Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg

Orter med befintliga instrument: Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 147 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
P- T3 fritt (Trijodtyronin fritt ) SKÅNE (Kemi) 2020-11-05 
P- T3 fritt (Trijodtyronin fritt ) NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-05-25 
P- T3 totalt (Trijodtyronin totalt ) MALMÖ (Kemi) 2021-03-30 
P- T4 fritt (Tyroxin fritt) SKÅNE (Kemi) 2020-11-05 
P- T4 fritt (Tyroxin fritt) NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-05-25 
P- T4 totalt (Tyroxin totalt) MALMÖ (Kemi) 2021-03-30 
Tacrolimus, se Takrolimus (Kemi)   2011-01-13 
B- Takrolimus LU/MA (Kemi) 2021-03-30 
Tambocor, se Flekainid LUND (Kemi)   2017-12-07 
U- Tapentadol, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
TARC/CCL17 LUND (Imm)   2018-04-11 
Csv- Tau-protein MÖLNDAL (Neurokemi)   2020-03-16 
P-, U-, Csv- Taurin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
TB, Tbc, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
TBE virus Serologi LUND (Mikrobiologi)   2020-08-24 
TBG, se Tyroxinbindande globulin Oslo (Hormonlab)   2016-02-29 
TBPA (tyroxinbindande prealbumin), se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
TCC (SC5b-C9) LUND (Imm)   2018-11-01 
Tegretol, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
S- Teicoplanin GÖTEBORG (Kemi)   2013-04-17 
Tejpprov, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
U- Temazepam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Temesta, se Bensodiazepiner (lorazepam) LU/MA (Kemi)   2017-12-07 
S- Temgesic GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
U- Temgesic, se Buprenorfin LU/MA (Kemi)   2018-01-17 
Teofyllamin, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Teofyllin MALMÖ (Kemi) 2021-03-30 
Teovent, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Testosteron MALMÖ (Kemi) 2021-03-30 
P- Testosteron fri GÖTEBORG (Kemi)   2020-09-22 
Testosteron/SHBG- kvot MALMÖ (Kemi)   2011-08-18 
Testosteronbindande globulin, se SHBG (Kemi)   2011-01-14 
U- Testremsa HG, HM, KD, LA, YS, ÄN (Kemi)   2020-06-12 
Tetanus serologi LUND (IMM)   2016-05-20 
TGN (Tioguanin nukleotid), se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Thalassemia, Talassemia, thallassemia, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Theo-dur, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
Theofyllin, se Teofyllin (Kemi)   2010-11-25 
Threonine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
P- TIBC (Järnbindande kapacitet, total) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2020-11-05 
P- TIBC (Järnbindande kapacitet, total) NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-05-25 
Tikagrelor (Brilique®), se P2Y12-hämning LU/MA (Kemi)   2017-11-06 
Tillväxthormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
P/S- Tiopental STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Titer, se Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-03-18 
Titrering antikroppar, se Titrering av antikroppar inom AB0-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering antikroppar, se Titrering av irreguljära blodgruppsantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering av antikroppar inom ABO-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-10-16 
Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Titrering av köldantikroppar, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
  123 << sida 1 av 3 >>