Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 142 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
P- T3 fritt (Trijodtyronin fritt ) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2018-11-23 
P- T3 totalt (Trijodtyronin totalt ) MALMÖ (Kemi) 2018-10-26 
P- T4 fritt (Tyroxin fritt) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2018-10-26 
P- T4 totalt (Tyroxin totalt) MALMÖ (Kemi) 2018-10-26 
Tacrolimus, se Takrolimus (Kemi)   2011-01-13 
B- Takrolimus LU/MA (Kemi) 2018-12-17 
Tambocor, se Flekainid LUND (Kemi)   2017-12-07 
U- Tapentadol, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
TARC/CCL17 LUND (Imm)   2018-04-11 
Csv- Tau-protein MÖLNDAL (Neurokemi)   2020-03-16 
P-, U-, Csv- Taurin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
TB, Tbc, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
TBE virus Serologi LUND (Mikrobiologi)   2011-03-07 
TBG, se Tyroxinbindande globulin Oslo (Hormonlab)   2016-02-29 
TBPA (tyroxinbindande prealbumin), se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
TCC (SC5b-C9) LUND (Imm)   2018-11-01 
Tegretol, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
S- Teicoplanin GÖTEBORG (Kemi)   2013-04-17 
Tejpprov, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
U- Temazepam, se Bensodiazepiner LU/MA (Kemi)   2015-08-11 
Temesta, se Bensodiazepiner (lorazepam) LU/MA (Kemi)   2017-12-07 
S- Temgesic GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
U- Temgesic, se Buprenorfin LU/MA (Kemi)   2018-01-17 
Teofyllamin, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Teofyllin MALMÖ (Kemi) 2018-01-08 
Teovent, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Testosteron MALMÖ (Kemi) 2018-09-05 
S- Testosteron fritt GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Testosteron/SHBG- kvot MALMÖ (Kemi)   2011-08-18 
Testosteronbindande globulin, se SHBG (Kemi)   2011-01-14 
U- Testremsa HG, HM, KD, LA, SI, YS, ÄN (Kemi)   2020-01-07 
Tetanus serologi LUND (IMM)   2016-05-20 
TGN (Tioguanin nukleotid), se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Thalassemia, Talassemia, thallassemia, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Theo-dur, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
Theofyllin, se Teofyllin (Kemi)   2010-11-25 
Thiabendazole, se Pesticider LUND (AMM)   2013-04-18 
Threonine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
P- TIBC (Järnbindande kapacitet, total) HG, HM, KD, LA, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2018-05-29 
Tikagrelor (Brilique®), se P2Y12-hämning LU/MA (Kemi)   2017-11-06 
Tillväxthormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
P/S- Tiopental STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Titer, se Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-03-18 
Titrering antikroppar, se Titrering av antikroppar inom AB0-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering antikroppar, se Titrering av irreguljära blodgruppsantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering av antikroppar inom ABO-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-10-16 
Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-11-05 
Titrering av köldantikroppar, se Köldagglutininer Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-06 
TNF - Blod (Cytokiner) LUND (IMM) 2018-02-07 
TNF - Övriga kroppsvätskor (Cytokiner) LUND (IMM)   2018-02-07 
  123 << sida 1 av 3 >>