I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Inflyttning pågår för Klinisk patologi, beräknas klart hösten 2017. Det som inte finns här ännu finns på Vårdgivare Skåne.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "F" gav 77 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Faeces Odling Salmonella, Shigella, Yersinia och Campylobacter LUND (Mikrobiologi) 2016-09-12 
Faeces, se Antigen, Odling, Parasiter, Virus LUND (Mikrobiologi)   2017-02-12 
P- Faktor II MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor IX (enz) MALMÖ (Kemi) 2017-09-06 
P- Faktor IX (koag) MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor IX-ak (Bethesda) MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
P- Faktor V MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor VII MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor VIIa rTF MALMÖ (Kemi)   2014-04-08 
P- Faktor VIII (enz) MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor VIII (koag) MALMÖ (Kemi) 2017-09-07 
P- Faktor VIII-ak (Bethesda) MALMÖ (Kemi) 2017-09-06 
P- Faktor X MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor XI MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
P- Faktor XII MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
P- Faktor XIII MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
P- Faktor XIII ak MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
Fenantoin, se Fenytoin (Kemi)   2014-04-08 
U- Fencyklidin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Fenemal, se Fenobarbital LUND (Kemi)   2013-06-12 
P- Fenobarbital LUND (Kemi) 2017-07-04 
Fenotypning erytrocytantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Fenoxibensoesyra (3-PBA), se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
P-, U-, Csv- Fenylalanin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
fPt- Fenylalaninbelastning MALMÖ (Kemi)   2010-12-08 
Fenylisocyanat, se Isocyanater i luft LUND (AMM)   2013-04-18 
P- Fenytoin HG, KD, LU, MA (Kemi) 2017-07-03 
P/S- Fenytoin, fri fraktion STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P- Ferritin HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2017-06-01 
B- Fetomaternell blödning MALMÖ (Cytometri)   2017-05-19 
alfa- Fetoprotein, se AFP LUND (Kemi)   2010-11-25 
P- Fettsyramönster - Lecitinfettsyramönster (Fosfatidylkolin) GÖTEBORG (Kemi)   2016-08-29 
P- Fettsyramönster (Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter) GÖTEBORG (Kemi)   2015-08-29 
P- Fettsyror fria (FFA) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- Fettsyror, långkedjiga STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Fibrinogen HG, KD, LU, MA (Kemi) 2014-03-20 
Filaria, se Parasiter Blodparasiter Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)   2015-01-09 
S- Flekainid LUND (Kemi) 2017-06-15 
FLT3 - AML LUND (Genetik) 2016-11-07 
Fluanxol, se Flupentixol LUND (Kemi)   2010-11-25 
S- Flucytosin UPPSALA (Mikrobiologi)   2009-02-13 
S- Flufenazin LUND (Kemi) 2014-07-03 
S- Flunitrazepam LUND (Kemi) 2017-06-20 
U- Flunitrazepam, se Bensodiazepiner (Kemi)   2015-08-11 
S- Fluoxetin LUND (Kemi) 2016-01-13 
S- Flupentixol LUND (Kemi) 2014-07-03 
Fluscand, se Flunitrazepam LUND (Kemi)   2010-11-25 
Flödescytometrisk analys, ascites, pleura LUND (Klinisk patologi, Lund)   170731/ECA 
Flödescytometrisk analys, benmärgsaspirat LUND (Klinisk patologi, Lund)   170731/ECA 
Flödescytometrisk analys, finnålsaspirat, EBUS LUND (Klinisk patologi, Lund)   170731/ECA 
  12 << sida 1 av 2 >>