Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 73 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
B 1, se Transketolas GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B6, se Pyridoxal-5-fosfat GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bactrim, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Badsårsfeber, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Bakterie-DNA 16S rDNA LUND (Mikrobiologi)   2019-06-10 
BAL, CD4/CD8 kvot LUND (Imm)   2019-08-26 
U- Barbiturater STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Basofil allergenstimulering (CD-sens) LUND (Imm)   2018-07-17 
Basofila, se Diff (Kemi)   2014-03-28 
BAS-test / MG-test (Förenlighetsprövning) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2018-11-28 
Ecv- Basöverskott (BE) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-05-08 
Belastning, GFR, njurfunktion, clearence, se Iohexolclearance (Kemi)   2014-03-28 
Belastning, se Oral Glukos-tolerans test, OGTT (Kemi)   2014-03-28 
Belivon, se Risperidon LUND (Kemi)   2010-11-15 
U- Bence Jones proteinuri (Malmö), se Proteiner (Malmö) MALMÖ (Kemi)   2014-03-28 
U- Bence Jones proteinuri, se S/U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
Benmärg - kromosomanalys LUND (Genetik) 2019-07-05 
S- Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2017-08-10 
U- Bensodiazepiner (sållning) LU/MA (Kemi) 2016-08-10 
U- Bensodiazepiner (verifiering) LUND (Kemi) 2018-10-18 
U- Bensoylekgonin, se Kokain (Kemi)   2015-08-11 
P- Bensylpenicillin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
beta Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta-2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Beta2-glykoprotein 1 antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
P- beta-aminoisobutyrat, se aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
beta-aminoisosmörsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
beta-thalassemia minor intermedia major, betathalassemia minor, beta thalassemia minor, beta-talassemia minor intermedia major, betatalassemia minor, beta talassemia minor, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
beta-Trace protein, se Trace protein MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Bettsår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Bihålesekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)    
Biklin, se Amikacin LUND (Kemi)   2010-11-15 
P- Bilirubin SKÅNE (Kemi) 2018-09-07 
X- Bilirubin SKÅNE (Kemi)   2019-02-12 
Bilirubin direkt, se Bilirubin konjugerat (Kemi)   2014-03-28 
P- Bilirubin konjugerat HG, KD, LU, MA (Kemi) 2018-10-05 
Binjurebarks-antikroppar (IgG, IgA, IgM) (a-Binjurebark) LUND (IMM)   2018-06-04 
Biomaterial Odling, se Kateter/spetsar Odling LUND (Mikrobiologi)    
Biopsi/Vävnad Odling LUND (Mikrobiologi) 2015-05-18 
S- Biotinidas GÖTEBORG (Kemi)   2013-06-12 
U- Bisfenol A LUND (AMM)   2018-06-21 
BK-virus (BKV) DNA-påvisning Kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2019-04-25 
blgr, se Blodgruppering Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-05 
Blod, CD4/CD8 kvot, se CD-markörer LUND (Imm)   2016-10-17 
Blod, förvärvad sjukdom - kromosomanalys LUND (Genetik) 2019-08-07 
Blod, konstitutionell - kromosomanalys LUND (Genetik) 2019-08-07 
aB- Blodgaser HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2018-08-14 
Blodgruppering m m Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2018-11-28 
Blodgruppskontroll och antikroppsscreening, se BAS-test/MG-test Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
  12 << sida 1 av 2 >>