Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö, Landskrona och missbruksanalyser i Lund

Orter med befintliga instrument: Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "N" gav 60 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Nasofarynx, se Bordetella pertussis, Chlamydohilia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae LUND (Mikrobiologi)    
Nasofarynx, se Övre luftvägar Odling, Luftvägsvirus, Luftvägsvirus utvidgad FilmArray, Snabb-PCR Influensa A & B och RSV LUND (Mikrobiologi)    
Dv- Natrium LUND (Kemi)   2021-11-10 
Dv(perit)- Natrium LU, YS (Kemi)   2021-09-13 
P- Natrium SKÅNE (Kemi) 2018-05-22 
U/tU- Natrium LUND (Kemi) 2021-08-31 
X- Natrium SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
Dv- Natrium NY HG, KD, MA (Kemi NY)   2021-11-10 
Dv(perit)- Natrium NY HG, KD, MA (Kemi NY)   2021-09-13 
P- Natrium NY SKÅNE (NY) 2021-08-17 
U/tU- Natrium NY HG, KD, MA, ÄN (NY) 2021-08-31 
Natriuretisk faktor, se ANP STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Nebcina, se Tobramycin (Kemi)   2011-02-08 
Nedre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi) 2019-01-01 
Nedre luftvägar, se även BAL, Virus, Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
NeF (Nephritic factor), se C3 NeF LUND (IMM)   2016-04-04 
Nephritic factors, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
Nephritic, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
Neu, se Neutrofila SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Neuroblastom LUND (Genetik) 2019-08-07 
Neuroborrelia, se Borrelia Serologi LUND (Mikrobiologi)   2021-04-23 
Csv- Neurofilament light protein (NFL) GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-27 
P- Neurofilament light protein (NFL) GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-27 
Neurontin, se Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Neuropatologisk diagnostik av prionsjukdomar, inklusive Creutzfeldt-Jacobs sjukdom (CJD) LUND (Patologi)   2018-10-18 
B- Neutrofila SKÅNE (Kemi) 2021-04-30 
Ledv- Neutrofila HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2018-11-01 
X- Neutrofila HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-05-05 
Asc- Neutrofila (Ascitesvätska) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-05-05 
Dv(p)- Neutrofila (Dialysvätska, peritonealdialys) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-01-15 
Plv- Neutrofila (Pleuravätska) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-10-12 
NGS/Leukemibiobank SUS LUND (Genetik)   2019-08-07 
NH3, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
NH4, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
U- Nickel (Ni) LUND (AMM)   2021-11-08 
NIPT - prenatal genetisk screening LUND (Klinisk genetik)   2021-05-31 
S- Nitisinon GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
S- Nitrazepam LUND (Kemi)   2021-06-02 
U- Nitrazepam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
U- Nitrit/Nitrat, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Nitrosaminer, se Nitrosoaminer LUND    
L- Nitrosoaminer (NOC) i luft LUND (AMM)   2021-11-09 
NMDA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
NMO, se NMOSD(Aquaporin-4 (AQP4) och myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG), IgG) LUND (Imm)   2020-02-07 
NMOSD(Aquaporin-4 (AQP4) och myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG), IgG) LUND (Imm)   2020-06-12 
Nobligan, se S-Tramadol LUND (Kemi)   2021-10-07 
Nocardia Odling LUND (Mikrobiologi)   2021-07-09 
Noradrenalin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
U- Norbuprenorfin, se Buprenorfin LUND (Kemi)   2015-08-11 
Norfluoxetin, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
  12 << sida 1 av 2 >>