Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin Läs mer om Kund hos Labmedicin

Klinisk kemi byter instrument 2020-2021. Under perioden får Skåne två olika metoder för samma analys. Analysnivån kan därför variera beroende på var provet analyseras. För varje analys finns beskrivning av metoder på nuvarande instrument och på det nya instrumentet (märkt ”NY”). Läs mer om instrumentbytet

Orter med nya instrument (analys märkt "NY"): Ängelholm, Helsingborg, Trelleborg, Hässleholm, Kristianstad, Malmö

Orter med befintliga instrument: Landskrona, Lund, Ystad

Samlad information kring Provtagning och analys covid-19

Samlad information kring Materialbrist

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "G" gav 63 träffar, här ser du resultat 1-50
  12 << sida 1 av 2 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
GABA, se Autoimmun (limbisk) encefalit LUND (Imm)   2016-03-08 
P/S- Gabapentin STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
U- Gabapentin, se Missbruksläkemedel LUND (Kemi)   2019-03-18 
S- GAD-antikroppar (GAD-ak) MALMÖ (Kemi)   2021-03-24 
Gallsalter, se Gallsyror MALMÖ (Kemi)   2010-12-08 
fS- Gallsyror NY MALMÖ (Kemi NY)   2021-08-31 
U- Gamma-hydroxibutyrat, se GHB LUND (Kemi)   2015-08-11 
S- Ganciklovir LUND (Kemi)   2021-03-08 
Garamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
fS- Gastrin GÖTEBORG (Kemi)   2016-12-01 
Gastroenteritpanel bakterier (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, EHEC, E. coli) LUND (Mikrobiologi)   2021-04-15 
Gastroenteritpanel: norovirus och sapovirus (calicivirus), rotavirus, adenovirus typ 40 och 41, astrovirus LUND (Mikrobiologi) 2019-04-26 
GBM antikroppar (glomerulärt basalmembran) LUND (IMM) 2016-09-16 
Gemcitabin, se Cytostatika på yta LUND (AMM)   2017-05-24 
Genitalia Odling LUND (Mikrobiologi) 2021-04-15 
Genomisk array - neoplasi, solid tumör och hematologisk malignitet LUND (Genetik) 2019-08-07 
B- Genotypning CYP UPPSALA (Farmakologi)   2020-03-20 
B- Genotypning DPYD UPPSALA (Farmakologi)   2020-03-20 
Gensomycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
P- Gentamicin LUND (Kemi) 2021-03-30 
Gentamycin, se Gentamicin (Kemi)   2014-04-09 
Csv- GFAp GÖTEBORG (Kemi)   2021-08-27 
S- GH (Somatotropin) MALMÖ (Kemi) 2021-06-22 
U- GHB (screen) LUND (Laboratoriemedicin Bas) 2021-06-09 
U- GHB (verifiering) LUND (Kemi) 2020-11-03 
Giardia, se Parasiter Giardia intestinalis, Parasiter Protozoer och maskägg - mikroskopi, Parasiter Tarmprotozoer DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi)    
Glatt muskel antikroppar LUND (IMM) 2017-11-14 
Glivec, se Imatinib GÖTEBORG (Kemi)   2016-10-04 
P- Glukagon STOCKHOLM (Kemi)   2018-12-18 
S-/Saliv- Glukokortikoider LUND (Kemi)   2021-04-22 
Csv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2021-02-12 
Dv(perit)- Glukos LU, YS (Kemi)   2021-09-13 
Ledv- Glukos HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi)   2019-08-13 
P- Glukos SKÅNE (Kemi) 2020-07-17 
Plv- Glukos MALMÖ (Kemi)   2019-10-01 
X- Glukos SKÅNE (Kemi)   2019-12-18 
P- Glukos (PNA) Accuchek SKÅNE (PNA)   2021-06-23 
P- Glukos (PNA) HemoCue SKÅNE (PNA)   2019-12-20 
U- Glukos (remsa), se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Dv(perit)- Glukos NY HG, KD, MA (Kemi NY)   2021-09-13 
P- Glukos NY SKÅNE (Kemi NY) 2020-07-17 
B- Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G6PD, G-6-PD) GÖTEBORG (Kemi)   2015-09-03 
fPt- Glukosbelastning (OGTT) HG, KD, LA, LU, MA, YS (Kemi) 2021-03-31 
fPt- Glukosbelastning, Insulin och C-peptid LUND (Kemi) 2018-04-12 
Lkc-alfa- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukosidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Lkc-beta- Glukuronidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P-, U-, Csv- Glutamat, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
P-, U-, Csv- Glutamin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
Glutaminsyra, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
  12 << sida 1 av 2 >>