I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "D" gav 88 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
D Vitamin, se Dihydroxi-Vitamin D STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
D Vitamin, se Vitamin D3 (25-OH Hydroxi) LUND (Kemi)   2016-01-29 
D/L Arabinitolkvot LUND (Mikrobiologi) 2017-04-04 
P- Dabigatran LUND (Kemi) 2017-11-06 
Damm (total, respirabelt, inhalerbart) LUND (AMM)   2017-04-24 
DAN, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
DAT / monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
DDD, se Lysodren GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- D-Dimer SKÅNE (Kemi) 2017-10-23 
Deamiderat gliadin LUND (Imm) 2017-05-17 
Deletion 9p21 (CDKN2A, del(9)(p21p21)) LUND (Genetik) 2016-07-12 
Deletion av 4q12 (FIP1L1/PDGFRA, hypereosinofilt syndrom ) LUND (Genetik) 2016-11-07 
Deletion, se även B-DNA Y-kromosomdeletion HELSINGBORG (Kemi)   2011-06-08 
Dentatorubral pallidoluysiansk atrofi (DRPLA) LUND (Genetik) 2016-07-12 
S-11- Deoxikortisol (DOC) MALMÖ (Kemi)   2017-09-01 
Deoxykortisol, se Deoxikortisol MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
Dermatofyter, Se Svamp, Dermatofyter DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2017-07-04 
P/S- Desipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Desmetylcitalopram, se Citalopram LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetyldiazepam, se Diazepam LU/MA (Kemi)   2017-12-07 
S- Desmetylimatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Desmetylklomipramin, se Klomipramin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Desmetylmianserin, se Mianserin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylmirtazapin, se Mirtazapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylolanzapin, se Olanzapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylsertralin, se Sertralin LUND (Kemi)   2010-11-16 
U- Desmetyltramadol, se Tramadol LUND (Kemi)   2015-08-11 
Desmetyltrimipram, se Trimipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Desmetylvenlafaxin, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmoglin-1 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmoglin-3 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
U- Dextropropoxifen (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Dextropropoxifen (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
DGP, se Deamiderat gliadin LUND (Imm)   2015-11-05 
DHAS, se DHEAS MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
S- DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat) MALMÖ (Kemi) 2014-04-03 
S- Diazepam LUND (Kemi) 2017-12-27 
U- Diazepam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Dibutylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Dietylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Difenylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
B- Diff SKÅNE (Kemi) 2017-08-28 
B- Diff (mikroskopi) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2017-08-28 
Differentialräkning, se B-Diff (Kemi)   2015-02-18 
Difteri/Corynebacterium diphtheriae, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)   2014-09-08 
Digitalis, se Digoxin (Kemi)   2014-04-03 
P- Digoxin HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2016-05-24 
S-1,25 Dihydroxi-Vitamin D STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-12 
P- Dikarboxylsyror STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
  12 << sida 1 av 2 >>