Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "P" gav 128 träffar, här ser du resultat 51-100
  123 << sida 2 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
S- Pi-typning (alfa-1-Antitrypsin klassning av fenotyp) MALMÖ (Kemi) 2022-10-14 
P- PK (INR) (protrombinkomplex) SKÅNE (Kemi) 2022-10-13 
PK(INR), se PK (INR) (Kemi)   2011-12-12 
PKU fenylketonuri Stockholm (Kemi)   2016-10-11 
PKU fenylketonuri, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
S- PLAP (Placentärt alkalisk fosfatas) GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
Plapp, se PLAP GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- Plasma-Hemoglobin (Hb) LUND (Kemi)   2021-03-30 
Pleuraexsudat - kromosomanalys LUND (Genetik) 2019-08-07 
Pleuravätska Odling och mikroskopi, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Pneumokockantigen i likvor Snabbtest HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2021-07-16 
Pneumokock-antikroppar (IgG, multiplexanalys) LUND (IMM)   2021-11-15 
Pneumokocker Pc-nedsatta, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi) 2019-08-08 
Pneumokocker serologi LUND (IMM)   2016-04-04 
pO2, se Blodgas SKÅNE (Kemi)   2021-02-18 
Poliovirus, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
L- Polyaromatiska kolväten (PAH) LUND (AMM)   2022-08-19 
Erc- Porfobilinogendeaminas (PBGD) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Erc- Porfyrin STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
F- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Porfyrin fraktionering STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
F- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Porfyrin total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Porfyriutredning STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Post mortem inkl. intrauterin fosterdöd - genetisk analys LUND (Genetik) 2022-12-12 
PP, se Pankreatisk polypeptid UPPSALA (Klinisk kemi och farmakologi)   2021-01-28 
PR3 (Proteinas 3) Capture antikroppar LUND (IMM)   2022-11-09 
PR3 (Proteinas 3) antikroppar LUND (IMM) 2022-11-09 
PRA, se Renin MALMÖ (Kemi)   2010-11-12 
Pradaxa, se Dabigatran MALMÖ (Kemi)   2017-11-06 
Prader-Willi/Angelman syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning (ersätter tidigare array och exom) LUND (Genetik)   2020-02-28 
Prasugrel (Efient®), se P2Y12-hämning LU, MA (Kemi)   2017-11-06 
Prealbumin, se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
S- Prednisolon, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
Saliv- Prednisolon, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
P/S- Pregabalin STOCKHOLM (Farmakologi)   2022-07-08 
U- Pregabalin, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
tU- Pregnantriol STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
PRL, se Prolaktin (Kemi)   2011-01-12 
P- Progesteron NY MALMÖ (kemi NY) 2023-04-13 
Prograf, se Takrolimus (Kemi)   2011-01-13 
S- Proinsulin STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
P- Prokalcitonin (PCT) NY HG, KD, LU, MA (Kemi NY) 2022-05-03 
S- Prokollagen-III-peptid GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-19 
P- Prolaktin NY MALMÖ (Kemi NY) 2023-03-09 
P-, U-, Csv- Prolin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Pro-LL-37 STOCKHOLM (Immunologi/transfusionsmedicin)   2018-06-01 
Properdin (Plasmaprotein) LUND (IMM)   2020-12-10 
  123 << sida 2 av 3 >>