I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "F" gav 75 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Faeces Odling Salmonella, Shigella, Yersinia och Campylobacter LUND (Mikrobiologi) 2017-11-01 
Faeces, se Antigen, Odling, Parasiter, Virus LUND (Mikrobiologi)   2017-02-12 
P- Faktor II MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor IX (enz) MALMÖ (Kemi) 2017-09-06 
P- Faktor IX (koag) MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor IX-ak (Bethesda) MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
P- Faktor V MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor VII MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor VIIa rTF MALMÖ (Kemi)   2014-04-08 
P- Faktor VIII (enz) MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor VIII (koag) MALMÖ (Kemi) 2017-09-07 
P- Faktor VIII-ak (Bethesda) MALMÖ (Kemi) 2017-09-06 
P- Faktor X MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor XI MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor XII MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
P- Faktor XIII MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
P- Faktor XIII ak MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
Fenantoin, se Fenytoin (Kemi)   2014-04-08 
U- Fencyklidin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Fenemal, se Fenobarbital LUND (Kemi)   2013-06-12 
P- Fenobarbital LUND (Kemi) 2018-01-08 
Fenotypning erytrocytantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Fenoxibensoesyra (3-PBA), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
P-, U-, Csv- Fenylalanin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Fenylisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
P- Fenytoin HG, KD, LU, MA (Kemi) 2018-01-08 
P/S- Fenytoin, fri fraktion STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P- Ferritin HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2017-06-01 
B- Fetomaternell blödning MALMÖ (Cytometri)   2017-11-14 
alfa- Fetoprotein, se AFP LUND (Kemi)   2010-11-25 
P- Fettsyramönster - Lecitinfettsyramönster (Fosfatidylkolin) GÖTEBORG (Kemi)   2016-08-29 
P- Fettsyramönster (Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter) GÖTEBORG (Kemi)   2015-08-29 
P- Fettsyror fria (FFA) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- Fettsyror, långkedjiga STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Fibrinogen HG, KD, LU, MA (Kemi) 2017-10-23 
S- Flekainid LUND (Kemi) 2017-12-07 
FLT3 - AML LUND (Genetik) 2016-11-07 
Fluanxol, se Flupentixol LUND (Kemi)   2010-11-25 
S- Flucytosin UPPSALA (Mikrobiologi)   2009-02-13 
S- Flufenazin LUND (Kemi) 2017-12-08 
S- Flunitrazepam LUND (Kemi) 2017-12-27 
U- Flunitrazepam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
S- Fluoxetin LUND (Kemi) 2017-12-27 
S- Flupentixol LUND (Kemi) 2017-12-08 
Fluscand, se Flunitrazepam LUND (Kemi)   2017-12-07 
Flödescytometri, ascites, pleura (lymfom) LUND (Klinisk patologi, Lund)   171110/ECA 
Flödescytometri, benmärgsaspirat (lymfom, leukemi, MRD, myelom) LUND (Klinisk patologi, Lund)   171110/ECA 
Flödescytometri, finnålsaspirat inkl. EBUS (lymfom) LUND (Klinisk patologi, Lund)   171110/ECA 
Flödescytometri, histologiska prover (lymfom) LUND (Klinisk patologi, Lund)   171110/ECA 
Flödescytometri, likvor (lymfom) LUND (Klinisk patologi, Lund)   171110/ECA 
  12 << sida 1 av 2 >>