Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg

Orter med befintliga instrument: Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Ystad

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "S" gav 105 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
S- S 100 B HG, LU, MA (Kemi) 2018-10-15 
S100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-25 
Saccharomyces cerevisiae-antikroppar (IgG, IgA), se ASCA (anti S. cerevisiae ak) LUND (Imm)   2020-02-11 
P- Salicylat HG, KD, LU, MA (Kemi) 2020-06-02 
P- Salicylat NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-06-01 
Salmonella serologi LUND (IMM) 2016-04-04 
Sandimmun, se Cyklosporin (Kemi)   2010-12-02 
S- Sarcolemma antikroppar LUND (IMM)   2007-08-24 
Saroten, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
SARS CoV-2 serologi (för brukare och vårdpersonal inom kommunen) LUND (Kemi)   2020-08-18 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)   2020-10-08 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) RNA-påvisning (Simplexa) HG, KD, MA, YS (Laboratoriemedicin Bas)   2020-08-31 
SARS-CoV-2 antikroppspåvisning, se SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) serologi LUND (Mikrobiologi)    
SARS-CoV-2 serologi (för patienter och vårdpersonal inom Region Skåne) LUND (Mikrobiologi)   2020-08-07 
Screening av irreguljära blodgruppsantikroppar, se antikroppsscreening Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-25 
SEA (T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion  LUND (Imm)   2013-04-12 
U- Sediment HG, KD, ÄN (Kemi)   2020-01-09 
U- Sediment Lund (Njurmottagningen) LUND (Njurmottagningen)   2020-10-22 
U- Sediment Malmö (Njurmottagningen) MALMÖ (Njurmottagningen)   2020-03-26 
S- Selen GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Seminalanalyser MALMÖ (Kemi)   2018-10-02 
Serepax, se Oxazepam LUND (Kemi)   2015-08-11 
P-, U-, Csv- Serin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Seroquel, se Quetiapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Seroscand, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
S- Serotonin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Serotonin, se HIA-5 (nedbrytningsprodukt av Serotonin) MALMÖ (Kemi)   2011-10-11 
Seroxat, se Paroxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
S- Sertralin LUND (Kemi) 2020-10-12 
P/S- SerumAmyloid A (S-SAA) MALMÖ (Kemi)   2018-11-19 
P- SHBG (Könshormonbindande globulin) MALMÖ (Kemi) 2018-09-05 
U- Sialinsyra, fri och total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Sickle cell anemi, Sicklecellanemi, Sickel-cellanemi, se B-HbS, HbF; se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Sinussekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)    
Siqualone, se Flufenazin LUND (Kemi)   2010-11-24 
B- Sirolimus LUND (Kemi) 2020-10-21 
Sjögrens Syndrom, se ENA och ANA LUND (Imm)   2015-10-16 
SLCO1B1, genotyp UPPSALA (Kemi)   2019-05-21 
SMA, se glatt muskel antikroppar LUND (Imm)   2018-03-15 
Smith-Magenis syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning (ersätter tidigare array och exom) LUND (Genetik)   2020-02-28 
Sobril, se Bensodiazepiner (oxazepam) LU/MA (Kemi)   2017-12-07 
fP- Somatostatin STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Somatotropt hormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
Sorbitol, se Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
SP, se Substans P STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Spasmofen, se Opiater (kodein och morfin) LU/MA (Kemi)   2015-08-14 
Specifikt IgE mot allergen LUND (IMM) 2020-09-21 
  123 << sida 1 av 3 >>