Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 122 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
M2, LKM, LC1, SLA/LP ak LUND (IMM)   2016-05-10 
P- Magnesium (Mg) LU, YS (Kemi) 2021-08-31 
U-/tU- Magnesium (Mg) LU, MA (Kemi) 2020-06-15 
X- Magnesium (Mg) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi)   2019-12-18 
P- Magnesium (Mg) NY HG, KD, ÄN (NY ) 2021-08-17 
U-/tU- Magnesium (Mg) NY HG, KD, MA, ÄN (Kemi NY) 2021-08-31 
Makroamylas, se S-Isoamylas (Makro) MALMÖ (Kemi)   2015-11-12 
Malonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2017-12-06 
Mandelat, se VMA STOCKHOLM (Kemi)   2018-12-18 
Mandelsyra, se VMA STOCKHOLM (Kemi)   2018-12-18 
U- Mangan (Mn) LUND (AMM)   2021-03-11 
Lkc-alfa- Mannosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Maskägg LUND (Mikrobiologi)   2019-11-25 
MBL (mannan-bindande lektin) LUND (IMM)   2020-12-11 
MBL-producerande Pseudomonas aeruginosa, se MRB LUND (Mikrobiologi)    
Erc- MCH SKÅNE (Kemi) 2021-03-12 
Rtc- MCH SKÅNE (Kemi)   2016-06-29 
Erc- MCHC SKÅNE (Kemi) 2021-03-12 
MCP/CD46 LUND (Imm)   2019-06-11 
Erc- MCV SKÅNE (Kemi) 2021-03-12 
U- MDA, se Amfetaminer LUND (Kemi)   2021-06-09 
U- MDMA, se Amfetaminer LUND (Kemi)   2021-06-09 
MDS, MPN, se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
Medicinska njurbiopsier utan malignitetsmisstanke MALMÖ (Patologi)   2020-02-18 
U- Medikinet, se Metylfenidat STOCKHOLM (Farmakologi)   2018-01-11 
Meningit/encefalit-panel LUND (Mikrobiologi)   2020-10-06 
Meningokocker (Neisseria meningitidis), se Meningit/encefalit-panel, Svalgodling LUND (Mikrobiologi)   2021-04-19 
U- Meprobamat STOCKHOLM (Farmakologi)   2019-02-21 
Merkaptopurin, se TGN HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
S- Meropenem LUND (Kemi)   2021-03-08 
MERS - coronavirus LUND (Mikrobiologi)   2020-02-19 
Metabol utredning STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Metadon LUND (Kemi) 2021-03-08 
U- Metadon (screen) LUND (Laboratoriemedicin Bas) 2021-06-09 
U- Metadon (verifiering) LUND (Kemi) 2021-04-21 
L- Metaller på filter LUND (AMM)   2021-03-04 
U- Metamfetamin, se Amfetamin LUND (Kemi)   2021-06-09 
Metanefriner, se Metoxikatekolaminer LUND (Kemi)   2016-01-29 
P- Metanol, se Alkoholer KD, LU (Kemi)   2017-07-05 
S- Metformin LUND (Kemi)   2021-03-08 
B- Methemoglobin (MetHb) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2018-08-14 
Methionine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
P-, U-, Csv- Metionin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Csv- Metotrexat LUND (Kemi)   2019-02-14 
S- Metotrexat LUND (Kemi) 2020-06-29 
X- Metotrexat LUND (Kemi)   2019-12-18 
Metotrexat, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
fP- Metoxikatekolaminer LUND (Kemi)   2021-05-06 
tU- Metoxikatekolaminer LUND (Kemi) 2021-09-22 
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
  123 << sida 1 av 3 >>