Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "B" gav 74 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
B 1, se Transketolas GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
B6, se Pyridoxal-5-fosfat GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Bactrim, se Trimetoprim LUND (Kemi)   2018-02-01 
Badsårsfeber, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Bakterie-DNA 16S rDNA LUND (Mikrobiologi) 2021-04-16 
BAL, CD4/CD8 kvot LUND (Imm)   2019-08-26 
U- Barbiturater STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Basofil allergenstimulering (CD-sens) LUND (Imm)   2018-07-17 
Basofila, se Diff (Kemi)   2014-03-28 
BAS-test / MG-test (Förenlighetsprövning) Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2018-11-28 
Ecv- Basöverskott (BE) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2017-05-08 
Belastning, GFR, njurfunktion, clearence, se Iohexolclearance (Kemi)   2014-03-28 
Belivon, se Risperidon LUND (Kemi)   2010-11-15 
U- Bence Jones proteinuri (Malmö), se Proteiner (Malmö) MALMÖ (Kemi)   2014-03-28 
U- Bence Jones proteinuri, se S/U-Proteinprofil MALMÖ (Kemi)   2015-11-24 
Benmärg - kromosomanalys LUND (Genetik) 2019-07-05 
S- Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-03 
U- Bensodiazepiner (screen) LUND (Laboratoriemedicin Bas) 2021-07-13 
U- Bensodiazepiner (verifiering) LUND (Kemi) 2021-06-30 
U- Bensoylekgonin, se Kokain LUND (Kemi)   2021-06-09 
P- Bensylpenicillin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
beta Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
beta-2 Mikroglobulin, se Mikroglobulin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Beta2-glykoprotein 1 antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
P- beta-aminoisobutyrat, se aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
beta-aminoisosmörsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-10-17 
S- Betametason, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
Saliv- Betametason, Se Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-03-08 
beta-thalassemia minor intermedia major, betathalassemia minor, beta thalassemia minor, beta-talassemia minor intermedia major, betatalassemia minor, beta talassemia minor, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
beta-Trace protein, se Trace protein MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
Bettsår, se Sårsekret Odling LUND (Mikrobiologi)    
Bihålesekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)    
Biklin, se Amikacin LUND (Kemi)   2010-11-15 
P- Bilirubin SKÅNE (Kemi) 2018-09-07 
X- Bilirubin SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Bilirubin NY SKÅNE (NY) 2021-08-17 
Bilirubin direkt, se Bilirubin konjugerat (Kemi)   2014-03-28 
P- Bilirubin konjugerat LUND (Kemi) 2021-08-31 
P- Bilirubin konjugerat NY HG, KD, MA (Kemi NY) 2021-08-31 
Binjurebarks-antikroppar (IgG, IgA, IgM) (a-Binjurebark) LUND (IMM)   2018-06-04 
Biomaterial Odling, se Kateter/spetsar Odling LUND (Mikrobiologi)    
Biopsi/Vävnad Odling LUND (Mikrobiologi) 2020-04-20 
S- Biotinidas GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
BK-virus (BKV) DNA-påvisning Kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2020-02-27 
blgr, se Blodgruppering Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-05 
Blod, CD4/CD8 kvot, se CD-markörer LUND (Imm)   2016-10-17 
Blod, förvärvad sjukdom - kromosomanalys LUND (Genetik) 2019-08-07 
Blod, konstitutionell - kromosomanalys LUND (Genetik) 2019-08-07 
aB-, vB-, kB- Blodgas SKÅNE (Kemi) 2021-03-01 
  12 << sida 1 av 2 >>