Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg

Orter med befintliga instrument: Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Ystad

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "G" gav 61 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
GABA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
P/S- Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Gabapentin, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
S- GAD-antikroppar (GAD-ak) MALMÖ (Kemi)   2018-09-18 
Galaktitol, se Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Gallsalter, se Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2010-12-08 
fS- Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2018-09-10 
U- Gamma-hydroxibutyrat, se GHB LUND (Kemi)   2015-08-11 
S- Ganciklovir LUND (Kemi)   2020-10-01 
Garamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
fS- Gastrin GÖTEBORG (Kemi)   2016-12-01 
Gastroenteritpanel bakterier (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC, E. coli) LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Gastroenteritpanel: norovirus och sapovirus (calicivirus), rotavirus, adenovirus typ 40 och 41, astrovirus LUND (Mikrobiologi) 2019-04-26 
GBM antikroppar (glomerulärt basalmembran) LUND (IMM) 2016-09-16 
Gemcitabin, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
Genitalia Odling LUND (Mikrobiologi) 2020-10-19 
Genomisk array - neoplasi, solid tumör och hematologisk malignitet LUND (Genetik) 2019-08-07 
B- Genotypning CYP UPPSALA (Farmakologi)   2020-03-20 
B- Genotypning DPYD UPPSALA (Farmakologi)   2020-03-20 
Gensomycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
P- Gentamicin LUND (Kemi) 2018-01-08 
Gentamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
S- GH (Somatotropin) MALMÖ (Kemi) 2020-06-04 
U- GHB (sållning) LUND (Kemi) 2018-12-18 
U- GHB (verifiering) LUND (Kemi) 2019-12-23 
Giardia, se Parasiter Giardia intestinalis, Parasiter Protozoer och maskägg - mikroskopi, Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Glatt muskel antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
Glivec, se Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Glukagon STOCKHOLM (Kemi)   2018-12-18 
Csv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2018-04-04 
Dv(perit)- Glukos HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2019-04-26 
Ledv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2019-08-13 
P- Glukos SKÅNE (Kemi) 2020-07-17 
Plv- Glukos MALMÖ (Kemi)   2019-10-01 
X- Glukos SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Glukos (PNA) Accuchek SKÅNE (PNA)   2020-09-21 
P- Glukos (PNA) HemoCue SKÅNE (PNA)   2019-12-20 
U- Glukos (remsa), se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
P- Glukos NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-07-17 
B- Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G6PD, G-6-PD) GÖTEBORG (Kemi)   2015-09-03 
fPt- Glukosbelastning, Insulin och C-peptid LUND (Kemi) 2018-04-12 
Glukosbelastning, se Oral Glukos-tolerans test, OGTT (Kemi)   2013-05-28 
Lkc-alfa- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukuronidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P-, U-, Csv- Glutamat, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
P-, U-, Csv- Glutamin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Glutaminsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Glutarat, se Dikarboxylsyror STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Glycerol GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
  12 << sida 1 av 2 >>