Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Ett komplement till Laboratoriemedicins anvisningar Råd och stöd

Vi inför digital beställning (eLAB RS). Vad som kan beställas digitalt finns listat vid respektive analys som kan beställas digitalt.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "D" gav 82 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Beställning Ort Ackrediterad Uppdaterad
P- Dabigatran Allmän LU, MA (Kemi) 2023-03-21 
Damm (total, respirabelt, inhalerbart) Tekniska prov, luft (TLV3.1) LUND (AMM)   2021-11-09 
DAN, se Katekolaminer fria, tU- LUND (Kemi)   2024-01-23 
DAT / monospecifik DAT Blodgruppering mm (Best nr 162 03) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
DDD, se Lysodren GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- D-dimer (FEU) Digital, Rutin/Akut 1 SKÅNE (Kemi) 2024-02-12 
Deamiderat gliadin-antikroppar, a-DGP LUND (Imm) 2022-11-09 
Deletion av 17p13, TP53 LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Deletion av 20q12 LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Deletion av 4q12 (FIP1L1::PDGFRA, hypereosinofilt syndrom ) Hematologi - genetisk analys LUND (Molekylär diagnostik) 2023-09-12 
Deletion, se även B-DNA Y-kromosomdeletion LUND (Kemi)   2024-01-29 
Denguevirus Serologi/Virologi LUND (Mikrobiologi)   2024-01-30 
Deoxykortisol, se Deoxikortisol LUND (Kemi)   2019-12-16 
Dermatofyter, Se Svamp LUND (Mikrobiologi)    
Desmetylcitalopram, se Citalopram LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetyldiazepam, se Diazepam LU, MA (Kemi)   2017-12-07 
S- Desmetylimatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Desmetylklobazam, se Klobazam LUND (Kemi)   2021-05-01 
Desmetylklomipramin, se Klomipramin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Desmetylmianserin, se Mianserin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylmirtazapin, se Mirtazapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylolanzapin, se Olanzapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylsertralin, se Sertralin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetyltramadol, se Tramadol LUND (Kemi)   2015-08-11 
Desmetylvenlafaxin, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmoglin-1 antikroppar, se Hud antikroppar IgG Immunologi LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmoglin-3 antikroppar, se Hud antikroppar IgG Immunologi LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmopressintest, se U-Osmolalitet (Kemi)   2022-02-07 
Dexametason, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
U- Dextropropoxifen (screen) Special 2 LUND (Kemi) 2022-02-09 
U- Dextropropoxifen (verifiering) Special 2 LUND (Kemi) 2022-09-12 
DGP, se Deamiderat gliadin LUND (Imm)   2015-11-05 
DHAS, se DHEAS MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
P- DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat) NY Digital, Special Malmö MALMÖ (Kemi 2023-12-05 
DHT, se Dihydrotestosteron LUND (Kemi)   2023-06-30 
Diarre, se Parasiter, Gastroenteritpanel, Antigen, Toxin LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
S- Diazepam Läkemedel LUND (Kemi) 2023-11-30 
Diazepam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
Dibutylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Dietylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Difenylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
B- Diff Digital, Rutin/Akut SKÅNE (Kemi) 2023-11-20 
B- Diff (mikroskopi) Allmän (B-Diff, mikroskopi), Rutin/akut 1+2 (B-Leukocyter) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, EN (Kemi) 2019-12-18 
Differentialräkning, se B-Diff (Kemi)   2015-02-18 
Difteri/Corynebacterium diphtheriae, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)    
Digitalis, se Digoxin (Kemi)   2014-04-03 
P- Digoxin NY Digital, Rutin/akut HG, KD, LU, MA, YS, EN (Kemi 2023-12-04 
S- Dihydrotestosteron Allmän LUND (Kemi)   2023-08-30 
Dimetylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
  12 << sida 1 av 2 >>