I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "P" gav 136 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
B- PEth 16:0/18:1 (Fosfatidyletanol) LUND (Kemi) 2015-02-23 
U- Petidin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
S- PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2017-04-24 
U- pH (Vätejonaktivitet) MALMÖ (Kemi)   2013-11-14 
pH, se blodgaser HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-05-08 
U- pH, se Testremsa (Kemi)   2013-06-12 
PHA (T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion  LUND (Imm)   2013-04-12 
Phadiatop (katt,hund,häst,timotej, björk,gråbo,kvalster,mögel) LUND (IMM)   2017-05-17 
P- Piperacillin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Piperidinnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
S- Pi-typning (alfa1-Antitrypsin klassning av fenotyp) MALMÖ (Kemi) 2016-06-07 
P- PK (INR) (protrombinkomplex) SKÅNE (Kemi) 2014-04-01 
PK(INR), se PK (INR) (Kemi)   2011-12-12 
PKU fenylketonuri Stockholm (Kemi)   2016-10-11 
S- PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Plapp, se PLAP GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- Plasma-Hemoglobin (Hb) MALMÖ (Kemi)   2015-03-10 
Pleuraexsudat - kromosomanalys LUND (Genetik) 2016-07-13 
Pleuravätska Odling och mikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Pneumocystis jiroveci DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2015-01-21 
Pneumokockantigen i likvor Snabbtest HG, KD, LU, MA (Kemi)   2017-01-31 
Pneumokocker Pc-nedsatta LUND (Mikrobiologi) 2016-08-24 
Pneumokocker serologi LUND (IMM)   2016-04-04 
PNH (paroxysmal nocturnal hematuri) LUND (Patologi)   2017-03-17 
pO2, se Blodgaser (Kemi)   2012-03-28 
Poliovirus, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
U- Porfobilinogen (PBG) MALMÖ (Kemi)   2014-03-25 
Erc- Porfobilinogendeaminas (PBGD) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Erc- Porfyrin STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
F- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin kval STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
F- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Porfyriutredning STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Post mortem inkl. intrauterin fosterdöd (kromosomanalys, FISH, molekylärgenetik) LUND (Genetik) 2017-01-13 
PP, se Pankreatisk polypeptid MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
PR3 (Proteinas 3) Capture antikroppar LUND (IMM)   2016-08-23 
PR3 (Proteinas 3) antikroppar LUND (IMM) 2016-09-16 
PRA, se Renin MALMÖ (Kemi)   2010-11-12 
Pradaxa, se Dabigatran MALMÖ (Kemi)   2015-11-16 
Prader-Willi/Angelman syndrom LUND (Genetik) 2017-05-29 
Prasugrel (Efient®), se P2Y12-hämning LU/MA (Kemi)   2015-12-08 
Prealbumin, se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
P/S- Pregabalin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
tU- Pregnantriol STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
S- Primidon LUND (Kemi) 2013-09-10 
PRL, se Prolaktin (Kemi)   2011-01-12 
  123 << sida 2 av 3 >>