Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "E" gav 65 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
E Vitamin, se Tokoferol LUND (Kemi)   2010-11-16 
E.coli, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
E2, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
EAEC, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Ebola, se viral hemorragisk feber, (VHF) MALMÖ (Kemi)   2015-09-17 
Echovirus, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
ECP (eosinofilt katjonprotein) LUND (IMM)   2020-01-20 
U- Ecstasy, se Amfetamin LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- EDDP (metadonmetabolit), se Metadon LUND (Kemi)   2015-08-11 
U- Efedrin STOCKHOLM (Farmakologi)   2018-01-17 
Efexor, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Pt- eGFR medel (besvaras eGFRmedel,relativ) HG, KD, LU, MA (Kemi)   2019-05-09 
EIEC, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
F- Elastas STOCKHOLM   2014-05-27 
S- Elastas (Wieslab AB)   2016-05-04 
Csv- Elfores, se IEF MALMÖ (Kemi)   2015-03-11 
S,U- Elfores, se Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2017-01-09 
Eliquis, se Apixaban LU/MA (Kemi)   2017-11-06 
Elvanse, se Kiralt amfetamin STOCKHOLM (Farmakologi)   2018-01-11 
EmA (anti endomysium, IgA) LUND (IMM)   2020-02-07 
Emthexat, se Metotrexat LUND (Kemi)   2010-11-16 
ENA (RNP,Sm,SS-A/Ro60,SS-B/La,Scl-70, Jo-1) antikroppar LUND (IMM) 2016-04-04 
Endotoxinbestämning LUND (Mikrobiologi) 2018-05-14 
P- Enstegs Protrombintid MALMÖ (Kemi)   2018-10-19 
Entamoeba histolytica, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi, Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Entamöba, Se Entamoeba LUND (Mikrobiologi)    
Enterovirus D68 (EV-D68), se Enterovirus RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Enterovirus RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2019-11-01 
Dv(p)- Eosinofila (Dialysvätska, peritonealdialys) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-01-15 
Eosinofila, se Diff (Kemi)   2014-04-07 
Epanutin, se Fenytoin (Kemi)   2014-04-07 
EPEC, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Epinefrin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Epstein-Barr virus (EBV) DNA kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2019-11-01 
Epstein-Barr virus (EBV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2017-06-19 
Erc, se Erytrocyter SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Ergenyl, se Valproat (Kemi)   2010-11-16 
B- Erytrocyter SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
U- Erytrocyter, se Testremsa (Kemi)   2014-04-07 
Erytrocytmorfologi, se B-Diff (mikroskopi) (Kemi)   2015-02-18 
Erytropoetin, se Erytropoietin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
S- Erytropoietin (EPO) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
ESBL, ESBL-CARBA, MRSA, VRE, se MRB LUND (Mikrobiologi)    
Escherichia coli, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Estimerat GFR (eGFR), eGFR(CyC) och eGFR (krea), se eGFRmedel (Kemi)   2014-06-16 
Estradiol, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
Estrogener, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
Etablering av fibroblastcellinje LUND (Genetik) 2019-08-07 
P- Etanol HG, KD, LU, MA, YS (Kemi) 2019-02-20 
U- Etanol LU/MA (Kemi) 2017-03-08 
  12 << sida 1 av 2 >>