I Analysportalen finns provtagningsföreskrifter för Arbets- och miljömedicin, Klinisk genetik, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "A" gav 174 träffar, här ser du resultat 1-50
  1234 << sida 1 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
A Vitamin, se Retinol LUND (Kemi)   2010-11-15 
Abilify, se Aripiprazol GÖTEBORG (Farmakologi)   2016-10-24 
a-BP180, se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
a-BP230, se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
Abscess Odling LUND (Mikrobiologi) 2016-09-19 
Absenor, se Valproat (Kemi)   2014-03-24 
Csv- ACE (Angiotensinkonverterande enzym) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
S- ACE (Angiotensinkonverterande enzym) HELSINGBORG (Kemi)   2015-04-08 
B- ACE-genotyp (Angiotensin I-converting enzym (ACE) genotyp) GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
P- Acetoacetat GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Acetoacetat, se Testremsa (Kemi)   2014-03-24 
P- Aceton, se Alkoholer KD/LU (Kemi) 2015-10-02 
Acetylhexosaminidas, se Hexosaminidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Acetylkolinesteras, se Kolinesteras MALMÖ (Kemi)   2014-03-26 
Acetylkolinreceptor-ak (IgG) LUND (Imm)   2016-09-20 
Acetylsalicylsyra, se Salicylat (Kemi)   2014-03-24 
Pt(Lkc)-N- Acetyltransferas 2, genotyp (NAT2) UPPSALA (Kemi)   2007-04-27 
S- Aciklovir STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P- ACTH (Adrenokortikotropt hormon) LU/MA (Kemi) 2014-03-26 
Actinomyces Odling LUND (Mikrobiologi) 2015-02-03 
S- Acylkarnitiner GÖTEBORG (Kemi)   2013-06-02 
P- ADAMTS13 protein; ADAMTS13-ak MALMÖ (Kemi) 2016-09-13 
Adenovirus DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2016-11-07 
Adenovirus serologi LUND (Mikrobiologi)   2015-07-16 
a-Des-1, se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
a-Des-3, se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
fP- ADH (Antidiuretiskt hormon), se Vasopressin STOCKHOLM (Kemi)   2013-06-12 
Adrenalin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
X- AFP LUND (Kemi)   2016-10-07 
Amn- AFP ( Alfa-fetoprotein) LUND (Kemi) 2017-05-16 
P- AFP ( Alfa-fetoprotein) LUND (Kemi) 2016-10-12 
a-Hud (Screen-ELISA), se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
a-Hud(IFT), se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
L- Akrylater i luft LUND (AMM)   2017-04-24 
Aktin ak, se Glatt muskel ak LUND (Imm)   2013-04-12 
Akut leukemi (hos vuxna) MALMÖ (Cytometri)   2014-03-14 
U-5 ALA (5-Aminolevulinat) MALMÖ (Kemi)   2014-03-26 
tU- ALA (Aminolevulinat) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P- Alanin MALMÖ (Kemi) 2011-04-13 
U- Alanin/Kreatinin MALMÖ (Kemi) 2011-04-13 
P- ALAT (Alaninaminotransferas) SKÅNE (Kemi) 2014-03-26 
X- ALAT (Alaninaminotransferas) SKÅNE (Kemi)   2016-05-18 
Csv- Albumin HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2016-12-16 
tU- Albumin HG/ÄN (Kemi) 2016-05-04 
tU- Albumin MALMÖ (Kemi) 2016-05-04 
X- Albumin HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi)   2016-01-25 
Asc- Albumin (ascitesvätska) HG, KD, LU, MA, ÄN   2016-01-25 
Dv(perit)- Albumin (Dialysvätska, peritonealdialys) HG, KD, LU, MA, YS (Kemi)   2016-01-22 
P- Albumin (imm) SKÅNE (Kemi) 2013-05-15 
Ledv- Albumin (ledvätska) HG, KD, LU, MA, ÄN (Kemi)   2016-01-25 
  1234 << sida 1 av 4 >>