Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "D" gav 83 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
P- Dabigatran LU, MA (Kemi)   2021-03-24 
Damm (total, respirabelt, inhalerbart) LUND (AMM)   2021-03-04 
DAN, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
DAT / monospecifik DAT Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
DDD, se Lysodren GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- D-dimer (FEU) SKÅNE (Kemi) 2021-08-12 
Deamiderat gliadin-antikroppar, a-DGP LUND (Imm) 2021-04-22 
Deletion av 17p13, TP53 LUND (Genetik)   2019-08-12 
Deletion av 20q12 LUND (Genetik) 2019-08-12 
Deletion av 4q12 (FIP1L1/PDGFRA, hypereosinofilt syndrom ) LUND (Genetik) 2019-08-07 
Deletion, se även B-DNA Y-kromosomdeletion MALMÖ (Kemi)   2020-11-19 
Denguevirus LUND (Mikrobiologi)   2019-03-01 
S-11- Deoxikortisol (DOC) LUND (Kemi)   2021-03-24 
Deoxykortisol, se Deoxikortisol LUND (Kemi)   2019-12-16 
Dermatofyter, Se Svamp LUND (Mikrobiologi)    
Desmetylcitalopram, se Citalopram LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetyldiazepam, se Diazepam LU, MA (Kemi)   2017-12-07 
S- Desmetylimatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
Desmetylklobazam, se Klobazam LUND (Kemi)   2021-05-01 
Desmetylklomipramin, se Klomipramin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Desmetylmianserin, se Mianserin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmetylmirtazapin, se Mirtazapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylolanzapin, se Olanzapin LUND (Kemi)   2010-11-16 
Desmetylsertralin, se Sertralin LUND (Kemi)   2010-11-16 
U- Desmetyltramadol, se Tramadol LUND (Kemi)   2015-08-11 
Desmetyltrimipram, se Trimipramin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Desmetylvenlafaxin, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Desmoglin-1 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmoglin-3 antikroppar, se Hud antikroppar IgG LUND (IMM)   2012-09-10 
Desmopressintest, se U-Osmolalitet HG, KD, LU, MA (Kemi)   2018-09-24 
S- Dexametason, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
Saliv- Dexametason, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
U- Dextropropoxifen (screen) LUND (Laboratoriemedicin Bas) 2021-06-09 
U- Dextropropoxifen (verifiering) LUND (Klinisk kemi och farmakologi) 2021-04-21 
DGP, se Deamiderat gliadin LUND (Imm)   2015-11-05 
DHAS, se DHEAS MALMÖ (Kemi)   2010-12-02 
S- DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat) MALMÖ (Kemi) 2021-08-12 
Diarre, se Parasiter, Gastroenteritpanel, Antigen, Toxin LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
S- Diazepam LUND (Kemi)   2021-06-02 
U- Diazepam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
Dibutylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Dietylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
Difenylnitrosoamin, se Nitrosoaminer LUND (AMM)   2013-04-18 
B- Diff SKÅNE (Kemi) 2021-04-30 
B- Diff (mikroskopi) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2019-12-18 
Differentialräkning, se B-Diff (Kemi)   2015-02-18 
Difteri/Corynebacterium diphtheriae, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)    
Digitalis, se Digoxin (Kemi)   2014-04-03 
P- Digoxin LU, YS (Kemi) 2021-08-31 
  12 << sida 1 av 2 >>