Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "C" gav 167 träffar, här ser du resultat 1-50
  1234 << sida 1 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
C1, se C1-inhibitorfunktion LUND (Imm)   2014-01-29 
C1-inh, se C1-inhibitorfunktion LUND (Imm)   2014-01-24 
C1INH, se C1-inhibitorfunktion LUND (Imm)   2014-01-24 
C1-inhibitor LUND (IMM) 2018-11-01 
C1-inhibitor, se C1-inhibitorfunktion LUND (Imm)   2014-01-29 
C1-inhibitor-antikroppar (IgG, IgA, IgM) LUND (Imm)   2018-10-09 
C1-inhibitorfunktion LUND (Imm)   2018-11-01 
C1q LUND (IMM) 2018-11-01 
C1q antikroppar LUND (IMM)   2018-11-01 
C1s LUND (IMM)   2018-11-01 
C2 LUND (IMM)   2018-11-01 
C3 NeF LUND (Imm)   2018-11-01 
C3 nephritic factor, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
C3, C4, C-funktion LUND (IMM) 2018-10-09 
C3, se C3 NeF LUND (Imm)   2013-10-02 
C3d LUND (IMM) 2018-10-09 
C4 NeF, se C3 NeF LUND (Imm)   2018-04-17 
C4 nephritic factors, se C3 NeF LUND (Imm)   2018-04-17 
C4-bindande protein (C4BP) LUND (Imm)   2018-10-09 
P- CA 125 LUND (Kemi)   2019-01-11 
X- CA 125 LUND (Kemi)   2019-02-12 
P- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) LUND (Kemi)   2019-01-11 
X- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) LUND (Kemi)   2019-02-12 
P- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen) LUND (Kemi) 2018-09-05 
X- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen) LUND (Kemi)   2019-02-12 
S- CA 72-4 (Cancerantigen 72-4) UPPSALA (Kemi)   2015-11-24 
CA125, se CA 125 LUND (Kemi)   2010-11-16 
CA-125, se CA 125 LUND (Kemi)   2010-11-16 
Calcitonin, se Kalcitonin MALMÖ (Kemi)   2010-12-01 
P- Calcium SKÅNE (Kemi) 2018-09-07 
U/tU- Calcium HG, KD, LU, MA (Kemi) 2018-04-26 
X- Calcium SKÅNE (Kemi)   2019-02-12 
S/B- Calciumjon HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2018-08-14 
Calprotektin, se Kalprotektin LUND (Imm)   2017-09-05 
Calprotektin, se Kalprotektin MALMÖ (Kemi)   2015-02-27 
Campylobacter - Serologi LUND (IMM)   2016-05-17 
Cancerassocierat antigen 125, se CA 125 LUND (Kemi)   2010-11-15 
Candida, se Svamp Odling, D/L Arabinitolkvot LUND (Mikrobiologi)    
Cannabinoler, se Kannabinoider LU/MA (Kemi)   2014-04-02 
Cannabis, se Kannabinoider LU/MA (Kemi )   2015-08-11 
CAPD-vätska, se Sterila punktat Odling LUND (Mikrobiologi)    
Carbapenemresistenta Acinetobacter, se MRB LUND (Mikrobiologi)    
Carbohydrate deficient transferrin, se CDT (Kemi)   2017-12-06 
Carnitin, se Karnitin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Caspase kluvet cytokeratin 18, se ccK18 MALMÖ (Kemi)   2013-04-04 
Caspase-kluvet keratin 18, se ccK18 MALMÖ (Kemi)   2013-04-04 
CASPR2, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
S- ccK18 MALMÖ (Kemi)   2017-01-18 
CCP (anti-citrullin ak) LUND (IMM) 2016-09-16 
CD16/56, se CD-markörer, T-celler, B-celler, NK-celler LUND (Imm)   2016-09-16 
  1234 << sida 1 av 4 >>