I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "N" gav 49 träffar, här ser du resultat 1-49
  << sida 1 av 1 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Nasofarynx, se Övre luftvägar Odling, Luftvägsvirus, Snabb-PCR Influensa LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Dv- Natrium HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-01-14 
Dv(perit)- Natrium HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2016-01-14 
P- Natrium SKÅNE (Kemi) 2014-03-14 
U/tU- Natrium HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi) 2017-07-03 
X- Natrium SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
Natriuretisk faktor, se ANP STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Nebcina, se Tobramycin (Kemi)   2011-02-08 
Nedre luftvägar DNA-påvisning Atypisk pneumoni LUND (Mikrobiologi) 2015-01-22 
Nedre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi) 2015-05-19 
Nedre luftvägar, se även BAL LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
NeF (Nephritic factor), se C3 NeF LUND (IMM)   2016-04-04 
Nephritic factors, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
Nephritic, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
S- Netilmicin (Netilyn) STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Neu, se Neutrofila SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Neuroblastom LUND (Genetik) 2016-07-14 
Neuroborrelia IgM och IgG Serologi LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Neurontin, se Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P- Neuropeptid Y (NPY) MÖLNDAL (Neurokemi)   2012-12-04 
fP- Neurotensin (NTN) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
B- Neutrofila SKÅNE (Kemi) 2017-08-28 
NGS/Leukemibiobank SUS LUND (Genetik)   2017-04-27 
NH3, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
NH4, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
U- Nickel (Ni) LUND (AMM)   2017-04-24 
NIPT LUND (Klinisk genetik)   2017-09-22 
S- Nitisinon GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
S- Nitrazepam LUND (Kemi) 2017-12-27 
U- Nitrazepam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- Nitrit/Nitrat, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Nitrosaminer, se Nitrosoaminer LUND    
L- Nitrosoaminer (NOC) i luft LUND (AMM)   2017-04-24 
NMDA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
NMO, se IgG-antikroppar mot Aquaporin-4 (AQP4) LUND (Imm)   2016-03-08 
Nocardia Odling, se respektive provtyp LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
Noradrenalin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
U- Norbuprenorfin, se Buprenorfin LUND (Kemi)   2015-08-11 
Norfluoxetin, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Norklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Norovirus genotyp I och II och sapovirus (calicivirus) LUND (Mikrobiologi) 2015-05-18 
Norspan, se Buprenorfin GÖ/LU (Kemi)   2016-10-04 
S- Nortriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-03 
Norwalk agent, se Norovirus, sapovirus LUND (Mikrobiologi)   2015-05-18 
Norvir, se Ritonavir STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
NPM1 - AML LUND (Genetik) 2016-07-14 
S- NSE (Neuronspecifikt enolas) LUND (Kemi) 2016-10-12 
P- NT-proBNP HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2013-05-28 
Nässekret, se Övre luftvägar Odling och MRB LUND (Mikrobiologi)   2015-05-19 
  << sida 1 av 1 >>