Offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Skåne är automatiskt kund hos Labmedicin. Samma förhållande gäller för den privata vårdgivaren som har en avtalsrelation med annan offentlig vårdgivare i Sverige och som i sin tur har en avtalsrelation med Region Skåne. Kundkod ska användas vid beställning hos Labmedicin.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Analysnamn:

Sökresultat

bokstaven "H" gav 126 träffar, här ser du resultat 1-50
  123 << sida 1 av 3 >>
Analysnamn Ort Ackrediterad Uppdaterad
H3F3A exon 1 - Jättecellstumör LUND (Genetik)   2019-08-07 
Haemophilus serologi LUND (IMM)   2016-05-17 
Haldol, se Haloperidol LUND (Kemi)   2010-11-23 
S- Haloperidol LUND (Kemi) 2018-12-18 
P- Haptoglobin MALMÖ (Kemi) 2016-06-22 
B- Hb (PNA) HemoCue (Kemi)   2018-11-23 
F- Hb Fecal Blood (Hemoglobin) HG, HM, KD, MA, SI, ÄN (Kemi)   2019-10-07 
HBA1, HBA2, HBB, HBG1, HBG2, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
B- HbA1c (IFCC) HG, KD, ÄN (Kemi) 2018-10-04 
B- HbA1c (IFCC) MALMÖ (Kemi) 2019-05-03 
B- HbA1c (PNA) Afinion (Kemi)   2018-12-04 
HbA2, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-08-21 
HbC, HbD, HbE, HbS, HbH, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Hb-elfores, Hb elfores, Hbelfores, Hemoglobinelfores, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
HbF, se Fetomaternell blödning MALMÖ (Kemi)   2017-11-14 
HbF, se HbS, HbF MALMÖ (Kemi)   2013-08-19 
HbF, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-08-19 
B- HbS, HbF MALMÖ (Kemi) 2019-05-27 
HBsAg, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBc, Anti-HBs, Hepatit B virus DNA kvantifiering, se Hepatit B virus (HBV) och Hepatit D virus (HDV) alla markörer LUND (Mikrobiologi)    
HbSS, HbS %, SCD, SCA, se B-HbS, HbF, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
HC, se Protein HC MALMÖ (Kemi)   2015-01-29 
U- hCG (remsa) HM, KD, ÄN (Kemi)   2015-11-27 
P- hCG + betakedja (Koriongonadotropin) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi) 2018-10-15 
X- hCG + betakedja (Koriongonadotropin) HG, KD, LU, MA, YS, ÄN (Kemi)   2019-02-12 
hCG alfa, se GPH UPPSALA (Kemi)   2005-03-29 
hCG beta, se hCG + betakedja (Kemi)   2014-03-28 
S- hCG fri betakedja MALMÖ (Kemi) 2019-01-10 
HCO3, se Standardbikarbonat (Kemi)   2011-02-21 
P- HDL-kolesterol SKÅNE (Kemi) 2018-09-07 
P- HE4 LUND (Kemi) 2018-09-14 
Helicobacter - DNA-påvisning LUND (Mikrobiologi) 2010-04-05 
Helicobacter pylori - antigen i faeces LUND (Mikrobiologi)   2019-08-07 
Helicobacter pylori Serologi IgG LUND (Mikrobiologi) 2019-08-07 
Hematopatologi - Benmärg (biopsi, utstryk, koagel) LUND (Patologi)   2019-10-07 
Hematopatologi - Hudstans med lymfomfrågeställning LUND (Patologi)   2019-04-15 
Hematopatologi - Mellannålsbiopsi lymfkörtel/tumör med lymfomfrågeställning LUND (Patologi)   2019-04-15 
B- Hemoglobin (Hb) SKÅNE (Kemi) 2016-06-29 
U- Hemoglobin, se Testremsa (Kemi)   2012-05-14 
Hemoglobinfraktionering, Hemoglobin fraktionering, Hb fraktionering, Hb-fraktionering, Hbfraktionering, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Hemoglobinopati utredning, Hemoglobinutredning, Hemoglobin utredning, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi) 2019-05-03 
Hemoglobinvariant, hemoglobin variant, Hb-variant, Hb variant, Hbvariant, se Hemoglobinopatiutredning MALMÖ (Kemi)   2013-10-10 
Hemokromatos genotyp, se DNA Hemokromatos MALMÖ (Kemi)   2010-12-10 
Hemovigilans, se Transfusionskomplikation/ Hemovigilans Skåne (Blodgruppsimmunologi)   2014-02-17 
P- Heparin/LMH antiXa LU/MA (Kemi)   2018-10-15 
Hepatit A virus (HAV) Serologi LUND (Mikrobiologi) 2014-12-15 
Hepatit B virus (HBV) alla markörer och Hepatit D virus (HDV) LUND (Mikrobiologi) 2019-10-07 
Hepatit C virus (anti-HCV) screeningtest LUND (Mikrobiologi) 2017-11-15 
Hepatit C virus (HCV) RNA Kvantifiering LUND (Mikrobiologi) 2017-11-15 
Hepatit C virus (HCV) sekvensering och typning LUND (Mikrobiologi) 2017-11-15 
  123 << sida 1 av 3 >>