I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "N" gav 50 träffar, här ser du resultat 1-50
  << sida 1 av 1 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Nasofarynx, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Dv- Natrium HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-01-14 
Dv(perit)- Natrium HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2016-01-14 
P- Natrium SKÅNE (Kemi) 2014-03-14 
U/tU- Natrium HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi) 2016-04-26 
X- Natrium SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
Natriuretisk faktor, se ANP STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Nebcina, se Tobramycin (Kemi)   2011-02-08 
Nedre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi) 2015-05-19 
Nedre luftvägar, se även BAL LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
NeF (Nephritic factor), se C3 NeF LUND (IMM)   2016-04-04 
Nephritic factors, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
Nephritic, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
S- Netilmicin (Netilyn) STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Neu, se Neutrofila SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Neuroblastom LUND (Genetik) 2016-07-14 
Neuroborrelia IgM och IgG Serologi LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Neurontin, se Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P- Neuropeptid Y (NPY) MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
fP- Neurotensin (NTN) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
B- Neutrofila SKÅNE (Kemi)   2016-06-29 
NGS/Leukemibiobank SUS LUND (Genetik)   2017-04-27 
NH3, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
NH4, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
U- Nickel (Ni) LUND (AMM)   2017-04-24 
NIPT LUND (Klinisk genetik)   2017-05-30 
S- Nitisinon GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
S- Nitrazepam LUND (Kemi) 2013-12-05 
U- Nitrazepam, se Bensodiazepiner (Kemi)   2015-08-11 
U- Nitrit/Nitrat, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Nitrosaminer, se Nitrosoaminer LUND    
L- Nitrosoaminer (NOC) i luft LUND (AMM)   2017-04-24 
NMDA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
NMO, se IgG-antikroppar mot Aquaporin-4 (AQP4) LUND (Imm)   2016-03-08 
Nocardia Odling, se respektive provtyp. LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Noradrenalin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
U- Norbuprenorfin, se Buprenorfin (Kemi)   2015-08-11 
Norefedrin, se Amfetamin LUND (Kemi)   2010-11-24 
Norfluoxetin, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2010-11-24 
Norklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2010-11-24 
Norovirus genotyp I och II och sapovirus (calicivirus) LUND (Mikrobiologi) 2015-05-18 
Norpropoxifen, se Dextropropoxifen LUND (Kemi)   2010-11-24 
Norspan, se Buprenorfin GÖ/LU (Kemi)   2016-10-04 
S- Nortriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-03 
Norwalk agent, se Norovirus, sapovirus LUND (Mikrobiologi)   2015-05-18 
Norvir, se Ritonavir STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
NPM1 - AML LUND (Genetik) 2016-07-14 
S- NSE (Neuronspecifikt enolas) LUND (Kemi) 2016-10-12 
P- NT-proBNP HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2013-05-28 
Nässekret, se Övre luftvägar Odling och MRB LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
  << sida 1 av 1 >>