Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "T" gav 151 träffar, här ser du resultat 1-50
  1234 << sida 1 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
P- T3 fritt (Trijodtyronin fritt ) SKÅNE (Kemi) 2020-11-05 
P- T3 fritt (Trijodtyronin fritt ) NY SKÅNE (NY) 2021-08-17 
P- T3 totalt (Trijodtyronin totalt ) MALMÖ (Kemi) 2021-03-30 
P- T3 totalt (Trijodtyronin totalt) NY MALMÖ (NY) 2021-08-31 
P- T4 fritt (Tyroxin fritt) SKÅNE (Kemi) 2020-11-05 
P- T4 fritt (Tyroxin fritt) NY SKÅNE (NY) 2021-08-17 
P- T4 totalt (Tyroxin totalt) MALMÖ (Kemi) 2021-03-30 
P- T4 totalt (Tyroxin totalt) NY MALMÖ (NY) 2021-08-31 
Tacrolimus, se Takrolimus (Kemi)   2011-01-13 
B- Takrolimus LU, MA (Kemi) 2021-03-30 
Tambocor, se Flekainid LUND (Kemi)   2017-12-07 
U- Tapentadol, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
TARC/CCL17 LUND (Imm)   2018-04-11 
Csv- Tau-protein MÖLNDAL (Neurokemi)   2021-05-05 
P-, U-, Csv- Taurin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
TB, Tbc, se Mykobakterier LUND (Mikrobiologi)    
TBE virus Serologi (antikroppspåvisning) LUND (Mikrobiologi)   2020-08-24 
TBG, se Tyroxinbindande globulin Oslo (Hormonlab)   2016-02-29 
TBPA (tyroxinbindande prealbumin), se Transtyretin MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
TCC (SC5b-C9) LUND (Imm)   2018-11-01 
Tegretol, se Karbamazepin (Kemi)   2010-12-15 
S- Teicoplanin GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
Tejpprov, se Parasiter Protozoer och maskägg - Mikroskopi LUND (Mikrobiologi)    
U- Temazepam, se Bensodiazepiner LUND (Kemi)   2021-06-09 
Temesta, se Bensodiazepiner (lorazepam) LUND (Kemi)   2021-06-09 
S- Temgesic GÖTEBORG (Kemi)   2021-05-04 
U- Temgesic, se Buprenorfin LUND (Kemi)   2021-06-09 
Teofyllamin, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Teofyllin NY MALMÖ (Kemi NY) 2021-08-31 
Teovent, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
P- Testosteron NY MALMÖ (Kemi NY) 2021-09-13 
P- Testosteron högkänslig GÖTEBORG (Kemi)   2020-09-22 
Testosteron/SHBG- kvot MALMÖ (Kemi)   2011-08-18 
Testosteronbindande globulin, se SHBG (Kemi)   2011-01-14 
U- Testremsa HG, HM, KD, LA, YS, ÄN (Kemi)   2020-06-12 
Tetanus serologi LUND (IMM)   2016-05-20 
TGN (Tioguanin nukleotid), se TPMT HALMSTAD (Kemi)   2011-09-15 
Thalassemia, Talassemia, thallassemia, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Theo-dur, se Teofyllin (Kemi)   2011-01-13 
Theofyllin, se Teofyllin (Kemi)   2010-11-25 
Threonine, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-09-26 
P- TIBC (Järnbindande kapacitet, total) SKÅNE (Kemi) 2021-08-31 
P- TIBC (Järnbindande kapacitet, total) NY SKÅNE (KemiNY) 2021-08-17 
Tikagrelor (Brilique®), se P2Y12-hämning LU, MA (Kemi)   2017-11-06 
Tillväxthormon, se GH (Kemi)   2010-12-08 
P/S- Tiopental STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
Titer, se Titrering av irreguljära blodgruppsantikroppar Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-03-18 
Titrering antikroppar, se Titrering av antikroppar inom AB0-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering antikroppar, se Titrering av irreguljära blodgruppsantigen Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-04-03 
Titrering av antikroppar inom ABO-systemet Skåne (Blodgruppsimmunologi) 2015-10-16 
  1234 << sida 1 av 4 >>