Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi har under 2020-2022 successivt bytt instrument på alla laboratorier i Skåne. För mer information kring det genomförda bytet: Läs mer om instrumentbytet

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "F" gav 73 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Faeces, se Parasiter, Gastroenteritpanel, Antigen, Toxin LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Faecesodling, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Faktor B och faktor D LUND (Imm)   2018-10-09 
Faktor H och faktor I LUND (Imm)   2020-12-10 
Faktor H-antikroppar (IgG)(a-faktor H) LUND (Imm)   2020-12-10 
P- Faktor II MALMÖ (Kemi) 2021-11-10 
P- Faktor IX (enz) MALMÖ (Kemi) 2021-11-09 
P- Faktor IX (koag) MALMÖ (Kemi) 2021-11-09 
P- Faktor IX-ak (Bethesda) MALMÖ (Kemi)   2021-11-10 
P- Faktor V MALMÖ (Kemi) 2021-11-10 
P- Faktor VII MALMÖ (Kemi) 2021-11-10 
P- Faktor VIII (enz) MALMÖ (Kemi) 2021-11-09 
P- Faktor VIII (koag) MALMÖ (Kemi) 2021-11-09 
P- Faktor VIII-ak (Bethesda) MALMÖ (Kemi) 2021-11-10 
P- Faktor X MALMÖ (Kemi) 2021-11-10 
P- Faktor XI MALMÖ (Kemi) 2021-11-09 
P- Faktor XII MALMÖ (Kemi)   2021-11-09 
P- Faktor XIII MALMÖ (Kemi)   2021-11-09 
P- Faktor XIII ak MALMÖ (Kemi)   2021-11-10 
Fenantoin, se Fenytoin (Kemi)   2014-04-08 
U- Fencyklidin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Fenemal, se Fenobarbital LUND (Kemi)   2013-06-12 
P- Fenobarbital NY LUND (Kemi NY) 2022-05-03 
Fenotypning erytrocytantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
U- Fentanyl (screen) LUND (Laboratoriemedicin Bas) 2021-11-08 
U- Fentanyl (verif) (Eskilstuna Kemi)   2022-02-07 
P-, U-, Csv- Fenylalanin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
P- Fenytoin NY HG, LU, MA (Kemi NY) 2022-05-03 
P/S- Fenytoin, fri fraktion STOCKHOLM (Farmakologi)   2010-12-08 
P- Ferritin NY SKÅNE (Kemi NY) 2022-04-27 
B- Fetomaternell blödning MALMÖ (Kemi)   2020-12-15 
alfa- Fetoprotein, se AFP LUND (Kemi)   2010-11-25 
P- Fettsyramönster - Lecitinfettsyramönster (Fosfatidylkolin) GÖTEBORG (Kemi)   2016-08-29 
B- Fettsyramönster (Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter) GÖTEBORG (Kemi)   2022-03-29 
P- Fettsyror fria (FFA) GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
P- Fettsyror, långkedjiga STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Fibrinogen HG, KD, LU, MA, YS (Kemi) 2021-08-12 
S- Flekainid LUND (Kemi) 2021-10-20 
FLT3 - AML LUND (Genetik) 2019-08-07 
Fluanxol, se Flupentixol LUND (Kemi)   2010-11-25 
S- Flucytosin UPPSALA (Mikrobiologi)   2009-02-13 
S- Fluoxetin LUND (Kemi) 2021-03-08 
S- Flupentixol LUND (Kemi) 2021-06-02 
Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2021-12-07 
Flödescytometri, ascites, pleura (lymfom), se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
Flödescytometri, benmärgsaspirat (lymfom, leukemi, MRD, myelom), se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
Flödescytometri, finnålsaspirat inkl. EBUS (lymfom), se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
Flödescytometri, histologiska prover (lymfom), se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
Flödescytometri, perifert blod (lymfom, leukemi, PNH), se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
S- Folat NY SKÅNE (Kemi NY) 2022-05-03 
  12 << sida 1 av 2 >>