I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "E" gav 59 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
E Vitamin, se Tokoferol LUND (Kemi)   2010-11-16 
E2, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
Ebola, se viral hemorragisk feber, (VHF) MALMÖ (Kemi)   2015-09-17 
Echovirus, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
ECP (eosinofilt katjonprotein) LUND (IMM)   2016-04-12 
U- Ecstasy, se Amfetamin (Kemi)   2015-08-11 
U- EDDP (metadonmetabolit), se Metadon (Kemi)   2015-08-11 
Efedrin, se Amfetamin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Efexor, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Pt- eGFR medel (besvaras eGFRmedel,relativ) HG, KD, LU, MA (Kemi)   2014-06-13 
EHEC (Enterohemorragisk E coli) LUND (Mikrobiologi) 2016-09-12 
F- Elastas STOCKHOLM   2014-05-27 
S- Elastas (Wieslab AB)   2016-05-04 
Csv- Elfores, se IEF MALMÖ (Kemi)   2015-03-11 
S,U- Elfores, se Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2017-01-09 
Eliquis, se Apixaban LU/MA (Kemi)   2016-10-17 
EmA (anti endomysium, IgA) LUND (IMM)   2017-05-17 
Emthexat, se Metotrexat LUND (Kemi)   2010-11-16 
ENA (RNP,Sm,SS-A/Ro60,SS-B/La,Scl-70, Jo-1) antikroppar LUND (IMM) 2016-04-04 
Endotoxinbestämning LUND (Mikrobiologi) 2015-02-04 
P- Enstegs Protrombintid MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
Entamoeba histolytica, se även Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi, Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2016-09-05 
Entamöba, Se Entamoeba LUND (Mikrobiologi)   2014-09-23 
Enterovirus RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Eosinofila, se Diff (Kemi)   2014-04-07 
Epanutin, se Fenytoin (Kemi)   2014-04-07 
Epinefrin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Epstein-Barr virus (EBV) DNA kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Epstein-Barr virus (EBV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2017-06-19 
Erc, se Erytrocyter SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Ergenyl, se Valproat (Kemi)   2010-11-16 
B- Erytrocyter SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
U- Erytrocyter, se Testremsa (Kemi)   2014-04-07 
Erytrocytmorfologi, se B-Diff (mikroskopi) (Kemi)   2015-02-18 
Erytropoetin, se Erytropoietin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
S- Erytropoietin (EPO) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
ESBL, se MRB LUND (Mikrobiologi)   2015-05-26 
ESBL-CARBA, se MRB LUND (Mikrobiologi)   2015-05-26 
Escitalopram, se Citalopram LUND (Kemi)   2011-11-01 
Estimerat GFR (eGFR), eGFR(CyC) och eGFR (krea), se eGFRmedel (Kemi)   2014-06-16 
Estradiol, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
Estrogener, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
Etablering av fibroblastcellinje LUND (Genetik) 2016-07-13 
P- Etanol HG, KD, LU, MA, YS (Kemi) 2017-03-08 
U- Etanol LU/MA (Kemi) 2017-03-08 
EtG, se Etylglukuronid LUND (Kemi)   2013-03-08 
Etoposid, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
P/S- Etosuximid STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Etyl, se S-Etylenglykol LUND   2014-06-03 
S- Etylenglykol KD/LU (Kemi)   2017-03-15 
  12 << sida 1 av 2 >>