Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "S" gav 104 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
S- S 100 B HG, LU, MA (Kemi) 2021-06-18 
S100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-25 
Saccharomyces cerevisiae-antikroppar (IgG, IgA), se ASCA (anti S. cerevisiae ak) LUND (Imm)   2020-02-11 
P- Salicylat LUND (Kemi) 2021-08-31 
P- Salicylat NY HG, KD, MA (Kemi NY) 2021-08-31 
Salmonella serologi LUND (IMM) 2016-04-04 
Sandimmun, se Cyklosporin (Kemi)   2010-12-02 
S- Sarcolemma antikroppar LUND (IMM)   2007-08-24 
Saroten, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) Antigen-påvisning (PNA) SKÅNE (PNA)   2021-06-11 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2021-03-24 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa) HG, KD, LU, MA, YS (Laboratoriemedicin Bas)   2021-08-19 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Vita-PCR, PNA) SKÅNE (PNA)   2021-01-19 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) typnings-pcr LUND (Mikrobiologi)   2021-08-18 
SARS-CoV-2 antikroppspåvisning, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) serologi LUND (Mikrobiologi)    
SARS-CoV-2 serologi - antikroppar mot nukleokapsidproteinet LUND (Kemi)   2021-07-02 
SARS-CoV-2 serologi - antikroppar mot spikeproteinet LUND (Mikrobiologi)   2021-07-09 
Screening av irreguljära blodgruppsantikroppar, se antikroppsscreening Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-25 
SEA (T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion  LUND (Imm)   2013-04-12 
U- Sediment HG, KD, ÄN (Kemi)   2021-07-01 
U- Sediment Lund (Njurmottagningen) LUND (Njurmottagningen)   2021-02-01 
U- Sediment Malmö (Njurmottagningen) MALMÖ (Njurmottagningen)   2020-03-26 
S- Selen GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
Seminalanalyser MALMÖ (Kemi)   2018-10-02 
Serepax, se Oxazepam LUND (Kemi)   2015-08-11 
P-, U-, Csv- Serin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Seroquel, se Quetiapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Seroscand, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
Serotonin, se HIA-5 (nedbrytningsprodukt av Serotonin) MALMÖ (Kemi)   2011-10-11 
Seroxat, se Paroxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
S- Sertralin LUND (Kemi) 2021-06-02 
P/S- SerumAmyloid A (S-SAA) MALMÖ (Kemi)   2021-03-31 
P- SHBG (Könshormonbindande globulin) NY MALMÖ (Kemi NY) 2021-08-31 
U- Sialinsyra, fri och total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Sickle cell anemi, Sicklecellanemi, Sickel-cellanemi, se B-HbS, HbF; se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Sinussekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)    
B- Sirolimus LUND (Kemi) 2020-10-21 
Sjögrens Syndrom, se ENA och ANA LUND (Imm)   2015-10-16 
SLCO1B1, genotyp UPPSALA (Kemi)   2019-05-21 
SMA, se glatt muskel antikroppar LUND (Imm)   2018-03-15 
Smith-Magenis syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning (ersätter tidigare array och exom) LUND (Genetik)   2020-02-28 
Sobril, se Bensodiazepiner (oxazepam) LUND (Kemi)   2021-06-09 
Somatotropt hormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
Spasmofen, se Opiater (kodein och morfin) LUND (Kemi)   2021-06-09 
Specifikt IgE mot allergen LUND (IMM) 2021-04-22 
Csv- Spektralkurva, se Spektrofotometri HG, KD, LU, MA (kemi)   2016-06-09 
Csv- Spektrofotometri HG, KD, LU, MA (kemi)   2021-06-04 
  123 << sida 1 av 3 >>