Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "A" gav 169 träffar, här ser du resultat 1-50
  1234 << sida 1 av 4 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
A Vitamin, se Retinol LUND (Kemi)   2010-11-15 
Abilify, se Aripiprazol GÖTEBORG (Farmakologi)   2016-10-24 
a-BP180, se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
a-BP230, se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
Abscess Odling LUND (Mikrobiologi) 2018-09-18 
Absenor, se Valproat (Kemi)   2014-03-24 
a-C1-inhibitor, se C1-inhibitor-antikroppar LUND (Imm)   2018-04-17 
a-CCP (cyklisk-citrullinerad-peptid-antikroppar, IgG) LUND (IMM) 2019-06-20 
Csv- ACE (Angiotensinkonverterande enzym) STOCKHOLM (Kemi)   2010-02-26 
S- ACE (Angiotensinkonverterande enzym) HELSINGBORG (Kemi)   2018-07-11 
B- ACE-genotyp (Angiotensin I-converting enzym (ACE) genotyp) GÖTEBORG (Kemi)   2018-03-28 
P- Acetoacetat GÖTEBORG (Kemi)   2012-12-04 
Acetoacetat, se Testremsa (Kemi)   2014-03-24 
P- Aceton, se Alkoholer KD/LU (Kemi)   2017-07-05 
Acetylhexosaminidas, se Hexosaminidas STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
Acetylkolinesteras, se Kolinesteras MALMÖ (Kemi)   2014-03-26 
Acetylkolinreceptor-ak (IgG) LUND (Imm)   2016-09-20 
Acetylsalicylsyra, se Salicylat (Kemi)   2014-03-24 
Pt(Lkc)-N- Acetyltransferas 2, genotyp (NAT2) UPPSALA (Kemi)   2018-01-18 
S- Aciklovir STOCKHOLM (Farmakologi)   2011-04-13 
P- ACTH (Adrenokortikotropt hormon) LU/MA (Kemi) 2019-01-23 
Actinomyces Odling LUND (Mikrobiologi) 2015-02-03 
S- Acylkarnitiner GÖTEBORG (Kemi)   2013-06-02 
P- ADAMTS13 protein; ADAMTS13-ak MALMÖ (Kemi) 2017-09-26 
Adenovirus DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2018-11-16 
Adenovirus Serologi LUND (Mikrobiologi)   2018-02-19 
a-Des-1, se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
a-Des-3, se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
fP- ADH (Antidiuretiskt hormon), se Vasopressin STOCKHOLM (Kemi)   2013-06-12 
Adrenalin, se Katekolaminer fria MALMÖ (Kemi)   2010-11-25 
X- AFP LUND (Kemi)   2019-02-11 
Amn- AFP ( Alfa-fetoprotein) LUND (Kemi) 2017-05-16 
P- AFP (Alfa-fetoprotein) LUND (Kemi) 2019-03-29 
a-Hud (Screen-ELISA), se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
a-Hud(IFT), se Hud-antikroppar LUND (Imm)   2016-11-17 
L- Akrylater i luft LUND (AMM)   2018-10-26 
Aktin ak, se Glatt muskel ak LUND (Imm)   2013-04-12 
U-5 ALA (5-Aminolevulinat) MALMÖ (Kemi)   2014-03-26 
tU- ALA (Aminolevulinat) STOCKHOLM (CMMS)   2011-04-13 
P-, U-, Csv- Alanin, se Aminosyror MALMÖ (Kemi)   2017-06-27 
P- ALAT (Alaninaminotransferas) SKÅNE (Kemi) 2018-09-07 
X- ALAT (Alaninaminotransferas) SKÅNE (Kemi)   2019-02-12 
Csv- Albumin HG, HM, KD, LU, MA, TR, YS, ÄN (Kemi) 2016-12-16 
tU- Albumin HG, MA, ÄN (Kemi) 2019-03-04 
X- Albumin HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi)   2018-09-20 
Asc- Albumin (ascitesvätska) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN   2018-09-20 
Dv(perit)- Albumin (Dialysvätska, peritonealdialys) HG, KD, LU, MA (Kemi)   2016-01-22 
P- Albumin (imm) SKÅNE (Kemi) 2018-03-13 
Ledv- Albumin (ledvätska) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi)   2018-09-20 
tU- Albumin (mikro) MALMÖ (Kemi) 2019-03-04 
  1234 << sida 1 av 4 >>