)   2020-02-04 
Pneumokocker Pc-nedsatta, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi) 2019-08-08 
Pneumokocker serologi LUND (IMM)   2016-04-04 
pO2, se Blodgaser (Kemi)   2012-03-28 
Poliovirus, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
U- Porfobilinogen (PBG) MALMÖ (Kemi)   2014-03-25 
Erc- Porfobilinogendeaminas (PBGD) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Erc- Porfyrin STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
F- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
F- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Porfyriutredning STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Post mortem inkl. intrauterin fosterdöd - genetisk analys LUND (Genetik) 2019-08-07 
PP, se Pankreatisk polypeptid MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
PR3 (Proteinas 3) Capture antikroppar LUND (IMM)   2016-08-23 
PR3 (Proteinas 3) antikroppar LUND (IMM) 2016-09-16 
PRA, se Renin MALMÖ (Kemi)   2010-11-12 
Pradaxa, se Dabigatran MALMÖ (Kemi)   2017-11-06 
Prader-Willi/Angelman syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning (ersätter tidigare array och exom) LUND (Genetik)   2020-02-28 
Prasugrel (Efient®), se P2Y12-hämning LU/MA (Kemi)   2017-11-06 
Prealbumin, se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
P/S- Pregabalin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Pregabalin, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
tU- Pregnantriol STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
PRL, se Prolaktin (Kemi)   2011-01-12 
  123 << sida 2 av 3 >>