I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 126 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
M2, LKM, LC1, SLA/LP ak LUND (IMM)   2016-05-10 
P- Magnesium (Mg) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2018-01-02 
U-/tU- Magnesium (Mg) KD, LU, MA (Kemi) 2016-04-26 
X- Magnesium (Mg) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi)   2016-05-18 
Makroamylas, se S-Isoamylas (Makro) MALMÖ (Kemi)   2015-11-12 
Malignt melanom - molekylär analys med NGS LUND (Patologi)   2017-07-05 
Malonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2017-12-06 
Mandelat, se VMA MALMÖ (Kemi)   2011-01-17 
Mandelsyra, se VMA MALMÖ (Kemi)   2011-01-17 
U- Mangan (Mn) LUND (AMM)   2017-04-24 
Lkc-alfa- Mannosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Maskägg KRISTIANSTAD (Kemi)   2011-01-26 
MBL (mannan-bindande lektin) LUND (IMM)   2016-08-23 
MBL-producerande Pseudomonas aeruginosa, se MRB LUND (Mikrobiologi)    
Erc- MCH SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
Rtc- MCH SKÅNE (Kemi)   2016-06-29 
Erc- MCHC SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
MCP/CD46 LUND (Imm)   2018-01-10 
Erc- MCV SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
U- MDA, se Amfetaminer LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- MDMA, se Amfetaminer LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- Medikinet, se Metylfenidat STOCKHOLM (Farmakologi)   2018-01-11 
Meningitagens DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Meningokocker DNA-påvisning, se Meningitagens DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Meningokocker, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)    
Mepiquat (MQ), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
U- Meprobamat STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Merkaptopurin, se TGN HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Meronem, se Meropenem GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
S- Meropenem LUND (Kemi)   2018-02-01 
MERS MALMÖ (Kemi)   2016-06-17 
Metabol utredning STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Metadon LUND (Kemi) 2017-12-07 
U- Metadon (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Metadon (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
L- Metaller på filter LUND (AMM)   2018-01-23 
U- Metamfetamin, se Amfetamin LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Metanefriner, se Metoxikatekolaminer LUND (Kemi)   2016-01-29 
P- Metanol, se Alkoholer KD/LU (Kemi)   2017-07-05 
S- Metformin LUND (Kemi)   2014-09-16 
B- Methemoglobin (MetHb) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-01-16 
Methionine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
P-, U-, Csv- Metionin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
S- Metotrexat LUND (Kemi) 2017-04-03 
Metotrexat, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
P- Metoxikatekolaminer LUND (Kemi)   2018-01-18 
tU- Metoxikatekolaminer LUND (Kemi) 2018-01-18 
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyraanhydrid, se Organiska syraanhydrider LUND (AMM)   2013-04-18 
Metylendianilin, se Isocyanat/aminmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
  123 << sida 1 av 3 >>