Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "P" gav 134 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
B- P2Y12-hämning LU/MA (Kemi)   2017-11-06 
Pacinol, se Flufenazin LUND (Kemi)   2010-11-24 
P- PAI-I aktivitet (Plasminogen aktivator inhibitor typ 1) MALMÖ (Kemi)   2019-09-25 
S- Paliperidon LUND (Kemi) 2018-12-18 
P- Pankreasamylas SKÅNE (Kemi) 2019-03-07 
X- Pankreasamylas SKÅNE (Kemi)   2019-02-12 
P- Pankreatisk polypeptid (PP) MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
Panodil, se Paracetamol (Kemi)   2010-11-19 
S- PAPP-A (Pregnancy associated plasma protein-A) MALMÖ (Kemi) 2019-04-10 
P- Paracetamol HG, HM, KD, LU, MA, YS (Kemi) 2017-07-03 
Parainfluensa virus Realtids-PCR LUND (Mikrobiologi)   2019-11-01 
F- Parasiter LUND (Mikrobiologi)   2019-11-25 
Parasiter Acanthamöba Odling och Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2017-11-01 
Parasiter Blodparasiter mikrofilarier och trypanosomer Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2017-11-13 
Parasiter Cryptosporidium spp LUND (Mikrobiologi)   2017-11-19 
Parasiter Cryptosporidium, Cyclospora och Cystoisospora oocystor i faeces - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi) 2017-12-12 
Parasiter Dientamoeba fragilis LUND (Mikrobiologi)   2017-11-19 
Parasiter Entamoeba histolytica LUND (Mikrobiologi)   2017-11-19 
Parasiter Giardia intestinalis LUND (Mikrobiologi)   2017-11-19 
Parasiter Leishmania - Mikroskopi och odling LUND (Mikrobiologi)   2017-11-13 
Parasiter Malaria/Babesia HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2019-03-26 
Parasiter Protozoer och maskägg i faeces- Mikroskopi LUND (Mikrobiologi) 2017-12-12 
Parasiter Schistosoma - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2017-11-13 
Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2017-12-12 
Parechovirus LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Parietalcells ak LUND (IMM)   2018-03-21 
Parietalcells antikroppar, se även HK ATP-ase antikroppar LUND (Imm)   2018-03-19 
Parotitvirus Serologi LUND (Mikrobiologi) 2019-12-03 
S- Paroxetin LUND (Kemi) 2019-03-27 
Parvovirus B19 DNA påvisning LUND (Mikrobiologi)   2019-02-08 
Parvovirus B19 Serologi LUND (Mikrobiologi) 2018-11-15 
pCO2, se Blodgaser (Kemi)   2012-03-28 
PD- vätska, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Pentokoma, se Tiopental STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Pentotal, se Tiopental STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
S- Pepsinogen I GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
S- Perfenazin LUND (Kemi) 2018-06-01 
Perfluorerad karboxylsyra, se PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2013-04-18 
Perfluorheptansyra, se PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2013-04-18 
Perfluoro-1-hexan sulfonate, se PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2013-04-18 
Perfluoro-1-oktan sulfonat, se PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2013-04-18 
Perfluoro-n-decansyra, se PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2013-04-18 
Perfluoro-n-dodecansyra, se PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2013-04-18 
Perfluoro-n-nonansyra, se PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2013-04-18 
Perfluoro-n-octansyra, se PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2013-04-18 
Perfluoro-n-undecansyra, se PFC (Perfluorerade ämnen) LUND (AMM)   2013-04-18 
Pericardvätska Odling, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Peroxisomal screening GÖTEBORG (Kemi)   2015-02-17 
U- Pesticider LUND (AMM)   2018-06-21 
B- PEth 16:0/18:1 (Fosfatidyletanol) LUND (Kemi) 2019-09-25 
  123 << sida 1 av 3 >>