Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "G" gav 59 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
GABA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
P/S- Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Gabapentin, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
S- GAD-antikroppar (GAD-ak) MALMÖ (Kemi)   2018-09-18 
Galaktitol, se Alditoler STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Gallsalter, se Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2010-12-08 
fS- Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2018-09-10 
U- Gamma-hydroxibutyrat, se GHB LUND (Kemi)   2015-08-11 
S- Ganciklovir LUND (Kemi)   2020-02-03 
Garamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
fS- Gastrin GÖTEBORG (Kemi)   2016-12-01 
Gastroenteritpanel bakterier (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC, E. coli) LUND (Mikrobiologi)   2020-02-25 
Gastroenteritpanel: norovirus och sapovirus (calicivirus), rotavirus, adenovirus typ 40 och 41, astrovirus LUND (Mikrobiologi) 2019-04-26 
GBM antikroppar (glomerulärt basalmembran) LUND (IMM) 2016-09-16 
Gemcitabin, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
Genitalia Odling LUND (Mikrobiologi) 2020-03-27 
Genomisk array - neoplasi, solid tumör och hematologisk malignitet LUND (Genetik) 2019-08-07 
B- Genotypning CYP UPPSALA (Farmakologi)   2020-03-20 
B- Genotypning DPYD UPPSALA (Farmakologi)   2020-03-20 
Gensomycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
P- Gentamicin LUND (Kemi) 2018-01-08 
Gentamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
S- GH (Somatotropin) MALMÖ (Kemi) 2019-01-23 
U- GHB (sållning) LUND (Kemi) 2018-12-18 
U- GHB (verifiering) LUND (Kemi) 2019-12-23 
Giardia, se Parasiter Giardia intestinalis, Parasiter Protozoer och maskägg - mikroskopi, Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Glatt muskel antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
Glivec, se Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Glukagon STOCKHOLM (Kemi)   2018-12-18 
Csv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2018-04-04 
Dv(perit)- Glukos HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2019-04-26 
Ledv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2019-08-13 
P- Glukos SKÅNE (Kemi) 2018-04-04 
Plv- Glukos MALMÖ (Kemi)   2019-10-01 
X- Glukos SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Glukos (PNA) Accuchek (Kemi)   2018-11-27 
P- Glukos (PNA) HemoCue (Kemi)   2019-12-20 
U- Glukos (remsa), se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
B- Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G6PD, G-6-PD) GÖTEBORG (Kemi)   2015-09-03 
fPt- Glukosbelastning, Insulin och C-peptid LUND (Kemi) 2018-04-12 
Glukosbelastning, se Oral Glukos-tolerans test, OGTT (Kemi)   2013-05-28 
Lkc-alfa- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukuronidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P-, U-, Csv- Glutamat, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
P-, U-, Csv- Glutamin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Glutaminsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
Glutarat, se Dikarboxylsyror STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
S- Glycerol GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
U- Glycerol GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
  12 << sida 1 av 2 >>