Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "S" gav 101 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
S- S 100 B HG, LU, MA (Kemi) 2018-10-15 
S100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-24 
S-100B, se S 100 B LUND (Kemi)   2010-11-25 
Saccharomyces cerevisiae-antikroppar (IgG, IgA), se ASCA (anti S. cerevisiae ak) LUND (Imm)   2020-02-11 
P- Salicylat HG, KD, LU, MA (Kemi) 2018-05-29 
Salmonella serologi LUND (IMM) 2016-04-04 
Sandimmun, se Cyklosporin (Kemi)   2010-12-02 
S- Sarcolemma antikroppar LUND (IMM)   2007-08-24 
Saroten, se Amitriptylin GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2) LUND (Mikrobiologi)   2020-03-20 
Screening av irreguljära blodgruppsantikroppar, se antikroppsscreening Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-25 
SEA (T-cellsmitogen), se Lymfocytfunktion  LUND (Imm)   2013-04-12 
U- Sediment HG, KD, ÄN (Kemi)   2020-01-09 
U- Sediment Lund (Njurmottagningen) LUND (Njurmottagningen)   2020-03-26 
U- Sediment Malmö (Njurmottagningen) MALMÖ (Njurmottagningen)   2020-03-26 
S- Selen GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Seminalanalyser MALMÖ (Kemi)   2018-10-02 
Serepax, se Oxazepam LUND (Kemi)   2015-08-11 
P-, U-, Csv- Serin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Seroquel, se Quetiapin LUND (Kemi)   2017-12-07 
Seroscand, se Fluoxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
S- Serotonin GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Serotonin, se HIA-5 (nedbrytningsprodukt av Serotonin) MALMÖ (Kemi)   2011-10-11 
Seroxat, se Paroxetin LUND (Kemi)   2017-12-08 
S- Sertralin LUND (Kemi) 2020-01-30 
P/S- SerumAmyloid A (S-SAA) MALMÖ (Kemi)   2018-11-19 
P- SHBG (Könshormonbindande globulin) MALMÖ (Kemi) 2018-09-05 
U- Sialinsyra, fri och total STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Sickle cell anemi, Sicklecellanemi, Sickel-cellanemi, se B-HbS, HbF; se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Sinussekret, se Övre luftvägar Odling LUND (Mikrobiologi)    
Siqualone, se Flufenazin LUND (Kemi)   2010-11-24 
B- Sirolimus LUND (Kemi) 2020-01-30 
Sjögrens Syndrom, se ENA och ANA LUND (Imm)   2015-10-16 
SLCO1B1, genotyp UPPSALA (Kemi)   2019-05-21 
SMA, se glatt muskel antikroppar LUND (Imm)   2018-03-15 
Smith-Magenis syndrom, se Helgenomsekvensering (WGS) - konstitutionell utredning (ersätter tidigare array och exom) LUND (Genetik)   2020-02-28 
Snabb-PCR influensa-virus A och B samt RSV HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2020-03-20 
Sobril, se Bensodiazepiner (oxazepam) LU/MA (Kemi)   2017-12-07 
fP- Somatostatin STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Somatotropt hormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
Sorbitol, se Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
SP, se Substans P STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
Spasmofen, se Opiater (kodein och morfin) LU/MA (Kemi)   2015-08-14 
Specifikt IgE mot allergen LUND (IMM) 2020-03-24 
Csv- Spektralkurva, se Spektrofotometri HG, KD, LU, MA (kemi)   2016-06-09 
Csv- Spektrofotometri HG, KD, LU, MA (kemi)   2019-05-03 
Sem- Spermier KRISTIANSTAD (Kemi)   2013-12-19 
U- Spice metaboliter STOCKHOLM (Farmakologi)   2013-11-14 
  123 << sida 1 av 3 >>