I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "M" gav 127 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
M2, LKM, LC1, SLA/LP ak LUND (IMM)   2016-05-10 
P- Magnesium (Mg) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2013-05-28 
U-/tU- Magnesium (Mg) KD, LU, MA (Kemi) 2016-04-26 
X- Magnesium (Mg) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi)   2016-05-18 
Makroamylas, se S-Isoamylas (Makro) MALMÖ (Kemi)   2015-11-12 
B- Malaria diagnostik, infärgning och kvantifiering MALMÖ (Kemi)   2012-10-17 
Malaria, se Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2015-01-09 
Malaria, se Parasiter Malaria snabbtest HG, KD, LU, MA (Kemi)   2015-07-16 
B- Malariaplasmodier mikroskopering KRISTIANSTAD (Kemi)   2012-03-14 
Malignt melanom - molekylär analys med NGS LUND (Patologi)   2017-07-05 
Malonsyra, se Metylmalonat LUND (Kemi)   2015-09-28 
Mandelat, se VMA MALMÖ (Kemi)   2011-01-17 
Mandelsyra, se VMA MALMÖ (Kemi)   2011-01-17 
U- Mangan (Mn) LUND (AMM)   2017-04-24 
Lkc-alfa- Mannosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
U- Maskägg KRISTIANSTAD (Kemi)   2011-01-26 
MBL (mannan-bindande lektin) LUND (IMM)   2016-08-23 
MBL-producerande Pseudomonas aeruginosa, se MRB LUND (Mikrobiologi)   2015-05-26 
Erc- MCH SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
Rtc- MCH SKÅNE (Kemi)   2016-06-29 
Erc- MCHC SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
Erc- MCV SKÅNE (Kemi) 2017-07-03 
U- MDA, se Amfetaminer (Kemi)   2015-08-11 
U- MDMA, se Amfetaminer (Kemi)   2015-08-11 
Meningitagens DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Meningokocker DNA-påvisning, se Meningitagens DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Meningokocker, se Svalgodling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Mepiquat (MQ), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
U- Meprobamat STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Merkaptopurin, se TGN HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Meronem, se Meropenem GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Meropenem GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
MERS MALMÖ (Kemi)   2016-06-17 
Metabol utredning STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Metadon LUND (Kemi) 2017-06-20 
U- Metadon (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Metadon (verifiering) LUND (Kemi) 2016-09-07 
L- Metaller på filter LUND (AMM)   2017-04-24 
U- Metamfetamin, se Amfetamin (Kemi)   2015-08-11 
P- Metanefriner, se Metoxykatekolaminer STOCKHOLM (Kemi)   2011-03-16 
tU- Metanefriner, se Metoxykatekolaminer LUND (Kemi)   2016-01-29 
P- Metanol, se Alkoholer KD/LU (Kemi)   2017-07-05 
S- Metformin LUND (Kemi)   2014-09-16 
B- Methemoglobin (MetHb) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-01-16 
P-, U-, Csv- Metionin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
S- Metotrexat LUND (Kemi) 2017-04-03 
Metotrexat, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
tU- Metoxykatekolaminer LUND (Kemi) 2016-03-21 
fP- Metoxykatekolaminer (Metoxikatekolaminer) STOCKHOLM (Kemi)   2012-08-15 
Metyl-5-norbornen-2,3-dikarboxylsyra, se Syraanhydridmetaboliter LUND (AMM)   2013-04-18 
  123 << sida 1 av 3 >>