Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "N" gav 48 träffar, här ser du resultat 1-48
  << sida 1 av 1 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Naftalen 1,5-diisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2018-10-30 
Nasofarynx, se Bordetella pertussis, Chlamydohilia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae LUND (Mikrobiologi)    
Nasofarynx, se Övre luftvägar Odling, Luftvägsvirus, Luftvägsvirus utvidgad FilmArray, Snabb-PCR Influensa A & B och RSV LUND (Mikrobiologi)    
Dv- Natrium HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2016-01-14 
Dv(perit)- Natrium HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2019-04-26 
P- Natrium SKÅNE (Kemi) 2018-05-29 
U/tU- Natrium HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi) 2018-04-26 
X- Natrium SKÅNE (Kemi)   2019-02-12 
Natriuretisk faktor, se ANP STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Nebcina, se Tobramycin (Kemi)   2011-02-08 
Nedre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi) 2019-01-01 
Nedre luftvägar, se även BAL, Virus, Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
NeF (Nephritic factor), se C3 NeF LUND (IMM)   2016-04-04 
Nephritic factors, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
Nephritic, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
Neu, se Neutrofila SKÅNE (Kemi)   2014-08-25 
Neuroblastom LUND (Genetik) 2019-08-07 
Neuroborrelia IgM och IgG Serologi LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Neurontin, se Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Neuropatologisk diagnostik av prionsjukdomar, inklusive Creutzfeldt-Jacobs sjukdom (CJD) LUND (Patologi)   2018-10-18 
B- Neutrofila SKÅNE (Kemi) 2017-08-28 
Ledv- Neutrofila HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2018-11-01 
NGS/Leukemibiobank SUS LUND (Genetik)   2019-08-07 
NH3, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
NH4, se Ammoniumjon LUND (Kemi)   2010-11-24 
U- Nickel (Ni) LUND (AMM)   2018-06-21 
NIPT - prenatal genetisk screening LUND (Klinisk genetik)   2019-08-07 
S- Nitisinon GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
S- Nitrazepam LUND (Kemi) 2018-09-28 
U- Nitrazepam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
U- Nitrit/Nitrat, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Nitrosaminer, se Nitrosoaminer LUND    
L- Nitrosoaminer (NOC) i luft LUND (AMM)   2018-03-22 
NMDA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
NMO, se IgG-antikroppar mot Aquaporin-4 (AQP4) LUND (Imm)   2016-03-08 
Nocardia Odling, se Odling respektive provtyp LUND (Mikrobiologi)    
Noradrenalin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
U- Norbuprenorfin, se Buprenorfin LUND (Kemi)   2015-08-11 
Norfluoxetin, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Norklozapin, se Klozapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Norovirus genotyp I och II och sapovirus (calicivirus) LUND (Mikrobiologi) 2018-10-02 
S- Nortriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-03 
Norwalk agent, se Norovirus, sapovirus LUND (Mikrobiologi)    
Norvir, se Ritonavir STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
NPM1 - AML LUND (Genetik) 2019-08-07 
S- NSE (Neuronspecifikt enolas) LUND (Kemi) 2018-09-05 
P- NT-proBNP HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2018-06-01 
Nässekret, se Övre luftvägar Odling, MRB LUND (Mikrobiologi)    
  << sida 1 av 1 >>