Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "D" gav 81 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
D/L Arabinitolkvot LUND (Mikrobiologi)   2020-03-23 
P- Dabigatran LUND (Kemi)   2018-10-12 
Damm (total, respirabelt, inhalerbart) LUND (AMM)   2020-03-26 
DAN, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
DAT / monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
DDD, se Lysodren GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- D-dimer (FEU) SKÅNE (Kemi) 2019-10-14 
Deamiderat gliadin-antikroppar, a-DGP LUND (Imm) 2020-02-11 
Deletion av 17p13, TP53 LUND (Genetik)   2019-08-12 
Deletion av 20q12 LUND (Genetik) 2019-08-12 
Deletion av 4q12 (FIP1L1/PDGFRA, hypereosinofilt syndrom ) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Deletion, se även B-DNA Y-kromosomdeletion HELSINGBORG (Kemi)   2011-06-08 
Denguevirus LUND (Mikrobiologi)   2019-03-01 
S-11- Deoxikortisol (DOC) LUND (Kemi)   2019-12-02 
Deoxykortisol, se Deoxikortisol LUND (Kemi)   2019-12-16 
Dermatofyter, Se Svamp LUND (Mikrobiologi)    
Desmetylcitalopram, se Citalopram LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetyldiazepam, se Diazepam LU/MA (Kemi)   2017-12-07 
S- Desmetylimatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Desmetylklomipramin, se Klomipramin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Desmetylmianserin, se Mianserin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylmirtazapin, se Mirtazapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylolanzapin, se Olanzapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylsertralin, se Sertralin LUND (Kemi)   2010-11-16 
U- Desmetyltramadol, se Tramadol LUND (Kemi)   2015-08-11 
Desmetyltrimipram, se Trimipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Desmetylvenlafaxin, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmoglin-1 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmoglin-3 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmopressintest, se U-Osmolalitet HG, KD, LU, MA (Kemi)   2018-09-24 
U- Dextropropoxifen (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Dextropropoxifen (verifiering) LUND (Kemi) 2018-10-18 
DGP, se Deamiderat gliadin LUND (Imm)   2015-11-05 
DHAS, se DHEAS MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
S- DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat) MALMÖ (Kemi) 2019-01-23 
Diarre, se Parasiter, Gastroenteritpanel, Antigen, Toxin LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
S- Diazepam LUND (Kemi)   2020-04-02 
U- Diazepam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Dibutylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Dietylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Difenylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
B- Diff SKÅNE (Kemi) 2017-08-28 
B- Diff (mikroskopi) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2019-12-18 
Differentialräkning, se B-Diff (Kemi)   2015-02-18 
Difteri/Corynebacterium diphtheriae, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)    
Digitalis, se Digoxin (Kemi)   2014-04-03 
P- Digoxin HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2016-05-24 
Diklorvinyldimetylcyclopropankarboxylsyra (DCCA), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Dimetylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
  12 << sida 1 av 2 >>