Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "F" gav 82 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
Faeces, se Parasiter, Gastroenteritpanel, Antigen, Toxin LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Faecesodling, se Gastroenteritpanel bakterier LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Faktor B och faktor D LUND (Imm)   2018-10-09 
Faktor H och faktor I LUND (Imm)   2020-12-10 
Faktor H-antikroppar (IgG)(a-faktor H) LUND (Imm)   2020-12-10 
P- Faktor II MALMÖ (Kemi) 2021-02-11 
P- Faktor IX (enz) MALMÖ (Kemi) 2021-02-11 
P- Faktor IX (koag) MALMÖ (Kemi) 2021-02-11 
P- Faktor IX-ak (Bethesda) MALMÖ (Kemi)   2021-04-23 
P- Faktor V MALMÖ (Kemi) 2021-02-11 
P- Faktor VII MALMÖ (Kemi) 2021-02-11 
P- Faktor VIIa rTF MALMÖ (Kemi)   2014-04-08 
P- Faktor VIII (enz) MALMÖ (Kemi) 2021-02-11 
P- Faktor VIII (koag) MALMÖ (Kemi) 2021-09-06 
P- Faktor VIII-ak (Bethesda) MALMÖ (Kemi) 2021-04-23 
P- Faktor X MALMÖ (Kemi) 2021-02-11 
P- Faktor XI MALMÖ (Kemi) 2021-02-11 
P- Faktor XII MALMÖ (Kemi)   2021-09-06 
P- Faktor XIII MALMÖ (Kemi)   2021-02-11 
P- Faktor XIII ak MALMÖ (Kemi)   2016-09-13 
Fenantoin, se Fenytoin (Kemi)   2014-04-08 
U- Fencyklidin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Fenemal, se Fenobarbital LUND (Kemi)   2013-06-12 
P- Fenobarbital LUND (Kemi) 2021-03-30 
Fenotypning erytrocytantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
U- Fentanyl (screen) LUND (Laboratoriemedicin Bas) 2021-05-28 
U- Fentanyl (verif) (Unilab Eskilstuna)   2021-05-28 
P-, U-, Csv- Fenylalanin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
P- Fenytoin LUND (Kemi) 2021-08-31 
P- Fenytoin NY HG, MA (Kemi NY) 2021-08-31 
P/S- Fenytoin, fri fraktion STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P- Ferritin SKÅNE (Kemi) 2020-11-05 
P- Ferritin NY SKÅNE (NY) 2021-08-17 
B- Fetomaternell blödning MALMÖ (Kemi)   2020-12-15 
alfa- Fetoprotein, se AFP LUND (Kemi)   2010-11-25 
P- Fettsyramönster - Lecitinfettsyramönster (Fosfatidylkolin) GÖTEBORG (Kemi)   2016-08-29 
B- Fettsyramönster (Fosfolipidfettsyramönster i erytrocyter) GÖTEBORG (Kemi)   2018-11-09 
P- Fettsyror fria (FFA) GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
P- Fettsyror, långkedjiga STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Fibrinogen HG, KD, LU, MA, YS (Kemi) 2021-08-12 
S- Flekainid LUND (Kemi) 2021-03-08 
FLT3 - AML LUND (Genetik) 2019-08-07 
Fluanxol, se Flupentixol LUND (Kemi)   2010-11-25 
S- Flucytosin UPPSALA (Mikrobiologi)   2009-02-13 
S- Fluoxetin LUND (Kemi) 2021-03-08 
S- Flupentixol LUND (Kemi) 2021-06-02 
Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2021-08-10 
Flödescytometri, ascites, pleura (lymfom), se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
Flödescytometri, benmärgsaspirat (lymfom, leukemi, MRD, myelom), se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
Flödescytometri, finnålsaspirat inkl. EBUS (lymfom), se Flödescytometri (hematopatologiska frågeställningar) LUND (Klinisk patologi, Lund)   2020-12-02 
  12 << sida 1 av 2 >>