Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg

Orter med befintliga instrument: Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Ystad

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "E" gav 68 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
E Vitamin, se Tokoferol LUND (Kemi)   2010-11-16 
E.coli, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
E2, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
EAEC, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Ebola, se viral hemorragisk feber, (VHF) MALMÖ (Kemi)   2015-09-17 
Echovirus, se Enterovirus LUND (Mikrobiologi)    
ECP (eosinofilt katjonprotein) LUND (IMM)   2020-01-20 
U- Ecstasy, se Amfetamin LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- EDDP (metadonmetabolit), se Metadon LUND (Kemi)   2015-08-11 
P- Edoxaban MALMÖ (Kemi)   2020-09-30 
U- Efedrin STOCKHOLM (Farmakologi)   2018-01-17 
Efexor, se Venlafaxin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Pt- eGFR medel (besvaras eGFRmedel, relativ) NY HG, TR, EN (Kemi NY)   2020-11-05 
Pt- eGFR medel (besvaras eGFRmedel,relativ) KD, LA, LU, MA (Kemi)   2020-11-05 
EIEC, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
F- Elastas GÖTEBORG   2020-11-18 
S- Elastas (Wieslab AB)   2016-05-04 
Csv- Elfores, se IEF MALMÖ (Kemi)   2015-03-11 
S,U- Elfores, se Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2017-01-09 
Eliquis, se Apixaban LU/MA (Kemi)   2017-11-06 
Elvanse, se Kiralt amfetamin STOCKHOLM (Farmakologi)   2018-01-11 
EmA (anti endomysium, IgA) LUND (IMM)   2020-02-07 
Emthexat, se Metotrexat LUND (Kemi)   2010-11-16 
ENA (RNP,Sm,SS-A/Ro60,SS-B/La,Scl-70, Jo-1) antikroppar LUND (IMM) 2016-04-04 
Endotoxinbestämning LUND (Mikrobiologi) 2018-05-14 
P- Enstegs Protrombintid MALMÖ (Kemi)   2020-05-06 
Entamoeba histolytica, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi, Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Entamöba, Se Entamoeba LUND (Mikrobiologi)    
Enterovirus D68 (EV-D68), se Enterovirus RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Enterovirus RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2019-11-01 
Dv(p)- Eosinofila (Dialysvätska, peritonealdialys) HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2020-01-15 
Eosinofila, se Diff (Kemi)   2014-04-07 
Epanutin, se Fenytoin (Kemi)   2014-04-07 
EPEC, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Epinefrin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Epstein-Barr virus (EBV) DNA kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2019-11-01 
Epstein-Barr virus (EBV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2017-06-19 
Erc, se Erytrocyter SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Ergenyl, se Valproat (Kemi)   2010-11-16 
B- Erytrocyter SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
U- Erytrocyter, se Testremsa (Kemi)   2014-04-07 
Erytrocytmorfologi, se B-Diff (mikroskopi) (Kemi)   2015-02-18 
Erytropoetin, se Erytropoietin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
S- Erytropoietin (EPO) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
ESBL, ESBL-CARBA, MRSA, VRE, se MRB LUND (Mikrobiologi)    
Escherichia coli, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Estimerat GFR (eGFR), eGFR(CyC) och eGFR (krea), se eGFRmedel (Kemi)   2014-06-16 
Estradiol, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
Estrogener, se Östradiol (Kemi)   2014-03-26 
Etablering av fibroblastcellinje LUND (Genetik) 2019-08-07 
  12 << sida 1 av 2 >>